Minneord om Silent Key LA5KO Roy Almedal

LA3BO melder på vegne av contest-gruppen «The Whisky Team», LN8W:

Roy Almedal, LA5KO, ble Silent Key den 6. juli 2022, knapt 68 år gammel. Han var en drivende kraft i det norske contest-miljøet, helt fra midten av 70-tallet i Akademisk Radioklubb, til i løpet av de siste årene å bygge opp én av Skandinavias største multi-multi-stasjoner i Rakkestad. Han etablerte Contest Forum, som i en årrekke arrangerte foredrag ved Norsk Hammeeting, for å bedre kunnskap og interesse om testkjøring. Han prioriterte også å la unge radioamatører få prøve seg som operatører i de større testene, og spesielt var han opptatt av å holde kontakten med Trondheimsmiljøet.

Roy hadde store vyer for utbygging av stasjonen ved LA8W. Første trinn var å sette opp to store master med antenner for båndene fra 80 til 10m. I tillegg ble det bygd en «4-square»-antenne for 80 og 160 meter. Da det ble klart at han hadde blitt alvorlig syk, forberedte han videre drift ved LN8W gjennom en stiftelse.

Helt til det siste organiserte han testkjøringen. Satte opp kjøreplaner, der han tok hensyn til individuelle ønsker fra operatørene. Og han hadde også god kontroll på hva som var kjørt tidligere år, slik at kjøreplanen også viste hva operatørene skulle være oppmerksom på.

Roy var utrolig flink til å inkludere folk i arbeidet, og hadde som prinsipp at de som gjorde noe, kunne bestemme hvordan det skulle være. Han sørget bare for, at de store linjer fulgte hans ideer. Han var også en stor optimist, og så alle utfordringer som muligheter.

Vi er mange som skylder Roy stor takk for bidraget hans til det norske contest-miljøet.
Vi lyser fred over Roys minne.