Tester i september og oktober 2022

September og oktober 2022
27. september 1900-2300 NT NRAU NAC Mikrobølge
1. oktober 0600 – 2. oktober 0600 UTC Oceania DX Contest, telefoni. Info på www.oceaniadxcontest.com.
1. oktober 1400 – 2. oktober 1400 UTC IARU Region 1 UHF/Microwave contest. Info på www.iaru-r1.org
2. oktober 1300-1500 UTC NRRL Månedstest SSB 2. oktober 1515-1715 UTC NRRL Månedstest CW