Første drop-in høsten 2020

Onsdag 26. august var første drop-in høsten 2020, og vi var syv medlemmer tilstede på klubblokalet på Konnerud. Det var hyggelig å treffes igjen etter et langt møte-opphold, grunnet corona-pandamien.