LD3DV DMR Drammen i drift igjen

LD3DV DMR Drammen er nå QRV via nett.
Nytt modem er i dag satt i drift av LA5OPA og LA8IM.

Jan Gunnar LA5JK