Frist for innsending av lovendringsforslag/saker til NRRLs generalforsamling 2021

NRRLs kontor melder:
Minner om at lovendringsforslag / saker til NRRLs generalforsamling må være mottatt av NRRLs kontor innen 15. januar 2021. Lovendringsforslag / saker kan oversendes via e-post til: nrrl@nrrl.no, eller via vanlig brevpost til: NRRL, Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo.