Ny plan for toner for åpning av norske reléstasjoner

nrrl logo

NRRLs repeatermanager LB9RE Håvard melder via NRRLs kontor:

NRRLs hovedstyre vedtok den 14. juni en ny plan for toner brukt i forbindelse med åpning av reléstasjoner i Norge. Planen er utarbeidet av NRRLs repeatermanager LB9RE Håvard.

HQ oppfordrer alle repeateransvarlige om å planlegge og iverksette den nye planen, så snart det måtte være praktisk mulig, og innen utløpet av 2023.
Valg av sende- og mottaksfrekvenser for reléstasjoner er styrt av at stasjoner på samme frekvens primært ikke skal overlappe hverandre. Dette kan noen steder være uunngåelig, men vil ved frekvenstildelingen holdes på et minimum der brukerne oftest oppholder seg. Dersom man befinner seg i høyden, eller på fjellet, vil dette noen ganger ikke være til å unngå.

I spesielle tilfeller kan det likevel være nødvendig å endre en subtone til et alternativt valg for å unngå konflikter under vanlig bruk av stasjonene. Dette gjelder også ved konflikter med stasjoner i nabolandene.

En frekvensplan for hele landet kan derfor forenkles slik at det vil være lett å finne aktuell tone for åpning av våre reléstasjoner. Den gamle regionoppdelingen vil med dette ikke gjelde lenger. Det kan benyttes enten Tone, CTCSS, DTMF, eller en kombinasjon av disse.

Ny frekvensplan for hele landet:
• Tone: 1750
• CTCSS-1: 123,0
• CTCSS-2: 203,5
• DTMF-1: *
• DTMF-2: A
• DCS-1: 125
• DCS-2: 205
Dette vil oppleves som en betydelig endring for de som i dag benytter CTCSS, DTMF og DCS. Det vil ta noe tid å innføre dette på alle stasjoner og derfor er det satt et fleksibelt mål om å innføre dette senest i løpet av neste år, 2023.
Forhåpentligvis vil denne endringen gjøre det mye lettere å benytte våre mange reléstasjoner rundt omkring i hele landet.

Teksten er forkortet. For full tekst se: nrrl.no/nyheter/plan-for-toner-for-apning-av-norske-relestasjoner/