KORT OM ÅRSMØTE SOM VAR ONSDAG 13. FEBRUAR

Vi var 16 frammøtte på årsmøte. Det ble en endring i styre, der Per LA4ESA ble valgt som ny formann. Øvrige styremedlemmer fortsetter som før.