Nytt om WINLINK

NRRL’s fagleder WINLINK LA7UM melder:

De siste dager er det jobbet mye med WINLINK’s katalogsystem, relatert til Norges område på sjøen og på land. Værmeldinger er veldig sentralt.

I tillegg til info i siste ukes QST-LA og WLKLA, har vi med ytterligere samarbeid med WINLINK’s katalogansvarlige Kevin, NB7O, fått til, at det kan hentes et kart over Norges ansvarsområde med navn og arealkoder for våre enorme havområder. Dette definerer eksakt områder som det henvises til i de meteorologiske tekst-varsler.

Kartet måtte komprimeres ned i størrelse, for at WINLINK-systemet skal kunne håndtere det, men er lesbart slik det lastes ned over radio midt på havet, og gir derved oppklarende info for havområdene og fiskebankenes værvarsler.

Som bonus, når man rekvirerer det kartet, får man hele URL (= internett-adresse), for selv å kunne laste ned full kart-størrelse over internett, når man har tilgang til internett.

Nye amatører er fortsatt invitert til å sende en E-post til winlink@nrrl.no, og be om info, for å kunne abonnere på tekstbasert QST-LA.

Grupper kan også be om å få tilsendt NRRL’s Meldings-skjema og Svar-skjema versjon nr. 12, som er det gjeldende. Dette håndterer de norske tegn, og lager INGEN overhead. Begge disse tingene er et problem med de amerikanske skjemaene.