RESULTAT ETTER POSTAVSTEMMINGEN

Resultat etter postavstemmingen for ekstraordinær generalforsamling i NRRL er klar.

Det ble avgitt 130 stemmer. 2 stemmesedler ble forkastet på grunn av manglende medlemskap.

Det sittende HQ får tillit til å sitte frem til ordinær generalforsamling kan avholdes i april 2021.
Resultat: 118 stemte JA og 12 stemte NEI. Ingen stemte blankt.

Regnskapet for 2019 godkjennes.
Resultat: 130 stemte JA. Ingen stemte NEI. Ingen stemte blankt.

Opptelling ble gjort på NRRLs kontor lørdag 8. august.
For med info se her: tinyurl.com/y2m48ob