Ny redaktør for QST-LA søkes

LB7ZG Bjørn, redaktør QST-LA, melder:

nrrl logo

Nåværende redaktør av QST-LA har behov for avløsning og det søkes derfor etter en ny redaktør til dette vervet.

QST-LA er en viktig informasjonskanal for NRRL og for norsk radioamatørvirksomhet. Nyhetsbulletinen, som kommer ukentlig, er til tross for sin høye alder i høyeste grad «still going strong». Vil du være med på å videreføre og utvikle denne unike kanalen videre, så ta kontakt med nåværende redaktør via e-post: nrrl@nrrl.no

Sambandsledermøtet 2021

Sambandstjenesten

Sambandsledermøtet 2021 gjennomføres digitalt i år, og datoen for møtet er satt til 18. september. På møtet skal det velges leder og to medlemmer til Sambandstjenestens sentrale ledelse samt to medlemmer til valgkomiteen. Kandidater meldes til sambandstjenesten@nrrl.no innen 29. august.

Vervene som skal besettes er:
• Leder for 2 år, pt. besatt av Henrik Solhaug
• SL-medlem for 2 år, pt. besatt av Jørn Andreas Arnesen
• SL-medlem for 2 år, pt. besatt av Karl-Erik Øyøygard
• Valgkomitemedlem for 2 år, pt. besatt av Morten Olsen
• Valgkomitemedlem for 1 år, vakant

JOTA-JOTI 2021

LA2BBA Jan melder:

Det er vel lite med møter i gruppene nå, men tenk allerede nå på tredje helga i oktober – da har speiderne jorda rundt sitt årlige JOTA – Jamboree-On-The-Air. Det er 15.-17. oktober i år.

Vi kan regne med at reglene for smittevern kan gjøre det greit å gjennomføre JOTA-JOTI i år. Skulle det bli innstramninger igjen, så får vi ta det når det eventuelt kommer.

For at speiderne skal få mulighet til å bruke amatørradio, og ikke bare chat på Internett, trengs det samarbeid mellom amatørradiogruppene og de lokale speidergruppene. Ta gjerne kontakt med nærmeste speidergruppe!

Mange kjenner til lokale speidergrupper, men JOTA-JOTI-komiteen i Speidernes fellesorganisasjon kan hjelpe med å skaffe kontakter. Send epost til meg på la2bba@jpharo.net.

Invitasjon til Winlink og mottak av QST-LA over Winlink

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

I senere tid er det uteksaminert mange nye radioamatører. Veldig gledelig.
Det inviteres herved til å komme i gang med Winlink som nybegynner, og til deretter å kunne motta QST-LA over Winlink-systemet.

Ved å sende en vanlig epost til winlink@nrrl.no så mottar dere en kortfattet tekstbasert pdf-veiledning i hvordan komme i gang med Winlink som nybegynner.
Det mottas også en kortfattet tekstbasert pdf-instruks for hvordan kunne motta QST-LA over Winlink-systemet uten å belaste det normale kallesignalet.

Dersom det sendes en Winlink-melding fra eget kallesignal til den spesielle Winlink-adressen QSTLA-NRRL, så mottar dere det samme, men tilpasset notepad i Winlink-softwaren Winlink Express til bruk over radio.

Dette blir små meldinger som egner seg også over radio.
Bulletinen QST-LA kommer en gang i uken og er her tekstbasert.
Hensikten er å trene på å kunne kommunisere uten avhengighet av det lokale normale telenettet, få informasjon og friske opp egne kunnskaper samt holde programvare vedlike.

NRRL MGM Weekend Contest 7. – 8. august

nrrl logo

NRRLs HF Contest-manager LB3RE Stein-Roar melder:

Denne helgen vil en ny digital NRRL-contest gå av stabelen på følgende bånd: 28 MHz, 50 MHz, 70 MHz og 144 MHz.

Reglene er som følger:

Dato: 7. – 8. august, klokken 1400-1400 UTC

Bånd: 28 MHz, 50 MHz, 70 MHz og 144 MHz

Modes: Alle MGM (Machine Generated Modes)

Rapport: 4 karakterer (f.eks. IO91) lokator

Poeng: 1 poeng pr. kilometer mult. antall storruter kontaktet

Klasser: Single operator Low power, Single Operator High Power, Multi Operator

Generelle regler: En sender pr. bånd

Spesielle regler for contesten: MGM – alle MGM-modes, som FT4, FT8, FSK441, ISCAT, JT65, RTTY, PSK. CW and EME (moon bounce) er ikke tillatt.

QSO: Kun en tellende QSO for hver kontaktet stasjon pr. bånd

Rapport: 4-karakterers lokator, som JO49, JP50 etc.

Poengberegning: For hvert bånd 28 MHZ – 144 MHz: 1 QSO-poeng pr. kilometer (QRB) multiplisert med antall storruter kontaktet.

QRB: Distanse blir kalkulert fra senter av din storrute til senter av storrute for motstasjon.

QSO-poeng: En QSO mellom stasjoner i samme lokator, teller som 50 poeng.

Poeng telles pr. bånd.

Logger: Send logger via e-post til vhf@nrrlcontest.no

WSJT-X og MSHV ADIF filer kan sendes direkte til loggrobot.

For mer info se her: nrrlcontest.no/mgm_weekend

World Wide Digi DX Contest

LA4LN Tom melder:

Fra 28. august kl. 1200 UTC til 29. august kl. 1159 UTC: World Wide Digi DX Contest med de digitale modes FT8 og FT4 på 160, 80, 40, 20, 15 og 10 meter-båndene med utveksling av QTH-lokatorer, som gir grunnlag for både poeng og multipliere på hvert bånd. Mer info på web: www.ww-digi.com.

Rapport fra arbeidsgruppe for visjon og handlingsprogram for NRRL til høring (gjentatt melding)

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Den 11. juni 2020 besluttet NRRLs hovedstyre (HQ) å opprette en arbeidsgruppe for visjon og handlingsprogram for NRRL. HQs vedtak ble fattet på bakgrunn av en henvendelse til HQ fra LA6CSA Pål, LA4PGA Trond, LA3ST Stein, LA2RR Ole og LA1KP Øivind. Henvendelsen kom i forbindelse med en allerede utlyst etablering av en arbeidsgruppe for revidering av NRRLs lover. I henvendelsen ble følgende påpekt:

Undertegnende har diskutert NRRL og foreningens utvikling den siste tiden og vi er av den oppfatning at det blir feil å starte med et lovutvalg slik HQ foreslår, før foreningen har en klar og tydelig visjon om hvor foreningen vil gå framover.

Vi mener derfor det først bør nedsettes en komite som tar for seg NRRL som organisasjon i dag, samt prøver å se litt inn i framtiden.

Det å utarbeide en visjon og handlingsprogram, vil så kunne danne grunnlaget for nye lover som vil være forståelige og tilpasset med tanke på forventet utvikling og nye medlemmer.

NRRLs medlemmer ble via en utlysning invitert av HQ til å delta i en arbeidsgruppe og i løpet av høstsemesteret 2020 var arbeidsgruppen i full gang. Gruppen har bestått av følgende medlemmer:

LA1BP Lennart Berger, Tromsø
LA1TNA Per-Dagfinn Green, Bergen
LA4ZCA Torbjørn Skauli, Oslo
LA6CSA Pål Stagnes, Oslo
LA0BY Stefan Heck, Bærum
LB4WI Normann Støylen, Skedsmo
LB0K Peter Ebsworth, Sotra

Den 3. mars 2021 ble arbeidsgruppens rapport oversendt HQ.

Det har vært ønskelig, både for arbeidsgruppen og HQ, at rapporten sendes ut på høring i NRRLs organisasjon. Med dette inviteres derfor alle NRRLs grupper og managere til å gi et høringssvar til rapporten. Enkeltmedlemmer som ønsker å gi et høringssvar bes fortrinnsvis om å gjøre dette via sin NRRL-gruppe.

Høringsfrist: 1. september 2021.

Høringssvar sendes på e-post til: nrrl@nrrl.no

Høringsdokumentet finner du under egen nyhetssak på www.nrrl.no. Du må være pålogget og medlem av NRRL for å kunne lese eller laste ned dokumentet.

SSTV fra ISS, den internasjonale rom-stasjonen 6. og 7. august

Amatørradio fra ISS på 145.800 MHz FM.

LA4LN melder fra «ARRL Letter» fra 29. juli:
Fredag 6. august og lørdag 7. august vil russiske kosmonauter om bord på ISS, den internasjonale rom-stasjonen, sende SSTVbilder (SSTV = Slow-Scan-TV) på 145,800 MHz FM. I den skriftlige versjonen av QST-LA vedlegges et SSTV-bilde mottatt tidligere fra ISS av YO4ESB.
Tidene for SSTV-overføringen er 6. august klokken 1050 til 1910 UTC, og 7. august klokken 0950 til 1555
UTC. Datoene og tidene vil kunne forandres, hvis kosmonautene plutselig får viktigere oppgaver.
Kallesignalet til ISS-rom-stasjonen er RSØISS. Passeringstider kan finnes ved hjelp av web-siden til
AMSAT: www.amsat.org/track