Andre nyheter

Huk Dro-in

Tre nye radioamatører

LB8IH Fredrik melder:
Oslogruppen har gleden av å gratulere ytterligere tre kursdeltagere med bestått lisensprøve:
LB7AJ Albert de Groot
LB7BJ Dylan Sellarole
LB7CJ Andreas Pettersen

Vi ser frem til å treffe dere på Rommen og på lufta!


Velkommen til Norsk Hammeeting 15. april

nrrl logo

Gardermoengruppen, LA2G, melder:

Norsk Hammeeting 2023 går av stabelen lørdag 15. april i Jessheim Is- og flerbrukshall ved Gardermoen. Arenaen ligger rett utenfor Jessheim sentrum, og er lett tilgjengelig både i forhold til offentlig kommunikasjon og bruk av egen bil.

Arrangementet i år vil kun gå over én dag, men vi ønsker å samle det beste fra Hammeetings på denne ene dagen. 

Vi jobber med å få på plass en avtale med rimelig hotellovernatting til dem som ønsker overnatting på veien.

Sett av lørdag 15. april i kalenderen, så kommer vi tilbake med oppdateringer på www.hammeeting.no eller gjennom QST-LA på søndager fremover.


Winlink Express er oppdatert

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Winlinksystemets mest brukte program Winlink Express er nettopp oppdatert til 1.7.4.0.

Det innebærer masse forbedringer og annet nytt, som er nærmere beskrevet i melding til winlink-abonnentene.

Lydkortprogrammet Vara er oppdatert til 4.7.2.

Radioamatører som ønsker å motta tekstinformasjon over Winlink vedrørende QST-LA, SBTLA eller WLKLA kan sende regulær epost til winlink@nrrl.no.


Ny versjon av dataprogrammet WSJT-X

WSJT-X logo

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

Joe Taylor, K1JT, opplyste, den 6. januar 2023, at en ny versjon 2.6.0 av dataprogrammet WSJT-X, med mange digitale modulasjons-typer, nå kan lastes ned gratis fra web.

Den vanlige web-adressen virker ikke, fordi den data-serveren er under oppgradering, så nedlasting av program og bruksanvisning kan nå foretas her: WWW.TINYURL.COM/DIGIMODE-X

Den nye versjonen er en generell versjon, såkalt «General Availability, GA», for operativsystemene Windows 32 bit og 64 bit, og for MacOS for Apple Macintosh, og for Linux.

I den nye versjon 2.6.0 har det blitt funnet en feil for moden Q65. Og Joe melder, at for brukere av Q65 vil det bli lagt ut en ny versjon 2.6.1 så snart som mulig.


Sveits på 70 MHz

nrrl logo

IARU Region 1, via LA4LN, melder:

Fra 1. januar 2023 har HB9-stasjoner i Sveits fått lov til å benytte 70 MHz-båndet slik: 70,0000 – 70,0375 MHz og 70,1125 – 70,5000 MHz med maksimum 25 watt ERP (Effektiv Utstrålt Effekt), med alle modulasjons-typer, brukt i henhold til IARUs båndplan og anbefalinger. Ubemannede stasjoner, inkludert repeatere, er ikke tillatt på 70 MHz i Sveits.

En mulig første-kontakt mellom Sveits og Norge på 70 MHz ble avholdt mellom HB9HLM og LA4LN på første nyttårsdag med den digitale mode MSK144 via meteor-scatter.


Konkurransen SMLA – samle flest svenske og norske kommuner i 2023

nrrl logo

SM6TOB Bengt melder:

Her kommer en invitasjon til å aktivere og kjøre alle svenske og norske kommuner!

Det er enkelt, og alt skjer via konkurransens hjemmeside. Logger kan skrives inn manuelt eller lastes opp i ADIF-format. Resultatene presenteres i ulike lister og kategorier.

Sverige og Norge har til sammen 646 kommuner. Konkurransen går ut på å aktivere så mange som mulig av dem. Hver kommune gir to poeng. Du kan være bofast, mobil eller portabel.
I 2022 har konkurransen gått i Sverige med stor suksess, og allerede i slutten av april var alle de 290 svenske kommunene kjørt.

Vi håper at denne konkurransen øker aktiviteten på våre bånd. En annen fordel er at man lærer seg geografi og knytter nye bekjentskaper med samme mål: å aktivere så mange kommuner som mulig, helst alle 646!

Det er en liten avgift på 75 kroner for å registrere seg. Registreringen er enkel, og gjøres på hjemmesiden. Startdato er 1. januar 2023, og konkurransen avsluttes 31. desember 2023.

Registrering, regler og informasjon finner du her: https://smkr.sk6ei.se/


Winlink – info og oppdateringer

Fagleder Winlink LA7UM Finn:

Jeg minner igjen om muligheten til å få tilsendt QST-LA i tekstversjon over Winlink, uavhengig av lokalt internett.

Det er for tiden 83 stykker på den listen. Flere har nylig bedt om å få info om etablering, mens noen er falt ut etter mangel på bruk.

Det er viktig at man sjekker jevnlig for å holde etablerte winlink-adresser ved like. Winlink har som prinsipp «Use it or lose it». Dessuten er det viktig å opprettholde egne ferdigheter, og oppdateringer av både winlink-software og operativsystem.

Det er også viktig å vite at man aldri får tilsendt disse mails uforvarende til det normale Winlink-kallesignal. Man må bevisst oppsøke sin adresse.

Send en vanlig e-post til e-post-adressen winlink krøllalfa nrrl dot no, så sender vi instruks for å etablere en ekstra, såkalt taktisk, adresse og registrere denne. Registreringen må fullføres.

Har du bedt om info? Sjekk spamfilteret for sikkerhets skyld, da vi sender infoen fra en vanlig Gmail-konto.

Oppdateringer:

Winlink-programmet Winlink Express er oppdatert til 1.7.3.0 med mange bugfixes og forbedringer. Gammel installasjon blir tilbudt over autoupdate, men ny versjon kan lastes ned fra winlink dot org.

Inkludert her er muligheten i Packet for å putte inn en frittstående digipeater i starten av et connect-script mellom KAnoder som man kan trenge for å nå frem til enten en RMS Packet eller til en annen frittstående amatør i såkalt Peer2Peer-modus.

Brukere av lydkortmodusen Vara orienteres om at siste versjon er Vara 4.6.9, med mange oppdateringer de siste dagene etter 4.6.5. Oppdateres fra rosmodem dot wordpress dot com

Dette passer også det frittstående DX- og QSO-programmet VarAC, som man kan Google seg frem til. Dette er innarbeidet på pskreporter dot info.


Amatørradio til Månen

nrrl logo

LA4LN melder fra ARRL Letter:

Et japansk amatørradio-prosjekt skulle forsøke å lande et amatørradio-fyr (på engelsk kalt «beacon») på Månen. Samtidig skulle et annet fyr settes i bane rundt Månen. De ble skutt opp den 16. november i år i NASAs oppskytning kalt «Artemis 1». Etter landing skulle fyret på Månen sende på UHF-frekvensen 437,41 MHz, og fyret i bane rundt Månen skal sende telemetri med ASCII-kodet PSK31-modulasjon på UHF-frekvensen 437,31 MHz.

Fyret i bane rundt Månen skal visstnok være operativt, mens måne-landingen tydeligvis ikke ble vellykket.


QSO Today

nrrl logo

LA4LN melder:

Under Corona-pandemien har det siden 2020 vært avholdt årlige interaktive stevner på internett for amatørradio, under navnet «QSO TODAY HAM EXPO». Den første gangen var det samlet 15 000 radioamatører via internett, som da fikk se utstillinger, delta på møter, og overvære 80 forskjellige foredrag relatert til amatørradio.

Nå arbeides det med å gjøre til sammen 367 slike foredrag tilgjengelig på YouTube, slik at de kan oppleves hjemmefra, når man vil. Ca. 200 av foredragene er til nå lagt ut på adressen

WWW.TINYURL.COM/QSO-TODAY.

Hvis man der logger inn, og klikker på SUBSCRIBE, vil man få melding når flere av disse foredragene er lagt ut.

Neste «QSO TODAY HAM EXPO» blir arrangert 25. mars 2023, og det planlegges med å avholde to slike stevner hvert år. Mer info på web: WWW.QSOTODAYHAMEXPO.COM.


NRRLs generalforsamling 2023

nrrl logo

NRRLs kontor melder: 

NRRLs hovedstyre besluttet i HQ-møte den 19. november 2022 å avholde NRRLs generalforsamling 2023 som et rent digitalt arrangement, lignende den digitale delen av NRRLs generalforsamling i Haugesund 2022. En digital generalforsamling gir en mulighet for direkte involvering fra medlemmer over hele landet, i tillegg til at NRRLs grupper kan avholde et arrangement i tilknytning til generalforsamlingen. Kostnadene ved fysisk avholdelse er relativt store og en heldigital generalforsamling vil spare organisasjonen for en stor del av de tilknyttede utgiftene.

Digital deltagelse viste seg som vellykket for generalforsamlingen 2022.

I praksis vil alle NRRLs medlemmer pr. i dag kunne delta kostnadsfritt ved et digitalt arrangement, enten fra sitt hjem, annet oppholdssted, eller som et felles arrangement i regi av en av NRRLs grupper. Dette ser hovedstyret som et viktig demokratisk grep i NRRLs organisasjon

HQ beslutter at dato for NRRLs neste generalforsamling blir søndag 7. mai 2023.


Ny contestmanager HF i NRRL

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

NRRLs hovedstyre har utnevnt LB6VI Sanimir Handanagic som contestmanager HF i NRRL.

Sanimir og NRRLs testkomite HF vil i løpet av kort tid ta tak i de mange oppgaver som ligger under contestmanager HFs ansvarsområde.

Sanimir har LA6VQ Frode Igland og LA9TY Svein Bjarne Thorsen med seg i testkomiteen.

NRRLs kontor ønsker Sanimir og testkomiteen lykke til og gratulerer Sanimir med utnevnelsen!


NRRLs grupper kan nå få økonomisk støtte til kurs

nrrl logo

NRRLs undervisningsmanager LA2NL Knut melder:

NRRL er medlem i Studieforbundet Livslang Læring (tidligere Folkeuniversitetet). Alle grupper av NRRL kan få støtte til avholdte kurs høsten 2022, og for kurs som blir holdt i 2023 og videre fremover.

Et kurs som er støtteberettiget, må ha vart i minimum 4 timer med minimum 4 deltakere. Et eksempel kan være et DMR-kurs med en teknisk del og en praktisk del. Kurset kan være på én kveld eller fordelt på flere kvelder. Gruppa kan få støtte per time. Et A-lisenskurs på typisk 50 timer og flere deltagere kan få mye støtte.

For at NRRL kan få rapportert kursene høsten 2022, og gruppene kan få utbetalt kursstøtte, så må informasjon om avholdte kurs sendes til NRRL (nrrl@nrrl.no) innen 1. januar 2023. Informasjonen må inneholde opplysninger om alle datoer kurset ble fordelt over, samt hvor mange som deltok på hver av de aktuelle datoene. Det må også sendes kort informasjon om hva kurset hadde av faglig innhold. For lisenskurs holder det å angi «Lisenskurs» som informasjon om faglig innhold.

For mer informasjon ta kontakt med undervisningsmanageren LA2NL, undervisningsmanager@nrrl.no, eller NRRLs kontor nrrl@nrrl.no  


Ny versjon av programmet WSJT-X

LA4LN melder:

Joe Taylor, K1JT, meldte 29. november 2022 at det nå er lagt ut, for testing, enda en ny versjon av digital-mode programmet WSJT-X, versjon 2.6.0-RC5. Altså versjon 2.6.0 Release Candidate 5. Det er lagt inn mange forandringer og forbedringer siden forrige versjon RC4.

Programmet og «release notes» (beskrivelse av forbedringer) kan lastes ned gratis fra web-siden: WWW.TINYURL.COM/DIGIMODE


Foreslå kandidater til valg i NRRL!

nrrl logo

LA1TNA Per-Dagfinn melder:

Valgkomiteen i NRRL minner om at det er på tide å sende inn forslag på kandidater til å sitte i Hovedstyret!

Under NRRLs Generalforsamling 2023 skal det, i henhold til NRRLs lover, velges:

President for 2 år

2 medlemmer til Hovedstyret for 2 år

2 varamedlemmer til Hovedstyret for 1 år

Revisor 1 for 2 år

Vara revisor 1 for 2 år

3 medlemmer til valgkomite for 1 år

Vara til valgkomite for 1 år

Vi ser frem til å motta mange forslag på kandidater! Både grupper og medlemmer kan foreslå kandidater til disse viktige vervene, og vi ber dere komme med på forslag på aktive amatører i gruppene og enkeltmedlemmer. Vi ber om forslag så snart som mulig, og senest innen 31.desember i år.

For å kunne være kandidat til hovedstyret må man ha vært aktivt medlem i minst 2 år, og gi skriftlig villighetserklæring. Ifølge NRRLs lover publiseres også en relevant CV for kandidatene. 

Forslag kan sendes til valgkomiteens medlemmer eller via NRRLs kontor (nrrl@nrrl.no)

Valgkomiteen består av:

LA1TNA Per-Dagfinn Green, e-post: la1tna@arrl.net, telefon: 994 70 075

LB4WI Normann Støylen, e-post: normann@stoylen.com,telefon: 924 00 666

LA6GHA Robert Eliassen, e-post: la6gha@vktv.no, telefon: 907 48 498

Varamedlem LB8BH Bjørn Kjetil Hansen, e-post: bjoernkjetilhansen@gmail.com, telefon: 414 51 822.


Winlink-invitasjon til nye og gamle radioamatører

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

I det siste er det observert mange nye norske winlink-brukere på winlinks propagasjonskart på winlink.org.

Det interessante er at dette ikke er bare nye signaturer, men også både eldre og rene veterankallesignaler.

Det betyr at det pågår en oppvåkning hos mange om hva Winlink-systemet i dagens situasjon kan brukes til. Dette inkluderer også den ganske nye og gode lydkortmodusen VARA, som også kan brukes sammen med PSKreporter og et frittstående DX-program kalt VarAC. Kan googles.

De som ønsker å kunne motta QST-LA i tekstformat over Winlinksystemet, og av og til mer Winlink- eller sambandsinfo kan sende regulær epost til WINLINK krøllalfa NRRL dot NO

Da får de tilsendt en PDF-fil med instruks. Man kan operere over HF, eller VHF/UHF eller over Telnet (internet).

Man mottar aldri slike meldinger til regulært kallesignal. Dette spesifiseres i oppsettet.


Vårt morsmål: Morsom morse i morgenavisen

nrrl logo

LA4LN melder:

Morse er jo radioamatørenes «morsmål» for radio-kommunikasjon, og det er uhyre sjelden at det står morse-tegn i våre aviser. 

Men lørdag 19. november sto det hel-sides annonser i Aftenposten og i andre morgen-aviser, med morse-tegn nederst på siden. Der var det bare å løse morse-tegnene, hvor det sto: «HVA SKJEDDE MED TORSTEIN RAABY». Dette er tydeligvis tittelen på en ny kino-film. Tittelen har i den skrevne teksten et spørsmålstegn etter seg, men det sto ikke i morse-tegnene.

Torstein Raaby, som levde fra 1918 til 1964, var en norsk ingeniør og radio-telegrafist, og motstands-mann under den andre verdenskrig. Sammen med Knut Haugland var Torstein også telegrafist og radio-operatør på Thor Heyerdahls 101 døgn lange Kon-Tiki-ekspedisjon over Stillehavet i 1947, hvor kallesignalet LI2B ble brukt, en ekspedisjon som har 75-årsjubileum i år.

Det er morsomt med vårt morsmål morse i morgen-avisen!


Stipend for radioamatører

nrrl logo

LA4LN melder:

Stiftelsen «The World Wide Radio Operators Foundation» (WWROF) ble dannet i 2009. Stifterne var en gruppe radioamatører som så fordelen av å kunne fremme dyktigheten og kunsten ved det å operere på radio.

Nå tilbyr WWROF to nye stipender for radio-operering. Hvert stipend er på 2500 amerikanske dollar, altså ca. 25 000 norske kroner. De som mottar stipend må være aktive i contester, og i DXCC- og WAS-diplom-programmene. DXCC er DX Century Club, og WAS er Worked All States. Søkere kan komme fra alle nasjoner, eller steder, over hele verden. Men søkere som er 25 år gamle eller yngre vil bli gitt preferanse.

Søknadsfristen er 4. januar 2023 klokken 17.00 UTC. Mer info om stipendene på web:

WWW.ARRL.ORG/SCHOLARSHIP-DESCRIPTIONS. Klikk på det femte nederste stipendet, hvor det står «The World Wide Radio Operators Foundation (WWROF) Scholarship».

Og mer info om WWROF på web: WWW.WWROF.ORG.


Sjekk Winlink-kontoen din

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Fint om alle norske brukere av Winlink sørger for å sjekke innom sine aktuelle konti litt oftere nå for tiden. Det er en fin måte å holde både OS-software og Winlink-software oppdatert.

Nye brukere som også ønsker å motta NRRLs QST-LA-bulletiner i tekstformat kan sende vanlig epost til winlink (at) nrrl dot no. Da får man en instruks om hvordan få registrert seg.

Det er viktig å være klar over at systemet er ordnet slik at det aldri ramler inn meldinger til Winlink-adressen man har. Man må selv gjøre noen bevisste valg, som fremgår av instruksen.


Winlink – invitasjon og kort rapport fra øvelse

nrrl logo

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder.

På nytt er det på tide å rette en invitasjon til de mange nye radioamatører om å få QST-LA, og annet, over Winlink.

Det er bare å sende en forespørsel til winlink (krøllalfa) nrrl dot no, for å få instruks om fremgangsmåten.

For et par uker siden ble en vellykket landsomfattende Winlink-øvelse avholdt.

Den hadde over 35 deltakere fra Kristiansand til Vadsø, og brukte servere fra Kristiansand til Svalbard. Både HF og VHF var i bruk, med Pactor, Vara, Packet og Vara FM over voice repeater. Masse spennende utfordringer. Winlink er morsomt!


Amatørradio omtalt i Aftenposten

nrrl logo

LA4LN melder:

Det er ikke så ofte amatørradio omtales av riksavisene. Men den 19. oktober skrev Aftenposten om beredskap. Under overskriften «Kommunikasjon og informasjon» står det nevnt «lisensfrie kommunikasjonsradioer», og at slike er «greie å ha i en krise».

Men videre: «Dersom man vil kommunisere med folk lenger unna, kan man bli radioamatør og skaffe seg enda heftigere utstyr». Så vi får være glade for, at Aftenposten tror vi radioamatører har heftigere utstyr?


Zoom-møte om 3Y0J DXpedisjonen til Bouvetøya

nrrl logo

LA4LN melder:

3YØJ DXpedisjonen (i januar 2023) inviterer til et åpent internett-møte på Zoom søndag 16. oktober fra klokken 1345 UTC til 1530 UTC. NB: Møtet er åpent for alle, men begrenset til 100 deltakere! Fra klokken 1345 UTC blir det DX-prat, og fra klokken 1400 UTC blir det prat om DXpedisjons-prosjektet: Antenner, radio-oppsett, medisinske spørsmål, sikkerhet, oppbygging og drift av leiren, og spørsmål og svar.
Logg inn på zoom-møtet her: www.tinyurl.com/3y0j-meeting.


Silent Key – LA4LH Jostein Skjelstad

LA2GKA Olav E. Skjervik, styremedlem LA5L, melder:

Det er med sorg me melder at LA4LH Jostein Skjelstad døydde onsdag 28. september 2022, 78 år gamal. Jostein var ein av dei 11 som 13. august 1978 kom saman og stifta LA5L Ryfylkegruppa av NRRL. Han deltok aktivt i gruppa i mange år, mellom anna var han med i styret som leiar i 2 år, nestleiar i 4 år og sekretær i 7 år. Attåt dette var han instruktør på fleire lisenskurs opp gjennom åra.

Jostein si gravferd blir frå Sand (i Ryfylke) kyrkje tysdag 11. oktober kl. 13.00. 

Me lyser fred over LA4LH Josteins minne.


Ny generalsekretær for ITU

nrrl logo

LA4LN melder fra Twitter den 29. september 2022:

Verdens nasjoner har nå valgt en kvinne som ny generalsekretær for FNs ITU, International Telecommunications Union. Dette er første gang en kvinne er valgt, i ITUs 157-årige historie. ITUs nye generalsekretær er Doreen Bogdan-Martin, og hun er også lisensiert radioamatør med kallesignalet KD2JTX. 


JOTA 2022 – speidere ønsker kontakt

LA2BBA Jan, NRRLs kontaktperson for radiospeiding, melder:

ITUs nye generalsekretær er Doreen Bogdan-Martin, og hun er også lisensiert radioamatør med kallesignalet KD2JTX.

Flere speidergrupper henvender seg til meg for å få kontakt med
radioamatører som kan hjelpe under årets Jamboree-On-The-Air, som foregår 14.-16. oktober. Noen har også prøvd å få kontakt direkte med nærmeste radiogruppe via gruppas epostadresse, men uten å få svar.
Det vil være veldig bra om speidergruppene kan få hjelp, og det vil også kunne bidra til rekruttering av nye radioamatører!


Frist for stoff til bladet Amatørradio

nrrl logo

Redaktør i Amatørradio Mona Askerød melder:
Minner om at frist for å levere stoff til neste utgave av Amatørradio er mandag 3. oktober.
Jeg regner med at alle er i gang med å skrive Field Day-rapporter, og gleder meg til å lese. Men vi trenger også annet stoff, som for eksempel: Har du bygd noe eller lært noe som andre kunne ha glede eller nytte av? Har du eller gruppen arrangert noe eller vært med på noe dere vil fortelle om? Er det en person eller gruppe du synes fortjener oppmerksomhet for noe spesielt? Noe annet du vil dele eller fortelle? Skriv kort eller langt, legg ved bilder, og send til bullen@nrrl.no.


JOTA/JOTI i oktober – ta kontakt med nærmeste speidergruppe

LA2BBA Jan, NRRLs kontaktperson for radiospeiding, melder:

Det er vel lite møter i gruppene ennå, men tenk allerede nå på tredje helga i oktober. Da har speiderne jorda rundt sitt årlige JOTA – Jamboree-On-The-Air. Det er altså 14.-16. oktober i år.
For at speiderne skal få mulighet til å bruke amatørradio, og ikke bare chat på internett, trengs det samarbeid mellom amatørradiogruppene og de lokale speidergruppene. Ta gjerne kontakt med nærmeste speidergruppe!
Mange kjenner til lokale speidergrupper, men JOTA-JOTI-komiteen i Speidernes fellesorganisasjon kan hjelpe med å skaffe kontakter.
Send epost til meg på la2bba@jpharo.net.

Ta kontakt med LA2BBA på radiospeiding@nrrl.no.

Og vær så snill å svare på henvendelser fra speidergrupper!