Norsk Hammeeting 2022

nrrl logo

Gardermogruppen LA2G og Norsk Hammeeting melder :

Sett av dagene 11. til 13. mars i 2022 til Norsk Hammeeting. Neste års arrangement går av stabelen på Thon Congress Gardermoen, i kort vei fra flyplassen.

Vi er i gang med planleggingen og kan love mye nytt og spennende.
En liten men god nyhet denne gang, er at vi har avtalt med hotellet gratis kaffe til alle påmeldte under hele arrangementet.

Vi åpner for bestillinger fra 1 desember og i år vil det lønne seg å bestille på forhånd via våre digitale løsninger.
Følg med ukentlig her i QST-LA eller på www.hammeeting.no for mer info.

LA2G og Norsk Hammeeting ønsker alle radiointeresserte velkommen.

Winlink-nytt for software og HF og UHF

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Winlink-systemets mest brukte klient-software Winlink Express er oppdatert til ny production versjon 1.5.42.0.

Viktig nytt er innbygging av mange valgbare detaljerte interaktive kart for HF-installasjoner.
Det gamle standard kartet kan fortsatt brukes når man ikke har internett.

Grenland Winlink RMS LA1G-10 har i tillegg fått ny 70cm port som ser ut til å dekke både mot Arendal og mot Tønsberg. Takk til lokalsysopene LB5OA Kai Vidar og LB1PJ Stefan

Svalbard Winlink RMS JW5E har noe tid testet kombi 80m og 20m. Med sambandslinker fra Hawaii og Kanariøyene samt Sør-Norge på 20m, og Svolvær og Varanger på 80m.
Vil snart gå over til normal-oppsettet med kombi 80/40. Takk til lokalsysop JW4PUA Sander.

Det minnes om muligheten til å motta disse QST-LA over Winlink systemet ved å sende en mail til winlink@nrrl.no og oppgi kallesignal og om man ønsker hjelp som nybegynner, eller bare hjelp til mottak av disse meldingene.

Norsk Hammeeting 2022

Gardermogruppen LA2G og Norsk Hammeeting melder:

Gardermogruppen LA2G og Norsk Hammeeting ønsker velkommen til Hammeeting – 11. til 13. mars 2022.
Arrangementet vil gå av stabelen på Thon Congress Gardermoen. Her er det god hotellkapasitet i samme bygg og det vil føles som en oppgradering fra tidligere.
Vi har nå fremskyndet tidspunkt for påmelding og bestilling av blant annet hotellrom til 1 desember.

Vi vil komme tilbake med flere detaljer etter hvert. Enten ukentlig her i QST-LA eller følg oss på www.hammeeting.no

Desember er YOTA-måned!

IARU Region 1 Team YOTA melder:

Hele desember måned vil flere ungdommer under 26 år bli aktive med YOTA som suffiks i kallesignalet. Tanken bak dette er å vise amatørradiohobbyen til ungdom og å oppmuntre ungdommer til å være aktive på radio.

Vi oppfordrer derfor alle radioamatører til å hjelpe lokale ungdommer med å komme på lufta gjennom YOTA-måneden i desember. Enten du er en «elmer» eller er under 26 år selv, ta kontakt med ungdomskoordinator for å være aktiv med ditt nasjonale YOTA-kallesignal.

Det skal bli en fornøyelse å kjøre mange nye ungdommer på bandene!

Amatørradio nr. 5-2021 gikk i posten 11. november

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Amatørradio nr. 5-2021 gikk i posten 11. desember og NRRLs medlemmer kan forvente bladet i postkassen noen virkedager etter dette.
Som vanlig kan du forvente deg mye spennende stoff. Av innholdet kan nevnes: Field Day og radiofest, Vinnere av fotokonkurransen, Portable HF-antenner, NTNU-studenter bygger selfie-satellitt, og mye, mye mer.

Skulle du ikke motta bladet som forventet så kan dette skyldes at du ikke har betalt din medlemskontingent for 2021. Ta kontakt med NRRLs kontor på tlf.: 22 21 37 90, e-post: nrrl@nrrl.no, så hjelper vi deg med å få ordnet opp.

NRRL Telefonitest 2021 20. – 21. november

nrrl logo

Det er igjen tid for NRRL Telefonitest som i år går av stabelen lørdag 20. og søndag 21. november.

Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telefonitest samt å gi trening i operasjonsteknikk og telefoniprosedyrer. Testen er åpen for alle norske radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL. Kun SSB kan benyttes.

Periode 1: Lørdag kl. 13.00 – 15.00 UTC
Periode 2: Søndag kl. 07.00 – 09.00 UTC
Periode 3: Søndag kl. 13.00 – 15.00 UTC

80 m: 3600 – 3650 kHz og 3700 – 3770 kHz
40 m: 7060 – 7100 kHz og 7130 – 7190 kHz

For mer info se her: https://tinyurl.com/3pej7r84

Nytt tilbud: Kursmedlemskap

nrrl logo

LA6ETA Henrik melder:

Her er et eksklusivt tilbud til deg som går på lisenskurs i NRRL-regi:
Fullverdig NRRL medlemskap for kun kr. 300,- (fullpris er pr. 15/10/21 850,-)

Det forutsettes at du går på kurs i NRRL-regi og kursholder må ha en kode fra NRRL for å få tilbudet. Medlemskapet på dette eksklusive tilbudet løper i 365 dager før ordinært medlemskap løper videre.
Innmelding innen 14 dager etter kursstart (før 20. november for de kurs som allerede går). Innmeldingen gjøres på www.nrrl.no.

Til dere som holder lisenskurs i NRRL-regi:
Vi ønsker å gi alle som går på lisenskurs et rimelig medlemskap slik at de kan bli enda bedre kjent med NRRL gjennom de fordeler medlemmer har, full tilgang til web, netthandel og medlemsbladet i posten.
Hva må du som kursholder gjøre? Ta kontakt med NRRL for å få tildelt en kurskode.

Winlink systemet testes aktivt vedrørende Svalbard

Fagleder Winlink LA7UM Finn informerer:

Siste uke har Svalbard JW5E testet winlink spesielt på 20m med beam nord/syd.
Ikke uventet var det observert gode alternativer dagtid fra RMSene i Bergen, Kristiansand og særlig Tønsberg.
Fra Europa på 20m pekte RMSene i Holland samt spesielt Kanariøyene seg ut. Syd-Tyskland og Sveits var til dels OK.
Enkeltpersoner i Finland og Norge samt USA kjørte også vellykkede connect-sessions.

Fra 11.november er antennen byttet til en trådantenne som nå tillates å teste kombinasjonen 80m og 20m.
Mens dette skrives sent kveld er denne antennen kjørt av en amerikaner på 20m, samt Varanger, Fosen og Trondheim på 80m.

Folk som ønsker QST-LA og mer oppfølgende info direkte over Winlink-systemet kan sende en epost med navn og kallesignal til adressen winlink at nrrl dot no
De vil da få tilsendt en instruks for hvordan sette dette opp.

Valg i NRRL 2022

nrrl logo

LA1TNA Per-Dagfinn melder:

Tiden går fort og valgkomiteen i NRRL vil med dette minne om at det er på tide å sende inn forslag på kandidater til valg.
Krav til kandidater til Hovedstyret er aktivt medlemskap i minst 2 år, og skriftlig villighetserklæring. Ifølge NRRLs lover publiseres også en relevant CV for kandidatene.

Under NRRLs Generalforsamling 2022 skal det i henhold til NRRLs lover velges:
• 2 hovedstyremedlemmer (2 år)
• 2 varamedlemmer til Hovedstyret (1 år)
• Revisor (2 år)
• Vara revisor (2 år)
• 3 medlemmer til valgkomite (1 år)
• Vara til valgkomite (1 år)

Valgkomiteen består av:
• Leder LA1TNA Per-Dagfinn Green, la1tna@arrl.net telefon: 994 70 075
• Medlem LB4WI Normann Støylen, normann@stoylen.com telefon: 924 00 666
• Vara LA7ECA Øyvind Hanssen, oh@hans.priv.no telefon: 951 17 457

Vi ser frem til å motta mange forslag på kandidater. Vurder aktive amatører i gruppene og enkeltmedlemmer.

Vi anmoder grupper og medlemmer om å komme med forslag til disse viktige vervene så snart som mulig, og senest per 31.12.2021. Forslag kan sendes direkte til valgkomiteens medlemmer eller via NRRLs kontor.