SOMMERAVSLUTNING PÅ LA2D

Onsdag 17. juni kl. 19.00
Værforbehold!
Siden det er relativt trangt inne på hytta vil det være en fordel å bruke utearealet denne gangen. Vi holder oss til 1-meter regelen. Hver enkelt tar med seg det en ønsker å spise/drikke så ta gjerne med engangsgrill. De som har vært i nærheten av smittede personer i det siste skal ikke møte.
Vi tar sikte på normal aktivitet på gruppelokalet i august. QSL-hylla har hatt påfyll og vi plukker med oss QSL-kortene som er kommet.
Vel møtt til alle som har anledning.
God sommer.
73 de LA5JK Jan Gunnar