KALLESIGNALET II0KT TIL MINNE OM THOR HEYERDAHL OG KON TIKI

I0KQB Giovanni melder:
Til minne om Thor Heyerdahl og Kon Tiki ekspedisjonen vil I0KQB Giovanni Francia aktivere kallesignalet II0KT 28. april. Giovanni vil også være i aktivitet hver weekend frem til 7. august. Operasjonen vil være fra båt og er derfor noe væravhengig.
For mer informasjon se II0KTs side på qrz.com