LISENSKURS I HORTENGRUPPEN

Hortengruppen planlegger å arrangere lisenskurs.
Det blir et informasjonsmøte om kurset, torsdag 28. februar, kl. 19.00, på Røde Korshuset i Horten.