Tester i juli/august 2021


Juli/august
Lørdag 31. juli kl. 1200 UTC til søndag 1. august kl. 1159 UTC: Russian World Wide Multi-Mode Contest.
Tirsdag 3. august kl. 1900-2300 NT (norsk tid): NRAU NAC 2 meter.
Regler for NRAU NAC for VHF, UHF og SHF finnes på web: www.qsl.net/LA1KKA.
Torsdag 5. august kl. 1900-2300 NT (norsk tid): NRAU NAC 10 meter.
Første time CW, andre time SSB, tredje time FM, og fjerde time digimodes.
Regler finnes på web: www.nrrlcontest.no.
Lørdag 7. august kl. 1200-2359 UTC: European HF Championship.

For flere contester, se for eksempel i siste utgave av Amatørradio, eller på web: www.contestcalendar/contestcal.html.
Ved å klikke på pluss-tegnet foran navnet på en contest der, får man opp reglene for contesten.