Kino-film med morse-melding

LA4LN melder fra HF Happenings Nr. 1005:

«Explorer» er en ny, engelsk spille-film, som vil «slippes» til høsten, nærmere bestemt i august i England. Filmen vil blant annet inneholde radiosamband på kortbølge og VHF. I en film «trailer», en reklame for filmen, sendes det en kort melding med morse-telegrafi. Det er bra at morse ennå ikke er totalt utdødd!
Mer informasjon på internett: WWW.TINYURL.COM/EXPLORER-FILM.