QST LA2D og drop-in starter opp igjen i august

QST-LA2D starter opp igjen etter sommerferien 23. august kl. 21.00.

Første drop-in etter sommerferien blir onsdag 26. august kl. 19.00 på gruppelokalet.

Forbehold i forbindelse med korona og smittevernregler som vi må ta hensyn til.

Sommeravslutning på LA2D i strålende vær

Endelig ble det mulig å møtes på gruppa igjen. Siste møtet før corona slo til var 11. mars i år. Vi var ni medlemmer som møttes for en hyggelig avslutning på gruppelokalet onsdag 17. juni. Det var fint å kunne treffes igjen og ha en fin kveld. Noen grilla, andre hadde med pølse på termos.

Dersom corona ikke lager mer problemer, så blir første drop-in etter ferien 26. august.

SOMMERAVSLUTNING PÅ LA2D

Onsdag 17. juni kl. 19.00
Værforbehold!
Siden det er relativt trangt inne på hytta vil det være en fordel å bruke utearealet denne gangen. Vi holder oss til 1-meter regelen. Hver enkelt tar med seg det en ønsker å spise/drikke så ta gjerne med engangsgrill. De som har vært i nærheten av smittede personer i det siste skal ikke møte.
Vi tar sikte på normal aktivitet på gruppelokalet i august. QSL-hylla har hatt påfyll og vi plukker med oss QSL-kortene som er kommet.
Vel møtt til alle som har anledning.
God sommer.
73 de LA5JK Jan Gunnar

TESTER I JUNI 2020

NRAU NAC Activity Contest Juni 2020
KL. 19-23 NT
Tirsdag 2. juni 144 MHz
Tirsdag 9. juni 432 MHz
Torsdag 11. juni 50 MHz
Tirsdag 16. juni 1,3 GHz
Torsdag 18. juni 70 MHz
Tirsdag 23. juni Mikrobølge

TESTER I MAI 2020

NRAU NAC Activity Contest Mai 2020
KL. 19-23 NT
Tirsdag 5. mai 144 MHz
Tirsdag 12. mai 432 MHz
Torsdag 14. mai 50 MHz
Tirsdag 19. mai 1,3 GHz
Torsdag 21. mai 70 MHz
Tirsdag 26. mai Microbølge