QST SENDINGER OG DROP IN FØR OG ETTER SOMMERFERIEN

Siste QST-sending før sommerferien er søndag 2. juni.

Søndag 9. juni er det ikke sending da det er 1. pinsedag.

Første QST-sending etter ferien er søndag 18. august.

Siste aktivitet på gruppelokalet er sommeravslutning onsdag 12. juni.

Første drop in etter ferien er onsdag 21. august.