Historien om LA2D Drammengruppen

DRAMMENGRUPPEN AV NRRLS HISTORIE

av LA5YV Kjell Halvorsen (1982) og LA7RW Arvid Meløy (1996)

Interessen for amatørradio i Drammen og distriktet var levende i mange år før Drammengruppen av NRRL begynte sin virksomhet. Det hadde lenge vært en farsott dette å lytte på «Aberdeen» og andre utenlandske stasjoner. Det ble satt opp store antenner for små krystallapparater (pris materialer komplett kr. 5,00) men resultatet var heller magert. Men radio skulle man høre – og bygge.

Da var det at to meget unge «radioter», Holth og Bergstrand (litt senere LA2N) bygget og drev i 1922 Norges første kringkastingsstasjon «Drammen Radio» fra gutteværelset til Birger Holth. Drammen radio var populært så lenge det sto på – litt over et år. På bølgelengden 422 meter underholdt de Drammen med kveldsmusikk (5 mann orkester), dagsnytt og tidssignal – alt etter forbilde fra «Aberdeen». At de framsynte unge pionerer til slutt måtte betale en bot til statskassen samt love ikke å bruke utstyret, er typisk for «Ola Normann». Kopi av stasjonen finnes i dag på Teknisk Museum i Oslo.

Det var amatørene LA2Q Ahlert Horn og LA3B Trygve Raabe, som tok opp tanken om en amatørgruppe i Drammen, – eller som det het – Section av NRRL. De hadde snakket med andre interesserte og funnet 5 som så ble innkalt til konstituerende møte i Avholdshotellet den 12. februar 1932. Som sectionens leder ble valgt LA2Q Ahlert Horn.

Vi sakser fra protokollene:

Til hjemmebygde sendere og mottakere ble det nyttet elektronrør bygd av gruppens medlem Ragnv. Hansen. Han leverte forøvrig store senderør blant til annet til marinen. En gruppestasjon ble bygd og den gikk på 5 meter. Mange forsøk ble utført med bildeoverføring, og det bygd store 6-8 rørs mottakere med mange HF-trinn for dette formål.

Et av de første sambandsoppdrag Drammengruppen hadde må nevnes spesielt. Gruppen tok på seg oppgaven å formidle resultater fra Monte-Carlo løpet – 1 etappe – med start i Larvik og ankomst Oslo. En sender drevet på en mengde lommelyktbatterier (200 V spenning) ble bygd og plassert i en bil, en fiskestang var antennen og bølgelengden var 20 meter. Rekkevidden var meget liten, og av den grunn var det plassert omkring 8 amatører med mottakere langs ruten. Referatet fra senderbilen og billøpets gang ble mottatt av disse 8 amatører og sendt videre pr. kabel (en ledig kabel man hadde fått låne) til Drammen. På K.N.A.-Hotellet i Oslo, hvor alle tilskuerne fikk høre starten og løpets gang i høyttalere via forsterkere også bygd av Drammensamatørene. Dette var oppsiktsvekkende, og hvilket arbeid lå ikke bak oppdraget for de få amatørene i Drammen!

Teamet i 1930-årene som var så dyktige bestod blant annet av LA2Q Ahlert Horn, LA2N Gunnar Bergsland, LA3B Trygve Raabe, LA8V Ole Vinnes. Som en kuriositet kan nevnes at LA2Q i 1935 etter spesiell søknad fikk lov av Televerket til å bruke 1000 watt AM. Senderen ble bygd, men lite benyttet, da det alt den gang ble store BCI-problemer for Drammensborgerne når senderen var i bruk.

Under krigen gjorde amatørene fra Drammensgruppen stor innsats i «illegal virksomhet» for fedrelandet. LA2Q var blant annet distriktssjef. Gruppearbeide kom etter hvert i gang igjen etter krigen, mangelen på utstyr og deler var stor, men militært utstyr kom ut til amatørene, som igjen kom på luften. Årlige morsekurs blir arrangert.

Ved gruppens 25 års jubileum i 1957 var det 30 senderamatører. NRRL’s generalforsamling ble dette året holdt i Drammen og gruppen løste oppgaven meget bra. Det sammen skjedde i 1982 da også NRRL’s generalforsamling gjestet Drammen ved gruppens 50 års jubileum. Gruppen hadde da 75 medlemmer.

Fra starten i 1932 og fram til i dag har gruppen hatt stadig framgang og utvikling, og en mengde nye aktiviteter er etter hvert blitt tatt opp av Drammensamatørene. Nå i1995 har gruppen 120 amatører.

Det kan kort nevnes:

Egen gruppestasjon kom i 1953 med signaturen LA2D. Gruppen har i dag HF-rig og VHF/UHF-rig. Mast med beamer er også satt opp, og gruppen er operativ på mange bånd og modes. De fleste amatørene har egne stasjoner hjemme, og det er stor aktivitet på alle bånd. Testkjøring er blitt veldig populært og medlemmene gjør det veldig bra.

En mengde sambandsoppdrag er utført for eksempel ved billøp, orientering, roregattaer, sykkelløp, skimesterskap, flyorientering og speedbåtkonkurranser på Drammenselva.

Et spesielt oppdrag var å opprettholde forbindelse mellom havnefogden i Drammen og isbryteren Thor 2, med LA6DA som operatør på båtens vanskelige tur for å bryte råk fra Drammen til Kristiansand S.

Fjellsikringstjenesten var fra starten sterkt støttet – og i en periode ledet – av Drammensamatørene. Forsatt er amatører med, ofte indirekte som Røde Kors medlem og HV-menn. Gruppen har også en egen sambandsrepeater som kan flyttes ut i terrenget.

Drammengruppen hadde alt i 1971 et etablert samarbeid med politiet om et katastrofesamband. I forbindelse med NRRL’s opplegg for nødsambandstjenesten har gruppen opprettet kontakt med Drammens myndigheter. Gruppen er nå oppsatt som en del av sambandet ved en eventuell krisesituasjon.

Gruppen fikk i 1972 egen 2m re peater med signatur LA5DR. Repeater for 70cm kom 1987 med signatur LA9DR. BBS (LA2D) og digitale noder (LD3DM-2/LD3DM-7) kom i 1992, og DX-Cluster (LA2D-6) var i gang 1995.

Våren 1975 fikk gruppen 2 rom i kommunens lokaler på Kobbervik gård, og det ble fra 1976 holdt ukentlige drop-in møter på mandager. Medlemsmøtene holdes hver annen mandag i måneden i Sjømannsalen på Kobbervik gård.

Det er vanlig at gruppen er med på «Field-day» og Spiraltoppen er da en naturlig plass for å fremme rekruttering. SAC-test og CQ WW DX test er også blitt en del av programmet. I de siste årene har gruppen gjort det bra i VHF/UHF/SHF testene. Sommerens grillfest for hele familien er med på å skape et godt miljø.

Det skal også nevnes at LA2Q Ahlert Horn tok seg av QSL-tjenesten i 50 år til han døde. Stadig stigende medlemstall og stor aktivitet har i dag gjort dette til et viktig verv i gruppen. Gruppen har mange verv og komiteer som arbeider godt sammen med styret. Drammengruppen har eget info-blad som sendes ut noen ganger i året. Ellers driver gruppen QST-sending over LA5DR på søndagskveldene. Gruppen er også med på sende ut QSTLA på søndag fra LA1C. «Gullspolen som symboliserer Spiralen i Drammen og radioamatørhobbyen ble delt ut for fø rste gang i 1996. Den kan gis til personer som har gjort en verdifull innsats for gruppa eller radioamatørsaken. Kurs har i mange år hvert fast, og dette har gitt mange nye lisenser.

I 1994 kjøpte gruppen en brukt HF-rig (TS-930), og i 1995 en brukt 2m/70cm all mode (FT-726) som vi håper vil gi oss mye glede. Nye antenner er satt opp i 2000. Forsøk med å ha 2m repeateren på Nordbykollen ble mislykket på grunn av støy. Det ble kjøpt ny 2m repeater i 2000, og den plassert på Konnerud.

Hva med fremtiden?

Det er Drammengruppens håp å skape et godt miljø og sosialt vennskap rundt vår hobby uten grenser. Alle vil være velkommen som medlem uansett lisensklasse. Det er viktig at vi tar godt imot de nye slik at vi kan få riktig og god opptreden på båndene. Med de nye lisensbestemmelsene vil antall radioamatører øke sterkt de neste årene. La oss vise at Drammengruppen er stor og flott representant for Norge rundt om i verden.

Oppdatert 1.5.2002