DX-Nytt Nr. 865

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

FIJI: Polakken 3Z9DX, medlem av «Rebellene’s DX-Gruppe» (gruppen som planlegger å operere fra Bouvetøya nærmere årsskiftet) er nå aktiv som 3D2DOM, og har vært på 20 meter SSB. QSL via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World).

BOUVETØYA: Mens vi venter på «Rebellene’s» 3YØI DXpedisjon, nå planlagt for november – desember i år, til dette verdens nest mest ønskede «land» for radioamatører, kommer det melding om at «Intrepid DX Group» nå også planlegger en DXpedisjon med kallesignalet 3YØJ med et par ukers varighet på øya, i januar – februar 2023, under ledelse av LA7GIA og N6PSE. Det planlegges å være aktive på alle bånd fra 160 til 10 meter. Budsjettet er på ca. seks og en halv million kroner, så de er sterkt avhengig av all mulig finansiell støtte fra radioamatører. Mer info på web: www.3y0j.com

TONGA: JAØRQV blir igjen aktiv som A35JP fra slutten av mai til oktober på 80 til 6 meter med CW, SSB og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet JAØRQV, eller via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System). QSL direkte eller via byrå vil ikke bli besvart før i november, når han har kommet hjem til Japan. Og ikke send direkte QSL før november 2021.

MOZAMBIQUE: Den russiske DXpedisjonen som var aktiv som A25RU fra Botswana, er nå aktiv som C29RU fra 4. til 13. april med 4 operatører på 160 til 10 meter og via satellitten QO-100 med CW, SSB, og FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. 4 stasjoner vil være i gang samtidig. QSL via ClubLog’s OQRS. Mer info på web: www.tinyurl.com/C92RU-web

SYD-SHETLANDS-ØYENE: DT8A er aktiv ut året, på HF-bånd med CW, SSB og FT8, og har vært rapportert på 40 og 20 meter med FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. QSL via DS5TOS.

MINAMI TORISHIMA: JG8NQJ/JD1 er aktiv igjen i 3 måneder, mest på 17 meter, men også på andre bånd, med mest CW og litt RTTY. QSL direkte via JA8CJY, eller via byrå til JG8NQJ.

OGASAWARA: JD1BQA blir aktiv fra 23. til 30. april (og ikke i mai, som tidligere meldt) på 160 til 6 meter med fokus på 160, 80 og 6 meter med FT8 og FT4 og litt CW via RS44-satellitten. QSL via LoTW, eller direkte til JH3QFL.

JAN MAYEN: JX2US er aktiv til 15. april, og har i det siste vært på 20 meter med CW og FT8. QSL via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS, eller direkte til LA2US.

HAWAII: Den spesielle stasjonen K6K blir aktiv fra 10. til 13. juni, for å feire Kong Kamehamea den Store og Hawaii’s rike historie. QSL bare via LoTW.

GRØNLAND: OX3LX blir aktiv igjen fra 8. april til 1. mai fra 2-3 forskjellige steder, både på Grønlands vestkyst og østkyst. Denne gang blir han aktiv på 40 til 4 meter, med fokus på 6 og 4 meter. QSL via OZØJ direkte, eller via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS. LA4LN har tidligere hatt QSO’er med ham fra Oslo på både 6 og 4 meter via aurora-E.

ARUBA: P4/N4IQ og P4/ND7J blir aktive fra 7. til 14. juli på 160 til 10 meter med CW, SSB, RTTY, FT8 og FT4. I IARU-contesten 10. og 11. juli vil de bruke kallesignalet P4ØUS med QSL via ClubLog’s OQRS. QSL til de to P4/-stasjonene via EA5GL, eller via LoTW.

CURACAO: PJ2ND blir aktiv igjen fra 15. april til 3. mai, avhengig av Corona-situasjonen. QSL til K8ND, eller via LoTW. Hvis han opererer fra klubbstasjonen PJ2T, skal QSL via W3HNK.

EUROPEISK RUSSLAND: Den spesielle stasjonen R75RAA er aktiv i hele april for å feire 75-års jubiléet til Tambov Radioklubb. QSL via RN3RQ. Et spesielt diplom tilbys for kontakter med stasjonen – mer info på QRZ.COM: www.qrz.com/db/R75RAA

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM1ØØSHT blir aktiv i helger mellom 1. april og 1. august, for å feire 1900-års jubiléet til «Société Havraise de Télégraphie Sans Fil» (på norsk: «Havre Telegrafi-Selskap»), én av de to eldste radioklubbene i landet. QSL bare direkte til adressen på QRZ.COM. Der står også regler på fransk, for å oppnå et diplom for kontakter med stasjonen.

GOD PÅSKE 2021

En påskehilsen til alle radioamatører i Drammengruppen. Hold hodet kaldt og radioen varm og pass deg for påskeharen som gnager coax og antennetråd.

Påmeldingen til NRRLs elektroniske generalforsamling 2021 er avsluttet

Søndag 28. mars, kl. 23.59, ble påmeldingen til NRRLs elektroniske generalforsamling avsluttet og fristen for å sende inn benkeforslag til valgene under generalforsamlingen løp ut.

Innen fristen løp ut hadde det kommet inn 353 påmeldinger. Noen av påmeldingene er imidlertid dubletter, så et eksakt antall vil ikke foreligge før over påske.

Det har kommet inn to benkeforslag til valgene under generalforsamlingen. Begge disse er internt opprykk fra allerede foreslått vararepresentantplass til ordinært hovedstyremedlem. Det tas forbehold om evt. postlagte benkeforslag som er poststemplet innen fristen, men som ikke blir levert kontoret før over påske.
Informasjon om benkeforslagene vil bli offentliggjort på www.nrrl.no over påske.

Nye versjoner av programmet WSJT-X for digitale modes

Versjon 2.3.1 ble lagt ut for generell bruk.

LA4LN melder:

Den 26. mars meldte K1JT Joe Taylor at det ble lagt ut to nye oppdateringer av dataprogrammet WSJT-X for digitale modes på websiden www.tinyurl.com/digimode.

Versjon 2.3.1 ble lagt ut for generell bruk – og versjon 2.4.0-RC4 ble lagt ut som en beta-versjon for testing.

Versjon 2.3 inneholder de nye modes FST4 og FST4W, til bruk på LF- og MF-bånd. Versjon 2.4 inneholder også den nye mode Q65, beregnet til bruk for lange kontakter på 6 meter og høyere frekvensbånd. I de aller siste versjonene har en del feil blitt rettet.

K1JT skriver, at hvis du ikke ønsker å teste den nye mode Q65, bør du nå bare oppgradere til versjon 2.3.1. Det forventes at de som tester den nye mode Q65 melder tilbake sine erfaringer til K1JT, eller på E-post-gruppen for WSJT-X.

Bruksanvisning for versjon 2.3 på norsk er skrevet av LA6VQ Frode, og er tilgjengelig på Bergensgruppens web-side: www.la1b.no. Se i spalten lengst til høyre på den web-siden.

DX-Nytt Nr. 864

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

VIETNAM: Den planlagte operasjonen til 3W9OK i mars-april på HF-bånd må utsettes til mai-juni, på grunn av Corona-restriksjoner. QSL til AA5H.

BOLIVIA: EA5RM er aktiv igjen som CP1XRM til 27. april på 160 til 10 meter med SSB og digitale modes. QSL via EA8RM eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

REUNION ISLAND: F5TRO og XYL F5BSB har flyttet hit, og blir aktive som henholdsvis FR8UA og FR8TZ på alle bånd fra 80 meter til 70 cm med CW, SSB og noen digitale modes. QSL direkte eller via LoTW.

GUERNSEY: Den spesielle stasjonen GB5LIB blir aktiv fra 8. til 14. mai for å feire 76 år siden frigjøringen fra nazistene under den andre verdenskrig. Aktiviteten blir på alle bånd og modes fra 160 til 4 meter, og via satellitten QO-100. QSL via LoTW.

SVALBARD: JW1I er kallesignalet til en ny amatørradio-klubb ved Bjørnøya Meteorologiske Stasjon, som har vært på 20 meter SSB. QSL-info på QRZ.COM.

DANMARK: Øya Bornholm ble ikke frigjort etter 2. verdenskrig før 5. april 1946, for 75 år siden. I den anledning blir to spesielle stasjoner i gang fra 1. til 11. april: OZ75BO fra BOrnholm, og OZ75MAY fra resten av Danmark. OZ75MAY var aktiv fra Danmark også i mai i fjor, for å feire 75 år siden frigjøringen av resten av Danmark fra nazist-okkupasjon, men blir altså aktiv igjen nå. Aktiviteten blir på alle bånd med CW, SSB og forskjellige digitale modes. QSL til begge stasjoner via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System).

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM21OG blir aktiv fra 23. juli til 8. august i anledning De Olympiske Leker i Japan. Aktiviteten blir på 160 til 6 meter med CW, SSB, PSK, RTTY, FT8 og FT4. QSL via F4GPB, eller via eQSL, eller LoTW, eller ClubLogs OQRS.

SAINT MARTIN: TO1K er aktiv til 5. april på 40, 30, 20 og 15 meter med SSB, RTTY og FT8. QSL til SP9FIH, eller via ClubLogs OQRS. Mer info på web: www.fs.dxpeditions.org

FALKLANDS-ØYENE: MØZMS er i det britiske militæret, og er beordret hit fra 21. mai til 21. august, hvorfra han vil være aktiv som VP8ZMS på forskjellige HF-bånd og modes. Mer info vil komme etter hvert, når han får etablert seg der, skriver han. Sjekk www.twitter.com/VP8ZMS. QSL til MØZMS, gjerne via byrå – og han setter pris på fysiske QSL-kort.

CAYMAN ISLANDS: K8PGJ er aktiv igjen remote som ZF2PG på 160 til 10 meter. QSL direkte til K8PGJ, eller via LoTW.