JOTA-JOTI 2019

LA2BBA Jan melder:
Når gruppene forbereder programmet for høsthalvåret, så tenk på rekruttering! En viktig kilde til rekruttering er å stille opp til Jamboree-On-The-Air! Så gruppene i NRRL bør se hvilke medlemmer som kan stille opp hos en lokal speidergruppe, og gjerne ta kontakt med dem allerede før sommerferien for å være med på å planlegge aktiviteten som finner sted 18.-20 oktober.

Mange kjenner til lokale speidergrupper, men JOTA-JOTI-utvalget i Speidernes fellesorganisasjon kan hjelpe med å skaffe kontakter. Send epost til meg på la2bba@jpharo.net.