Winlink-nytt

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Etter noen tids opphold testes for tiden igjen vanlig Winlink på ulike bånd fra Longyearbyen.
Av ulike grunner er server-stasjonen av og til holdt tilsynelatende påslått eller bare kortvarig reelt påslått i flere økter for spesielle tester.
Klientsoftware blir også brukt.

Winlink Express generelt har noen tid fungert ok med siste versjon 1.6.4.0 production.
Denne er testet og det oppfordres til å la den bli oppdatert.

Vara TNC har noen uker vært oppdatert til 4.6.2.
Denne fungerer også fint og det oppfordres til å oppdatere.
Adresse for nedlasting: rosmodem.wordpress.com

Den 25.05.2022 ble VarAC oppdatert til 3.8.8. Google VaraAC.
Denne integreres nå med PSK-Reporter.
Siste versjon krever nettopp siste versjon av Vara TNC 4.6.2.
Dette er et veldig nytt DX-program for dem som er spesielt interessert i det, og programmet er allerede integrert med mange loggeprogram.

På grunn av den stadig økende mengde nye amatører med lisens, inviteres igjen til å sende vanlig epost til winlink at nrrl dot no.

Der kan man be om info for å komme i gang, og også eventuell tilleggsinfo for å få til QST-LA, SBT-LA og WLK-LA over Winlink. Instrukser kommer som pdf.