NRK radio med lokale radioamatører i 2003

LA9LM Håkon og LA1ZDA Odd forteller på NRK radio om turen de skal ha gjennom Sibir og til Alaska/USA. I slutten av opptaket blir Drammenruppa nevnt. Opptaket er fra 29.05.2003.