Ny repeater fra verdensrommet

LA4LN melder fra ARRL Letter for 3. september 2020: Det foregår en utbygging av ARISS, som betyr «Amateur Radio on the International Space Station». Det skal nå nettopp være etablert en kryss-bånds FM repeater med inn-frekvens 145,990 MHz med subtone 67 Herz, og ut-frekvens 437,800 MHz. Etter hvert vil det her også etableres radiostasjoner for APRS pakkeradio, og for SSTV Slow Scan TV.

RESULTAT ETTER POSTAVSTEMMINGEN

Resultat etter postavstemmingen for ekstraordinær generalforsamling i NRRL er klar.

Det ble avgitt 130 stemmer. 2 stemmesedler ble forkastet på grunn av manglende medlemskap.

Det sittende HQ får tillit til å sitte frem til ordinær generalforsamling kan avholdes i april 2021.
Resultat: 118 stemte JA og 12 stemte NEI. Ingen stemte blankt.

Regnskapet for 2019 godkjennes.
Resultat: 130 stemte JA. Ingen stemte NEI. Ingen stemte blankt.

Opptelling ble gjort på NRRLs kontor lørdag 8. august.
For med info se her: tinyurl.com/y2m48ob

Den 23. Internasjonale Fyrlykt og Fyrskip Weekend (ILLW)

(ILLW) 22. – 23. august 2020

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

Den 23. årlige «Internasjonale Fyrlykt og Fyrskip Weekend» (ILLW) 22. – 23. august 2020 vil IKKE bli avlyst på grunn av Corona-virus-krisen. Deltagelse i denne aktiviteten vil måtte bli avgjort av de enkelte deltagere, avhengig av deres egne forhold og nasjonale bestemmelser.

ILLW varer i 48 timer fra lørdag 22. august klokken 0001 UTC til søndag 23. august klokken 2400 UTC. Mer info på web: www.illw.net

Pr. 31. juli 2020 er det påmeldt 264 fyr-installasjoner, som listes på web: www.tinyurl.com/ILLW-2020

På listen står bare ett eneste deltagende norsk fyr: Stavneset fyr med LA6K.
Finnes det ikke flere fyr i Norge?

Meteorskuren PERSEIDENE

PERSEIDENE: Onsdag 12. august i år regner man med at meteor-skuren «Perseidene» vil ha sitt topp-punkt, med flest meteorer inn i Jordens atmosfære. En lysende, ionisert meteor-hale, kalt «stjerneskudd», kan reflektere radiosignaler opp til litt over to tusen kilometers lengde i ett hopp. Dette fenomenet er spesielt populært for radioamatører for bånd over 30 MHz. Meteor-skuren har for øvrig en hastighet på ca. 60 kilometer per sekund. Meteorer fra Perseidene vil komme inn i Jordens atmosfære fra 17. juli til 1. september, men maksimalt antall meteorer, 60 eller mer pr. time, vil være nyttbare for oss rundt onsdag 12. august. Hver meteor-refleksjon, såkalt «burst», varer typisk bare 6-7 sekunder. Men når flere refleksjoner skjer tett etter hverandre, kan man på VHF føre en nesten uavbrutt samtale på telefoni med en stasjon mer enn tusen kilometer borte. Og noen ganger kan man oppleve flere hopp via meteor – bakke – meteor, og rekke mange tusen kilometer av gårde på VHF.