Meteorskuren PERSEIDENE

PERSEIDENE: Onsdag 12. august i år regner man med at meteor-skuren «Perseidene» vil ha sitt topp-punkt, med flest meteorer inn i Jordens atmosfære. En lysende, ionisert meteor-hale, kalt «stjerneskudd», kan reflektere radiosignaler opp til litt over to tusen kilometers lengde i ett hopp. Dette fenomenet er spesielt populært for radioamatører for bånd over 30 MHz. Meteor-skuren har for øvrig en hastighet på ca. 60 kilometer per sekund. Meteorer fra Perseidene vil komme inn i Jordens atmosfære fra 17. juli til 1. september, men maksimalt antall meteorer, 60 eller mer pr. time, vil være nyttbare for oss rundt onsdag 12. august. Hver meteor-refleksjon, såkalt «burst», varer typisk bare 6-7 sekunder. Men når flere refleksjoner skjer tett etter hverandre, kan man på VHF føre en nesten uavbrutt samtale på telefoni med en stasjon mer enn tusen kilometer borte. Og noen ganger kan man oppleve flere hopp via meteor – bakke – meteor, og rekke mange tusen kilometer av gårde på VHF.

QST LA2D og drop-in starter opp igjen i august

QST-LA2D starter opp igjen etter sommerferien 23. august kl. 21.00.

Første drop-in etter sommerferien blir onsdag 26. august kl. 19.00 på gruppelokalet.

Forbehold i forbindelse med korona og smittevernregler som vi må ta hensyn til.

RESULTAT ETTER POSTAVSTEMMINGEN

Resultat etter postavstemmingen for ekstraordinær generalforsamling i NRRL er klar.

Det ble avgitt 130 stemmer. 2 stemmesedler ble forkastet på grunn av manglende medlemskap.

Det sittende HQ får tillit til å sitte frem til ordinær generalforsamling kan avholdes i april 2021.
Resultat: 118 stemte JA og 12 stemte NEI. Ingen stemte blankt.

Regnskapet for 2019 godkjennes.
Resultat: 130 stemte JA. Ingen stemte NEI. Ingen stemte blankt.

Opptelling ble gjort på NRRLs kontor lørdag 8. august.
For med info se her: tinyurl.com/y2m48ob

Den 23. Internasjonale Fyrlykt og Fyrskip Weekend (ILLW)

(ILLW) 22. – 23. august 2020

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

Den 23. årlige «Internasjonale Fyrlykt og Fyrskip Weekend» (ILLW) 22. – 23. august 2020 vil IKKE bli avlyst på grunn av Corona-virus-krisen. Deltagelse i denne aktiviteten vil måtte bli avgjort av de enkelte deltagere, avhengig av deres egne forhold og nasjonale bestemmelser.

ILLW varer i 48 timer fra lørdag 22. august klokken 0001 UTC til søndag 23. august klokken 2400 UTC. Mer info på web: www.illw.net

Pr. 31. juli 2020 er det påmeldt 264 fyr-installasjoner, som listes på web: www.tinyurl.com/ILLW-2020

På listen står bare ett eneste deltagende norsk fyr: Stavneset fyr med LA6K.
Finnes det ikke flere fyr i Norge?

TESTER I AUGUST 2020

11 1900-2300 NT NRAU NAC 432 MHz
13 1900-2300 NT NRAU NAC 50 MHz
15-16 1800-0559 UTC North American QSO Party 1,8-28 MHz SSB
15-16 2100-2100 UTC CVA DX Contest 3,5-28 MHz CW

Sommeravslutning på LA2D i strålende vær

Endelig ble det mulig å møtes på gruppa igjen. Siste møtet før corona slo til var 11. mars i år. Vi var ni medlemmer som møttes for en hyggelig avslutning på gruppelokalet onsdag 17. juni. Det var fint å kunne treffes igjen og ha en fin kveld. Noen grilla, andre hadde med pølse på termos.

Dersom corona ikke lager mer problemer, så blir første drop-in etter ferien 26. august.

SOMMERAVSLUTNING PÅ LA2D

Onsdag 17. juni kl. 19.00
Værforbehold!
Siden det er relativt trangt inne på hytta vil det være en fordel å bruke utearealet denne gangen. Vi holder oss til 1-meter regelen. Hver enkelt tar med seg det en ønsker å spise/drikke så ta gjerne med engangsgrill. De som har vært i nærheten av smittede personer i det siste skal ikke møte.
Vi tar sikte på normal aktivitet på gruppelokalet i august. QSL-hylla har hatt påfyll og vi plukker med oss QSL-kortene som er kommet.
Vel møtt til alle som har anledning.
God sommer.
73 de LA5JK Jan Gunnar