Feiring av 70 år på tronen for dronning Elizabeth II

nrrl logo

LA4LN melder:

Som tidligere meldt i DX-Nytt og QST-LA, vil dronning Elizabeth II feires av de britiske radioamatørene i hele juni måned for hennes 70 år på tronen.

I denne anledning vil RSGB (Radio Society of Great Britain) utstede et diplom til radioamatører som i løpet av juni 2022 får kontakt med britiske stasjoner med «Q» i kallesignal-prefikset, og stasjoner med «/7Ø» (skråstrek sytti) etter kallesignalet, og stasjoner i land i det britiske samveldet, og de 7 spesielle stasjonene med GB7Ø-kallesignal-prefiks.

Reglene for diplomet finnes på web: WWW.TINYURL.COM/QUEEN-70. De spesielle GB7Ø-stasjonene er beskrevet på web: WWW.GB70.CO.UK.