Silent Key – Einar Enderud, LA1EE

LA6VM Erling melder:
Einar Enderud, LA1EE, gikk bort 11. april 79 ½ år gammel, og med ham har en profilert og markant radioamatør gått bort.
Han var tidlig teknisk interessert og bygget sin egen omfattende togbane før elektronikk og kortbølge ble hans hovedinteresse. Han fikk lisens da han var 18 år gammel, og klarte å sikre seg signaturen LA1EE, som nylig var utgått.
Da han kom til Trondheim i 1962, ble han et naturlig midtpunkt i Akademisk Radioklubb. Sommeren 1966 tok han hurtigruta til Bjørnøya og inviterte seg selv inn på stasjonen der til kost, losji og shack. Signaturen var LA1EE/P, og det var hans første ekspedisjon. Einar tok telegrafistsertifikat og seilte som gnist i en liten periode. Han var en virkelig god CW-operatør!
Etter hvert ble han ferdig på NTH og fikk seg jobb som stasjonssjef for Esrange-satellittstasjonen i Ny Ålesund. Der var han noen år før han flyttet til Oslo. Vi var da noen gamle ARK-ere som stiftet Ham Forum LA5X, som kjørte multi-single i de store contestene i flere år.
Sommeren 1986 lå en tidligere selfangstskute, MS Aurora, i Oslo i forbindelse med promoteringen av Sydpolekspedisjonen til Monica Kristensen. Einar og Jørgen LA5UF gikk om bord og snakket med kapteinen, og ganske fort hadde de en plan for å benytte Aurora til en ekspedisjon til Peter I øy mens Monica gikk på ski til Sydpolen og tilbake.
Men radioamatørene hadde ikke penger til å leie Aurora, så Einar tok kontakt med Polarinstituttet og foreslo at de skulle benytte mulighetene til en ekspedisjon til Peter I øy, de hadde jo ikke vært der siden 1948. Polarinstituttet ble interessert og kontaktet regjeringen for å få ekstrabevilgning for å leie MS Aurora til denne ekspedisjonen. Og flere brikker falt på plass; sydpolekspedisjonen fikk sårt tiltrengte ekstra midler, Polarinstituttet fikk en etterlengtet ekspedisjon til Peter I øy, og Einar og Kåre LA2GV skulle være med for å aktivere øya på amatørbåndene for første gang. Denne ekspedisjon var i regi av LA-DX Group og medlemmene gjorde stor innsats i forbindelse med å fremskaffe utstyr, teste og pakke dette. Det ble 10 dager QRV og ca 16 000 kontakter fra Peter I øy! Den islagte nordspissen av øya hvor de hadde campen, ble gitt navnet Radiosletta. To år senere la vi planene om en ekspedisjon til Bouvetøya, Einar, Kåre og undertegnede. Vi leide MS Aurora og 28 desember 1989 var ekspedisjonen QRV med signaturen 3Y5X. Det ble kjørt 48 000 QSO-er. Igjen var Einar en utrettelig drivkraft, og det var igjen en stor innsats i forberedelsene fra medlemmene i LA-DX-Group i forberedelsene og i QSL-tjenesten.
Einar har også reist flere turer i til fjerne øyer i Stillehavet og som ansatt i EB arbeidet han med prosjekter i inn og utland. Han var involvert i satellittkommunikasjon fra flere offshore plattformer. Han etablerte etter hvert sitt eget firma Presentations og var tidlig ute med dataassistert design av markedsføringsmateriell og markedsføringsdatabaser.
Einar har vært medlem av Ligaens Hovedstyre, og han var spesielt opptatt av rekruttering av nye radioamatører. Einar var en spesielt aktiv og drivende person og han arbeidet utrettelig for å gjennomføre ideene side.
Einar etterlater seg sin gode partner gjennom 19 år Yodchai.
Vi lyser fred over Einars gode minne!