ARRL og TAPR digital kommunikasjons konferanse i september

LA4LN melder fra HF Happenings Nr. 1005:

Den 41. «Digital Communications Conferance» (DCC) avholdes 16.-18. september i Charlotte, Nord-Carolina. ARRL er «American Radio Relay League», og TAPR var «Tucson Amateur Packet Radio», men kaller seg nå «Tomorrow’s Ham Radio Technology Today». De som ønsker å bidra med artikler, som blir trykket og utgitt ved konferansen, kan sende inn sin artikkel innen 1. september til KB1EIB, med E-post MATY@ARRL.ORG. Forfatterne behøver ikke være til stede på konferansen. Artiklene vil etterpå bli solgt av trykkeriet «Lulu», med web-adresse WWW.LULU.COM. Mer informasjon på web: WWW.TAPR.ORG.