Andre nyheter

QST-LA sommeren 2024

LA1TNA Per-Dagfinn melder:
Vi vil også i sommer sende QST-LA fra NRRLs hovedstasjon LA1C på 80 og 40 m.

Sendingene vil gå som følger:
Uke 25 – 23.juni på 40 m
Uke 26 – 30.juni på 80 m
Uke 27 – 7.juli på 40 m
Uke 28 – 14.juli på 80 m
Uke 29 – 21.juli på 40 m
Uke 30 – 28.juli på 80 m
Uke 31 – 4.august på 40 m
Uke 32 – 11.august på 80 m
Uke 25 – 23.juni på 40 m
Uke 26 – 30.juni på 80 m
Uke 27 – 7.juli på 40 m
Uke 28 – 14.juli på 80 m
Uke 29 – 21.juli på 40 m
Uke 30 – 28.juli på 80 m
Uke 31 – 4.august på 40 m
Uke 32 – 11.august på 80 m

Sendingene går som vanlig kl. 10:00 på søndagene.
Vi vil bruke frekvensene 3725 kHz (+/- QRM) og 7150 kHz (+/- QRM).
Redaktør for sendingene vil være LB1ZJ Øyvind.
Operatør og oppleser for QST-LA (fra LA1C) vil være LA1TNA Per-Dagfinn.
Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld i den aktuelle uken.
Er det spørsmål om sommersendingene, ta gjerne kontakt med LA1TNA Per-Dagfinn via epost: p-green@online.no/
eller mobil: 99470075.

SMS-meldinger via amatørradio

NRRL’s HF Traffic Manager LA4LN melder:

W4CKX med medarbeidere er i gang med å utvikle en meldings-prosedyre, som kan sendes via mikrofoner og høyttalere over HF-, VHF- og UHF-radioer. Dette er særlig tenkt benyttet ved nød-samband, og spesielt der vanlig mobiltelefon ikke har dekning, eller der det offentlige mobiltelefon-systemet ikke virker lenger.

To systemer er under utvikling
To systemer er under utvikling, kalt «Rattlegram» og «Ribbit». Systemet virker ved at man holder en mobiltelefon nær en amatørradio, og at de to enhetene kommuniserer med hverandre via deres mikrofoner og høyttalere.

Skrive en melding på mobil-telefonen
Da kan man skrive en melding på mobil-telefonen, og at den nye app’en der sender signalet ut som et digitalt meldings-signal på mobiltelefon-høyttaleren, som plukkes opp av amatørradioen, og sendes ut av den. Tilsvarende mottas et digitalt meldings-signal på amatørradioens høyttaler, som plukkes opp av mobiltelefonens mikrofon, og dekodes av app’en i mobiltelefonen, og vises på mobiltelefonens skjerm.

Noen spår at dette systemet kan bli mer populært blant radioamatører enn FT8 …?

Mer info på web: WWW.RIBBITRADIO.ORG og WWW.TINYURL.COM/RIBBIT-RADIO.

Kongsberg by 400 år

I år (2024) er Kongsberg by 400 år. Dette feirer Kongsberg gruppen med å aktivisere kallesignalet LA400KBG. Medlemmer i Kongsberg gruppen vil bruke dette kallesignalet i hele 2024. QSL til LA1TV.

Se forøvrig info på QRZ.com (LA400KBG)

I forbindelse med «Kongsberg agenda»  (19.-22. juni ) vil Kongsberggruppen ha en «stand» i Magasinparken lørdag 22. juni hvor vi presenterer amatørradio hobbyen.

Velkommen!