NRRL bidrar med bistand til redningsaksjonen i Gjerdrum

Skredet i Gjerdrum 2020.

NRRLs sambandstjeneste melder:

NRRL Sambandstjenesten har mannskaper i aktivitet i forbindelse med leirskredet i Gjerdrum. Sambandstjenesten Oslo og Øst (SOØ) ble først satt i beredskap som følge av leirskredet og fra 1. januar har mannskaper herfra vært i aktivitet i forbindelse med redningsaksjonen. I de påfølgende dagene ble NRRL-personell fra Østfold, Vestfold, Akershus og Innlandet også engasjert. I tillegg har 2 til 3 menn nasjonalt daglig bistått med planleggingsarbeid vedrørende NRRLs bemanning, turnus og utstyrs-logistikk.

SAR-aksjonen ble avsluttet tirsdag 5. januar kl. 15.00, men Gjerdrum kommune har bedt NRRL Sambandstjenesten om å fortsette sitt engasjement i en periode fremover.

Sambandstjenestens hovedoppgave har vært å utstyre alle mannskaper som arbeider inne i selve rasområdet med trackere for løpende sporing og posisjonering under redningsarbeidet. Selv om SAR-aksjonen nå er avsluttet vil det fremdeles være behov for sporing og posisjonering av de mannskaper som nå vil fortsette å arbeide i rasområdet, hvor det fremdeles anses som risikofylt å befinne seg.
Contest University