TESTER I APRIL 2020

NRAU NAC Activity Contest April 2020 kl. 19-23 NT
Tirsdag 7. april 2020 144 MHz
Torsdag 9. april 2020 50 MHz
Tirsdag 14. april 2020 432 MHz
Torsdag 16.april 2020 70 MHz
Tirsdag 21. april 2020 1,3 GHz
Tirsdag 28. april 2020 Mikrobølge.