Årsmøtet 2020

Drammengruppen har årsmøte onsdag 12. februar 2020 klokken 18:30 på Drammen videregående skole, Danvikgata 25, 3045 Drammen.

Innkalling, årsberetning og innkommet forslag er sendt på e-post eller pr. brev.

Parkering ved skolen (avgift) eller i Blichsgate P-hus (gratis).

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt til årsmøtet.