WINLINK-nytt og mulige værmeldinger

NRRL’s fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Winlink Express er oppdatert til versjon 1.6.6.0.

Detaljerte værmeldinger for fastlands-Norge, kystområdene og fiskebankene kan nå rekvireres når som helst ved hjelp av oppdatert katalog-funksjon for WX_NORWAY i Winlink Express.
Dette dekker fra Skagerrak til Svalbard, oppdateres flere ganger om dagen, og gjelder for 2 døgn fremover.
Takk til LB8SI Stein og Winlinks katalog-ansvarlige NB7O Kevin.

Nye radioamatører inviteres gjentatt til å motta QST-LA, som i Winlink-format omfatter eget vedlegg for hele DX-Nytt. Dette sendes ukentlig over Winlink-systemet, og kan mottas når en selv vil, og med den modusen som passer best. Det sendes også info vedrørende Winlink og Sambandstjenesten, når det er spesiell relevant info her.

Instruks mottas ved å sende en forespørsel over vanlig E-post til WINLINK AT NRRL DOT NO:
winlink@nrrl.no.