NRRLs Generalforsamling 2021

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Søndag 18. april, kl.10.00, starter NRRLs Generalforsamling 2021.
Har du meldt deg på og mottatt påmeldingsbekreftelse og informasjon via e-post så er du deltager. En SMS blir sendt alle deltagere kl. 10.00 søndag 18. april. Så snart du har mottatt denne kan du logge inn i den digitale årsmøteløsningen.

Frem til kl. 10.00 mandag 26. april kan du logge deg inn, gjerne flere ganger. Du kan kommentere de enkelte sakene og endre dine valg, om du ønsker.

Er du påmeldt generalforsamlingen så oppfordres du til å logge deg inn og å bruke din stemmerett!

Godt valg!

Stay Tuned! – NRRLs digitale HamConvention 18. – 26. april 2021

NRRLs kontor melder:

I forbindelse med årets digitale generalforsamling arrangerer NRRL en digital HamConvention 18. – 26. april 2021. Her vil det bli interessante og spennende digitale foredrag de åtte dagene generalforsamlingen pågår.

Programmet vil bli vist på NRRLs YouTube-kanal og på NRRLs web, her: www.nrrl.no/hamconvention

Program:
Søndag 18. april 2021 – kl. 18.00
Intro/velkomst: LA1TNA Per Dagfinn + LA2RR Ole Garpestad – IARU
9J2LA DXspedisjon til Zambia

Mandag 19. april 2021 – kl. 18.00
LA4LN Tom V. Segalstad – Solen – vår velgjører for HF radiokommunikasjon

Tirsdag 20. april 2021 – kl. 18.00
Christech – Softwarebasert radio (SDR)

Onsdag 21. april 2021 – kl. 18.00
LB4WI Normann Støylen – Skredulykken i Gjerdrum

Torsdag 22. april 2021 – kl. 18.00
LA4LN Tom V. Segalstad – Antenner: Mye gain for lite penger

Fredag 23. april 2021 – kl. 18.00
Åsgeir Henriksen, Nkom – Frekvenskontrollen
LA9NGA Jon – Radioorientering

Lørdag 24. april 2021 – kl. 18.00
LA0BY Stefan Heck – Amatørradio på mikrobølge

Søndag 25. april 2021 – kl. 18.00
LA5KO Roy – LA8W/LN8W Conteststasjonen i Rakkestad

Mandag 26. april 2021 – kl. 18.00
LA4LN Tom V. Segalstad – Radiobølgeutbredelse på VHF+ (over 30 MHz)

Nødsamband på St. Vincent på grunn av vulkan-utbrudd

Bilde av utbrudd fra vulkanen «La Soufriere» på St. Vincent den 23. januar 2010 (foto: Wayne Fenton, Associated Press), funnet på internett.

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder fra ARRL Letter datert 15. april 2021:

Den mest aktive vulkanen i Karibien er på øya St. Vincent, og heter «La Soufriere», som betyr «svovel-utsenderen». Den hadde et utbrudd i 1902, da den drepte ca. 1600 mennesker. Den hadde flere utbrudd på nitten-hundre-tallet, og de 3 siste utbrudd har vært i 1979, i 2010, og altså nå i 2021 med start den 9. april. Asken fra det eksplosive vulkan-utbruddet stiger helt opp til en høyde på 6 tusen meter, og asken faller også ned på nabo-øyene omkring St. Vincent: Øyene Barbados, Dominica, St. Lucia og Grenada.

Da J8/LA4LN opererte amatørradio fra St. Vincent i 1995, var det ikke noe vulkanutbrudd der. Det er 19 aktive vulkaner i Karibien, spredd på 11 forskjellige øyer.

Radioamatører på St. Vincent deltar i et lokalt nødsamband på 2 meter FM via repeatere. Men de har også et HF-nød-samband på blant annet 7,188 og 7,162 MHz. Vennligst ikke forstyrr nød-sambandet på disse frekvensene.

YOTA Contest 2021

DK6SP Philipp melder på vegne av IARU Region 1:

Team YOTA (Youngsters On The Air) har annonsert en ny YOTA Contest.
Contesten er i utgangspunktet åpen for alle. Testen foregår tre ganger i året, 12 timer hver gang.

Årets økter holdes følgende lørdager:

 1. mai, 0800 – 1959 UTC),
 2. juli (1000 – 2159 UTC) og
 3. desember (1200 – 2359 UTC).

Det vil være 8 forskjellige klasser, som også inkluderer egne for ungdommer ≤ 25 år. Konkurransen vil dekke fra 80m til 10m, CW og SSB.

For mer informasjon se her: www.ham-yota.com/contest/

DX-Nytt Nr. 866

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

BOUVETØYA: Siste ukes nyhet om den planlagte DXpedisjon 3YØJ i januar-februar 2023 har engasjert DX’ere over hele verden, og finansiell støtte loves fra Northern California DX Foundation (NCDXF), fra International DX Association (INDEXA), og fra Central Arizona DX Association (CADXA). Et nesten 30 minutters langt intervju med med-lederen N6PSE for DXpedisjonen 3YØJ finnes på YouTube: www.tinyurl.com/Bouvet-N6PSE.
DXpedisjonen planlegges med 14 radioamatører, og blant dem 3 norske: Med-leder LA7GIA, og deltagerne LA7THA og LB1QI. DXpedisjonen vil minnes polar-veteranen John Snuggerud, med kallesignaler LA1VC og 3Y1VC, som ble Silent Key i 2018. Mer info på web: www.3y0j.com

I tillegg uttaler «Rebel DX Group» at deres planer for DXpedisjonen 3YØI til Bouvetøya i desember 2021 til januar 2022 står ved lag, og at de planlegger å være på øya i 30 dager, og operere fra 8 stasjoner samtidig på 160 til 6 meter med CW, SSB, FT4, FT8, RTTY og via satellitten QO-100.

BOTSWANA: Dette er land nr. 245 med tillatelse for radioamatører til å operere på 60 meter (5 MHz), og den russiske DXpedisjonen A25RU var aktiv derfra til 28. mars, før de reiste videre til Mozambique, hvor de opererte som C92RU til 13. april. Mer info sto i forrige DX-Nytt Nr. 865.

SABLE ISLAND: Den planlagte DXpedisjonen CYØC for oktober i år må dessverre utsettes, på grunn av Corona-situasjonen, til oktober 2022.

IRAN: EP2LSH har vært på 20 meter med FT8 i «DXpedition mode» (FOX / HOUND mode) mellom klokken 1645 og 2015 UTC. QSL via EA5GL.

THAILAND: HSØZOK er aktiv fra Phuket Island (IOTA AS-53) på 20 til 10 meter med mest SSB og litt CW. QSL via LoTW.

ITALIA: Den spesielle stasjonen II5RCH er aktiv fra 18. april til 9. mai, for å minnes 35 år siden ulykken med atom-reaktoren i Chernobyl. QSL via IZ5RHU.

ANTARKTIS: KC4USV er aktiv fra McMurdo-stasjonen på Ross Island (IOTA AN-11), og forventes å være ekstra aktiv på «World Amateur Radio Day» 18. april på 14234 kHz med SSB, og på 14070 kHz med FT8. Han vil være der til oktober. QSL via K7MT.

WAKE ISLAND: WW6RG/KH9 blir aktiv på følgende datoer i april: 20., 23., og 27. Aktiviteten blir på 20 og 17 meter QRP med SSB mellom klokken 0400 og 0730 UTC. Dette blir hans siste aktivitet fra KH9 før han blir pensjonert. QSL bare til hjemme-kallesignalet WW6RG, og ingen QSL via internett.

BELGIA: Alle belgiske radioamatører har fått anledning til å bytte ut sitt ON-prefiks med OS i sine kallesignaler for perioden fra 18. april til 12. desember. Dette i anledning Verdens Amatørradio-Dag den 18. april, og 120 år siden Guglielmo Marconi oppnådde den aller første radiokontakt over Atlanterhavet den 12. desember.

ARUBA: P4ØW blir aktiv igjen fra 25. mai til 1. juni på HF-bånd, særlig 160, 30, 17 og 12 meter, med mest CW. I CQWW WPX CW Contest 29. og 30. mai vil han bruke kallesignalet P44W. QSL for begge kallesignalene via LoTW, eller via N2MM, men IKKE via byrå.

RUSSLAND: En rekke spesielle stasjoner med spesielle R-prefikser blir aktive i kommende uker til og med 25. april, for å minnes 60 år siden den aller første bemannede romferd ved Juri Gagarin. QSL-manager for mange av de spesielle kallesignalene er RQ7L. Se for øvrig DX-Nytt Nr. 862.
Mer info på web: www.mdxc.ru

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM6ØYURI er aktiv til 25. april for å minnes 60 år siden den aller første bemannede romferd ved Juri Gagarin. QSL via F1UJT.

CANADA: Den spesielle stasjonen VC3VACCINE er aktiv i hele april måned for å støtte Corona-vaksinering. QSL til VE3ES.

WORLD RADIO AMATEUR DAY: Flere spesielle stasjoner vil være i gang på, og i dagene rundt, 18. april med kallesignal-prefiks WARD for «World Amateur Radio Day», eller WRD for «World Radio Day». Flere detaljer i QST-LA for uke 14 / 2021.

TRYKKFEIL: En trykkfeil i forrige utgave av DX-Nytt Nr. 865: Under FRANKRIKE sto det at TM1ØØSHT feirer 1900-års jubiléet til Havre Telegrafi-selskap – dette skal være 100-års jubiléet, som også kallesignalet forteller om.

Amatørradioens dag 18. april

LA4LN melder fra ARRL Letter:

Søndag 18. april 2021 er det 96 år siden den Internasjonale Amatør-Radio Union, IARU, ble stiftet på den Internasjonale Radiotelegraf-Konferansen i Paris den 18. april i 1925. Derfor blir 18. april kalt «Amatørradioens dag».

For å passe inn i vår tids Corona-pandemi har IARU laget følgende motto for amatørradio-dagen i år: «Amatørradio: Hjemme, men aldri alene».

I en tid med ned-stengninger og smittevern-regler peker dette mottoet på, at radioamatører likevel har gode muligheter for kontakt med andre – via amatørradio!

Det var 25 land, som i 1925 stiftet IARU. Nå er det 160 lands medlems-organisasjoner som er medlemmer i IARU, fordelt på 3 regioner. Den Internasjonale Telekommunikasjons-Union, ITU, anerkjenner IARU som representant for verdens radioamatører ved sine møter og konferanser.

På verdens amatørradio-dag inviteres alle verdens radioamatører til å ha kontakter via radio, og å ønske hverandre «Happy World Amateur Radio Day 2021».

Mer info på IARUs web: tinyurl.com/42ns5v6b
eller ARRLs web: tinyurl.com/ef566s98

E-postbekreftelse sendt ut til deltagere på NRRLs Generalforsamling 2021

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Torsdag 8. april ble det sendt ut en E-postbekreftelse til alle som skal delta på NRRLs elektroniske Generalforsamling 2021.
Er du påmeldt, men har ikke mottatt e-post, vennligst sjekk din søppelpostmappe først. Finner du ikke noen e-post i søppelpostmappen og du er sikker på at du har betalt kontingent til NRRL for 2020 så ta kontakt med NRRL via e-post: nrrl@nrrl.no. En PDF-kopi av e-posten som ble sendt til alle deltagere finner du her: https://www.nrrl.no/generalforsamling2021

Det er 274 stk. som er påmeldt innen fristen og som har betalt sin medlemskontingent for 2020. Det er i tillegg 10 stk. som har meldt seg på, men som dessverre ikke har betalt kontingent. Er du en som ikke mottok e-post 8. april, kan du være en av disse. Skulle du mene allikevel å ha betalt kontingent ta kontakt med NRRLs kontor nrrl@nrrl.no.

Det hadde innen fristen kommet inn to benkeforslag til hovedstyre-valgene. Det har ikke kommet inn benkeforslag på valg av revisorer og valgkomite. Se www.nrrl.no/generalforsamling2021 for informasjon om benkeforslagene.

Popularitet for den digitale mode FT8

WSJT
FT8 har blitt veldig populært.

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

Det er snart fire år siden, sommeren 2017, at den nye digitale mode FT8 ble tilgjengelig. Den var navngitt fra etternavnene til de to program-utviklerne: Steven Franke, K9AN, og Joe Taylor, K1JT, og moden’s 8-toners frekvens-skift. Disse 8 tonene har en innbyrdes frekvens-avstand på 6,25 Hertz, slik at FT8 bare opptar 50 Hertz båndbredde. FT8 er én av mange digitale modes i den gratis program-pakken WSJT-X fra: www.tinyurl.com/digimode.

Populariteten til FT8 skjøt i været sommeren 2017, og G7VJR har gjort en undersøkelse av hvilke modes radioamatører har benyttet til sine kontakter siden den gang, ved hjelp av ca. 730 millioner kontakter lagt inn i ClubLog fra mer enn 84.000 radioamatørers logger.

I 2015 ville den gjennomsnittlige radioamatør i løpet av året ha 620 CW-kontakter, 558 SSB-kontakter, og 372 digitale kontakter. 5 år senere, i hele 2020, var tallene 500 CW-kontakter, 300 SSB-kontakter, og 1700 digitale kontakter. I 2020 sto FT8 for ca. 65 prosent av kontaktene for en gjennomsnittlig radioamatør. Fra 2015 til og med 2020 har CW-aktiviteten falt med 10 prosent – SSB har falt med 15 prosent, og RTTY har falt med 29 prosent.

Flere detaljer finnes på web-siden til G7VJR: www.tinyurl.com/FT8-statistikk

Nytt fra Radio Orientering Norge

Radioorientering

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI Knut melder.

Det annonserte RPO løp i Oslo 13. april med LA3ST som arrangør avlyses/flyttes.
Dette pga. strenge smittevernregler som vi RON og NRRL følger.

Nytt løp blir satt opp i mai.

«RPO ringen» LA1RPO søndager ca. kl. 10.30 på 3644 kHz LSB.
Sjekk gjerne inn enten du er RPO-løper eller ikke! Alle velkomne!

World Youth ARDF Championship 2021 er kansellert

Info

President i Association of Radio Amateurs of Slovenia (ARAS), S52ME Bojan Majhenic melder:

På grunn av den rådende situasjonen rundt Covid-19 pandemien i Slovenia, ser ARAS seg dessverre nødt til å kansellere World Youth ARDF Championship 2021.

DX-Nytt Nr. 865

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

FIJI: Polakken 3Z9DX, medlem av «Rebellene’s DX-Gruppe» (gruppen som planlegger å operere fra Bouvetøya nærmere årsskiftet) er nå aktiv som 3D2DOM, og har vært på 20 meter SSB. QSL via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World).

BOUVETØYA: Mens vi venter på «Rebellene’s» 3YØI DXpedisjon, nå planlagt for november – desember i år, til dette verdens nest mest ønskede «land» for radioamatører, kommer det melding om at «Intrepid DX Group» nå også planlegger en DXpedisjon med kallesignalet 3YØJ med et par ukers varighet på øya, i januar – februar 2023, under ledelse av LA7GIA og N6PSE. Det planlegges å være aktive på alle bånd fra 160 til 10 meter. Budsjettet er på ca. seks og en halv million kroner, så de er sterkt avhengig av all mulig finansiell støtte fra radioamatører. Mer info på web: www.3y0j.com

TONGA: JAØRQV blir igjen aktiv som A35JP fra slutten av mai til oktober på 80 til 6 meter med CW, SSB og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet JAØRQV, eller via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System). QSL direkte eller via byrå vil ikke bli besvart før i november, når han har kommet hjem til Japan. Og ikke send direkte QSL før november 2021.

MOZAMBIQUE: Den russiske DXpedisjonen som var aktiv som A25RU fra Botswana, er nå aktiv som C29RU fra 4. til 13. april med 4 operatører på 160 til 10 meter og via satellitten QO-100 med CW, SSB, og FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. 4 stasjoner vil være i gang samtidig. QSL via ClubLog’s OQRS. Mer info på web: www.tinyurl.com/C92RU-web

SYD-SHETLANDS-ØYENE: DT8A er aktiv ut året, på HF-bånd med CW, SSB og FT8, og har vært rapportert på 40 og 20 meter med FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. QSL via DS5TOS.

MINAMI TORISHIMA: JG8NQJ/JD1 er aktiv igjen i 3 måneder, mest på 17 meter, men også på andre bånd, med mest CW og litt RTTY. QSL direkte via JA8CJY, eller via byrå til JG8NQJ.

OGASAWARA: JD1BQA blir aktiv fra 23. til 30. april (og ikke i mai, som tidligere meldt) på 160 til 6 meter med fokus på 160, 80 og 6 meter med FT8 og FT4 og litt CW via RS44-satellitten. QSL via LoTW, eller direkte til JH3QFL.

JAN MAYEN: JX2US er aktiv til 15. april, og har i det siste vært på 20 meter med CW og FT8. QSL via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS, eller direkte til LA2US.

HAWAII: Den spesielle stasjonen K6K blir aktiv fra 10. til 13. juni, for å feire Kong Kamehamea den Store og Hawaii’s rike historie. QSL bare via LoTW.

GRØNLAND: OX3LX blir aktiv igjen fra 8. april til 1. mai fra 2-3 forskjellige steder, både på Grønlands vestkyst og østkyst. Denne gang blir han aktiv på 40 til 4 meter, med fokus på 6 og 4 meter. QSL via OZØJ direkte, eller via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS. LA4LN har tidligere hatt QSO’er med ham fra Oslo på både 6 og 4 meter via aurora-E.

ARUBA: P4/N4IQ og P4/ND7J blir aktive fra 7. til 14. juli på 160 til 10 meter med CW, SSB, RTTY, FT8 og FT4. I IARU-contesten 10. og 11. juli vil de bruke kallesignalet P4ØUS med QSL via ClubLog’s OQRS. QSL til de to P4/-stasjonene via EA5GL, eller via LoTW.

CURACAO: PJ2ND blir aktiv igjen fra 15. april til 3. mai, avhengig av Corona-situasjonen. QSL til K8ND, eller via LoTW. Hvis han opererer fra klubbstasjonen PJ2T, skal QSL via W3HNK.

EUROPEISK RUSSLAND: Den spesielle stasjonen R75RAA er aktiv i hele april for å feire 75-års jubiléet til Tambov Radioklubb. QSL via RN3RQ. Et spesielt diplom tilbys for kontakter med stasjonen – mer info på QRZ.COM: www.qrz.com/db/R75RAA

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM1ØØSHT blir aktiv i helger mellom 1. april og 1. august, for å feire 1900-års jubiléet til «Société Havraise de Télégraphie Sans Fil» (på norsk: «Havre Telegrafi-Selskap»), én av de to eldste radioklubbene i landet. QSL bare direkte til adressen på QRZ.COM. Der står også regler på fransk, for å oppnå et diplom for kontakter med stasjonen.

GOD PÅSKE 2021

En påskehilsen til alle radioamatører i Drammengruppen. Hold hodet kaldt og radioen varm og pass deg for påskeharen som gnager coax og antennetråd.

Påmeldingen til NRRLs elektroniske generalforsamling 2021 er avsluttet

Søndag 28. mars, kl. 23.59, ble påmeldingen til NRRLs elektroniske generalforsamling avsluttet og fristen for å sende inn benkeforslag til valgene under generalforsamlingen løp ut.

Innen fristen løp ut hadde det kommet inn 353 påmeldinger. Noen av påmeldingene er imidlertid dubletter, så et eksakt antall vil ikke foreligge før over påske.

Det har kommet inn to benkeforslag til valgene under generalforsamlingen. Begge disse er internt opprykk fra allerede foreslått vararepresentantplass til ordinært hovedstyremedlem. Det tas forbehold om evt. postlagte benkeforslag som er poststemplet innen fristen, men som ikke blir levert kontoret før over påske.
Informasjon om benkeforslagene vil bli offentliggjort på www.nrrl.no over påske.

DX-Nytt Nr. 864

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

VIETNAM: Den planlagte operasjonen til 3W9OK i mars-april på HF-bånd må utsettes til mai-juni, på grunn av Corona-restriksjoner. QSL til AA5H.

BOLIVIA: EA5RM er aktiv igjen som CP1XRM til 27. april på 160 til 10 meter med SSB og digitale modes. QSL via EA8RM eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

REUNION ISLAND: F5TRO og XYL F5BSB har flyttet hit, og blir aktive som henholdsvis FR8UA og FR8TZ på alle bånd fra 80 meter til 70 cm med CW, SSB og noen digitale modes. QSL direkte eller via LoTW.

GUERNSEY: Den spesielle stasjonen GB5LIB blir aktiv fra 8. til 14. mai for å feire 76 år siden frigjøringen fra nazistene under den andre verdenskrig. Aktiviteten blir på alle bånd og modes fra 160 til 4 meter, og via satellitten QO-100. QSL via LoTW.

SVALBARD: JW1I er kallesignalet til en ny amatørradio-klubb ved Bjørnøya Meteorologiske Stasjon, som har vært på 20 meter SSB. QSL-info på QRZ.COM.

DANMARK: Øya Bornholm ble ikke frigjort etter 2. verdenskrig før 5. april 1946, for 75 år siden. I den anledning blir to spesielle stasjoner i gang fra 1. til 11. april: OZ75BO fra BOrnholm, og OZ75MAY fra resten av Danmark. OZ75MAY var aktiv fra Danmark også i mai i fjor, for å feire 75 år siden frigjøringen av resten av Danmark fra nazist-okkupasjon, men blir altså aktiv igjen nå. Aktiviteten blir på alle bånd med CW, SSB og forskjellige digitale modes. QSL til begge stasjoner via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System).

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM21OG blir aktiv fra 23. juli til 8. august i anledning De Olympiske Leker i Japan. Aktiviteten blir på 160 til 6 meter med CW, SSB, PSK, RTTY, FT8 og FT4. QSL via F4GPB, eller via eQSL, eller LoTW, eller ClubLogs OQRS.

SAINT MARTIN: TO1K er aktiv til 5. april på 40, 30, 20 og 15 meter med SSB, RTTY og FT8. QSL til SP9FIH, eller via ClubLogs OQRS. Mer info på web: www.fs.dxpeditions.org

FALKLANDS-ØYENE: MØZMS er i det britiske militæret, og er beordret hit fra 21. mai til 21. august, hvorfra han vil være aktiv som VP8ZMS på forskjellige HF-bånd og modes. Mer info vil komme etter hvert, når han får etablert seg der, skriver han. Sjekk www.twitter.com/VP8ZMS. QSL til MØZMS, gjerne via byrå – og han setter pris på fysiske QSL-kort.

CAYMAN ISLANDS: K8PGJ er aktiv igjen remote som ZF2PG på 160 til 10 meter. QSL direkte til K8PGJ, eller via LoTW.

NRRLs kontor tar påskeferie

NRRLs kontor melder:

Kontoret tar påskeferie og er stengt tirsdag 30. og onsdag 31. mars. Vi er på plass igjen tirsdag 6. april.

Vi på kontoret vil benytte anledningen til å ønske alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god påske!

Administrativ leder NRRLs sambandstjeneste, LB1RI Joakim, er valgt inn i FORFs styre

NRRLs kontor melder:

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF), hvor NRRL er en av medlemsorganisasjonene, hadde 24. mars årsmøte. Her ble administrativ leder av NRRLs sambandstjeneste, LB1RI Joakim, valgt inn som styremedlem i FORFs styre for to år.
Dette var i henhold til valgkomiteens innstilling.

Vi gratulerer Joakim med vervet og ønsker ham lykke til!

NRRL Sambandstjenesten fortsetter med serien av foredrag

LA7VK Tormod melder:

Neste foredrag finner sted tirsdag 13. april kl. 19.00.
Det er LA7ECA Øyvind som vil snakke om karttjenesten APRS.NO
Dette foredraget vil bli kjørt på ZOOM.

For å få adgang til foredraget vil det noen dager i forveien bli lagt ut en lenke på NRRL sin hjemmeside.

Winlink info for palmesøndag

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Nye Winlink Servicekoder i Europa er tatt i bruk rett før påsken.

For å kunne se alle kanalene i europeiske Winlink Servere ved kanaloppdateringer i Winlink Express anbefales at alle legger inn noen ekstra Servicekoder under i det vanlige programmet Winlink Express.

Fra tidligere øvelser i Norge er det hos mange allerede lagt inn PUBLIC EMCOMM SVALBARD.
Nå bør man i tillegg legge inn også TURVA og DACH for noen gode finske, tyske, sveitsiske og østerrikske stasjoner.
Dette blir testet i disse landene på ulike måter fremover.
Service kodene skrives etter hverandre i boksen med et mellomrom mellom hver kode og man vil da se alle kanaler.

QSTLA med tillegg av winlink og sambandsinfo kan abonneres på gjennom Winlink-systemet i tekstformat ved å sende ønske til: winlink (at) nrrl.no.
Da får man tilsendt en instruks for hvordan få dette til uten å belaste standard kallesignal.

Til sist gratuleres Fosen med sin lenge testede RMS Server LA2U med lokalsysop LA1YPA Per.

SRAL i Finland feirer 100-års jubileum i 2021

SRAL feirer 100-års jubileum i 2021.

SRALs kontor melder via NRRLs kontor:

2021 er et merkeår for de finske radioamatørene. I 2021 feirer SRAL 100-års jubileum, hvor det bla. blir aktiviteter med spesielle jubileumskallesignaler og utmerkelser for kontakter med finske radioamatører.

Som SRAL selv sier:
Motta den høyeste anerkjennelse fra dine OH-venner. Bare kontakt 100 av OH-vennene dine i løpet av 2021 og 10 spesialutvalgte finske stasjoner for å motta OH Northern Light 100-års sertifikat (OH-NL-100).

For mer detaljinformasjon om OH-NL-100 utmerkelsen og de 10 spesialutvalgte stasjonene se ukens DX-nytt.

For mer informasjon om jubileet og jubileumsaktivitetene se her (på engelsk): www.sral.fi/english/
Du finner også mer jubileumsstoff her:(på svensk nederst på siden): www.sral.fi/sral100/

Vi gratulerer SRAL med 100-års jubileet!

Bruk din stemmerett på NRRLs generalforsamling 2021! (Gjentatt melding)

NRRLs kontor melder:

NB: Påmeldingen stenger søndag 28. mars kl. 23.59.

Bruk din stemmerett på NRRLs generalforsamling 2021!
Alle NRRLs medlemmer kan delta, fra hvor som helst, gitt at du har tilgang til web og har en mobiltelefon som kan ta imot SMS.

Informasjonsside om generalforsamlingen, med nedlastbare dokumenter og presentasjonsvideo av kandidatene til HQ, finner du her: tinyurl.com/453bs8a3
Påmelding gjør du her: https://tinyurl.com/uu4p82ew

På grunn av Covid-19 pandemien har NRRLs hovedstyre (HQ) vedtatt at årets generalforsamling må avholdes elektronisk. HQ har valgt OBOS sin løsning «Digitale Årsmøter» for organisasjoner og borettslag.

I den elektroniske løsningen vil NRRLs generalforsamling være åpen i 8 dager. Deltagerne kan i løpet av disse 8 dager logge seg inn i den elektroniske løsningen for å gi sin stemme til valgene av tillitsvalgte, godkjenne regnskapet for 2020, budsjettforslag for 2021, samt stemme over forslag som er innkommet til generalforsamlingen. Deltagerne kan, i 8-dagers perioden, logge seg inn flere ganger for å gjøre evt. endringer i sine valg.

Den elektroniske generalforsamlingen vil åpne søndag 18. april kl. 10.00 og vil stenge mandag 26. april kl. 10.00. Resultatet av valg og avstemminger vil bli offentliggjort på www.nrrl.no, via QST-LA og i første mulige utgivelse av bladet Amatørradio.

Godt valg!

DX-Nytt Nr. 863

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

BOUVETØYA: 3YØI planlegges å være i gang i november – desember i år med «Rebellenes DX Gruppe». I mellomtiden planlegges DXpedisjoner til Conway Reef (3D2/C) i 3 uker, Rotuma (3D2/R) i 3 – 4 uker, og andre øyer rundt Fiji (3D2) i 4 uker, med mye FT8. Mer info vil komme.

MADEIRA: CT9/DF7EE er aktiv til 28. august på HF-bånd, med QSL til hjemme-kallesignalet, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World) eller via ClubLogs OQRS (Online QSL Request Service). I CQWW WPX SSB Contest (27.-28. mars) vil han bruke kallesignalet CQ3W med QSL via LoTW eller ClubLogs OQRS, eller han vil bruke kallesignalet CR3W med QSL via DL5AXX.

TYSKLAND: Den tyske «Radio CW High Speed Club», HSC, fyller i år 70 år. De spesielle stasjonene DAØHSC, DKØHSC og DP7ØHSC vil være aktive i hele år med CW. QSL via byrå eller via LoTW.

MARTINIQUE: FM/OQ3R blir aktiv fra 23. mai til 5. juni på 160 til 10 meter med bare CW. I CQWW WPX CW Contest (29.-30. mai) vil han bruke kallesignalet TO3F. QSL for begge kallesignalene via ON4RU bare direkte.
I tillegg vil FM/EA1BP være aktiv fra 27. oktober til 5. november på forskjellige HF-bånd med CW og SSB. I CQWW DX SSB Contest (30.-31. oktober) vil han bruke kallesignalet TO7O. QSL for begge kallesignalene til EA1BP, eller via LoTW eller ClubLogs OQRS.

FINLAND: Den finske amatørradio-organisasjonen SRAL fyller 100 år i år, og tilbyr et jubileums-diplom: «OH Northern Light 100-years Certificate», forkortet «OH-NL-100». Det kreves 100 kontakter med forskjellige finske stasjoner, fordelt på 50 med OH-prefiks, pluss 50 med OF-prefiks. Alle finske stasjoner kan bytte ut sitt OH-prefiks med et OF-prefiks fra og med den 15. september. 10 spesielle stasjoner vil være i gang, og kontakter med disse gir hver for seg én multiplier: OH1ØØSRAL, OH2A, OHØW, OJØC, OF2HQ, OH2YOTA, OG2B, OH6SRAL, OI3AX og OF9X. Dine sammenlagte kontakt-poeng, fra ett poeng per OH- og OF-stasjon, ganges med sammenlagte multiplier-poeng, for total poengsum, maximum 1000 poeng. De som får tusen poeng vil få sitt diplom undertegnet av selveste julenissen, skriver OH2BH. En logg over finske stasjoner kontaktet i løpet av 2021 sendes til E-post-adresse OF9X@SRAL.FI innen utgangen av januar 2022.

HELLAS: Den spesielle stasjonen J42A er aktiv til 31. mars i anledning frigjørings-jubiléet. Aktiviteten er på 160 til 6 meter med CW, SSB, RTTY, FT4 og FT8. QSL til SV2AEL, eller via LoTW eller eQSL.

SVALBARD: JW7QIA er aktiv til ca. 8. april med fokus på 6 og 4 meter med CW, SSB og digitale modes, men har vært på en rekke HF-bånd fra 160 meter og andre bånd med høyere frekvens. QSL til LA7QIA.

BULGARIA: Den spesielle stasjonen LZ2ØØGSR blir aktiv i hele april for å minnes 200 år siden Georgi Sava Rakovski ble født, derav kallesignal-suffikset 200GSR. Han var en kjent forfatter, historiker, etnograf, og dannet grunnlaget for revolusjonen, som frigjorde Bulgaria. QSL via LZ1XM.

ARUBA: P4ØA er aktiv igjen fra 24. til 28. mars på 160 til 10 meter med CW og SSB. QSL via WD9DZV bare direkte.
I tillegg har P43A fått tillatelse til å operere som P45A fra 15. mars til 15. april. QSL til P43A.

ANTARKTIS: VKØPD er aktiv fra Casey Station mest på 40 og 20 meter. QSL via eQSL.

TURKS & CAICOS ISLANDS: VP5/K4QPL og VP5/NR4O er aktive på HF-bånd frem til CQWW WPX SSB Contest (27.-28. mars), hvor de blir aktive som VP5M, med QSL til K4QPL, eller via LoTW. QSL til de andre via deres hjemme-kallesignaler.

PITCAIRN ISLAND: VP6MW, Meralda, har vært aktiv herfra, i det sydlige Stillehavet, på 20 meter SSB rundt klokken 1520 UTC, og på 17 meter SSB rundt klokken 1640 UTC. QSL via WØVTT.

NICARAGUA: H7/KN6GHM er aktiv til 30. mars på 80 til 10 meter med SSB. Han og YN7ZTR vil delta som YN1YN i CQWW WPX SSB Contest med to stasjoner samtidig. QSL via LoTW.

KOSOVO: Z61DX har vært på 20 meter SSB med CW rundt klokken 15 UTC. QSL via ClubLog’s OQRS.

Covid-19 smittevern samt renhold gruppelokalet

LA2D logo

Vi setter opp plakat med henvisning til håndsprit og engangsservietter som skal benyttes. Radioen fredes da det er noe usikkert hva den tåler av vaskemidler. Anbefaler at tastatur og mus til PC får en omgang med renhold før neste bruker overtar. Det henvises til generell forsiktighet og at man følger de til enhver tid gjeldende smitteregler i kommunen. Nødvendige remedier vil bli kjøpt inn og benyttes av den enkelte som besøker gruppestasjonen.

Bruk din stemmerett på NRRLs generalforsamling 2021!

NRRLs kontor melder:

Bruk din stemmerett på NRRLs generalforsamling 2021!
Alle NRRLs medlemmer kan delta, fra hvor som helst, gitt at du har tilgang til web og har en mobiltelefon som kan ta imot SMS.

NB: Fristen for påmelding til generalforsamlingen er 28. mars 2021, kl. 23.59.

Informasjonsside om generalforsamlingen, med nedlastbare dokumenter og presentasjonsvideo av kandidatene til HQ, finner du her: tinyurl.com/453bs8a3
Påmelding gjør du her: https://tinyurl.com/uu4p82ew

På grunn av Covid-19 pandemien har NRRLs hovedstyre (HQ) vedtatt at årets generalforsamling må avholdes elektronisk. HQ har valgt OBOS sin løsning «Digitale Årsmøter» for organisasjoner og borettslag.

I den elektroniske løsningen vil NRRLs generalforsamling være åpen i 8 dager. Deltagerne kan i løpet av disse 8 dager logge seg inn i den elektroniske løsningen for å gi sin stemme til valgene av tillitsvalgte, godkjenne regnskapet for 2020, budsjettforslag for 2021, samt stemme over forslag som er innkommet til generalforsamlingen. Deltagerne kan, i 8-dagers perioden, logge seg inn flere ganger for å gjøre evt. endringer i sine valg.

Den elektroniske generalforsamlingen vil åpne søndag 18. april kl. 10.00 og vil stenge mandag 26. april kl. 10.00. Resultatet av valg og avstemminger vil bli offentliggjort på www.nrrl.no, via QST-LA og i første mulige utgivelse av bladet Amatørradio.

Godt valg!

DX-Nytt Nr. 862 – 19. mars 2021

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

MALDIVENE: Vi meldte i forrige DX-Nytt at SM6LRR, Mats, blir aktiv som 8Q7MS fra Ukulhas Island, Islands-On-The-Air (IOTA) Asia nr. 13 (AS-13) fra 28. mars til 10. april på 40 til 15 meter med mest CW pluss litt SSB. QSL-info har kommet: Via EA5GL, og via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

BOTSWANA: A25RU er aktiv med 4 russiske operatører fra 15. til 28. mars på HF-bånd, minus 60 meter, og over QO-100 satellitten, med CW, SSB, og med FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. QSL via R7AL, eller via LoTW, eller via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System).

BAHAMAS: C6AHA blir aktiv fra øya Bimini (IOTA NA-48) fra 14. til 21. juli med 4 operatører og 5 radioer på 160 til 10 meter med CW, SSB og FT8. QSL-info vil komme senere.

MAROKKO: Den spesielle stasjonen CN21JIF er aktiv fra 19. til 21. mars for å feire FNs Internasjonale Skog-Dag den 21. mars. QSL via RW6HS.

WALES: Den spesielle stasjonen GB1ØØ4FTS blir aktiv fra 25. mars til 8. april fra øya Anglesey (IOTA EU-5) i anledning 100-års jubiléet for Royal Air Forces Number 4 Flying Training School, derav kallesignal-suffikset 100 4 FTS. Aktiviteten blir på HF-bånd pluss 6 og 2 meter med SSB og digitale modes. QSL bare direkte til MW1CFN.

SYD-KOREA: HL1IWD/5 blir aktiv fra øya Koje (IOTA AS-81) fra 2. til 4. april med mest CW og litt FT8. QSL via EA5GL.

NEDERLAND: Den spesielle stasjonen PA96WARD vil være aktiv 18. april, for å feire nummer 96 «World Amateur Radio Day» (WARD) 2021, som først ble feiret 18. april 1925, da International Amateur Radio Union (IARU) ble stiftet i Paris. QSL via PA1AW. Mer info om WARD: www.qrz.com/db/pa96ward

BONAIRE: PJ4A blir aktiv i CQWW WPX SSB Contest 27.-28. mars, med QSL via K4BAI, eller via LoTW. Før og etter contesten som PJ4/W1MD med QSL til hjemme-kallesignalet.

RUSSLAND: Den spesielle stasjonen R1Ø8M er aktiv til 30. april for å minnes 87 år siden kosmonaut Yuri Gagarin ble født den 9. mars 1934, og 60 år siden han gjennomførte sin romferd som det aller første menneske, en romferd som varte i 108 Minutter, derfor kallesignal-suffikset 108 M. Romferden var 12. april 1961. QSL bare direkte via RK3LC. I tillegg vil de spesielle stasjonene RI934G med QSL via R3LC, og RG61PP med QSL via RZ3LC, være i gang i samme anledning.

ST. MARTIN: SP9FIH planlegger å bli aktiv som TO1K fra 22. mars til 5. april, hvis ikke Corona-restriksjoner kommer i veien for reisen. Aktiviteten planlegges å bli på 160 til 10 meter med SSB, RTTY og FT8. QSL via hjemme-kallesignalet SP9FIH, eller via ClubLogs OQRS. Mer info på web:
www.fs.dxpeditions.org

COCOS KEELING: Vi minner om at VK9CE er aktiv fra 16. til 23. mars med 10 operatører på 80 til 10 meter med CW, SSB, og FT8 med 2 radioer samtidig. QSL via EB7DX, eller via LoTW, eller eQSL, eller ClubLogs OQRS.

BRASIL: Den spesielle stasjonen ZW61DF er aktiv i hele april, for å feire 61 års jubiléet for grunnlegging av hovedstaden Brasilia. Aktiviteten blir på HF-bånd med CW, SSB og FT8. QSL via PT2GTI.

Nkom lanserer informasjonsvideoer innen ekom

22 videoer tilgjengelig for alle

Senioringeniør Finn Arne Johansen er en av foreleserne i Nkoms 22 nye informasjonsfilmer for studenter og aktører i el- og ekombransjen.

22 videoer, hver på to til åtte minutter, er nå tilgjengelig på YouTube-kanalen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Her kan du se videoene

Forelesere i filmene er erfarne medarbeidere i Nkom som bransjen også i en normalsituasjon ville møtt fysisk på ulike seminarer, konferanser og forelesninger.

Temaer som blir presentert i filmene:

 • Nkoms ansvar og myndighetsområder
 • Lover og forskrifter relatert til ekombransjen
 • Kvalitetskrav, elektromagnetisk kompatibilitet, bruk av standarder og frekvenser

QST LA2D-sendinger på LA9DR – 434.725

Hver søndag kl. 21.00 har det i mange år vært QST-sending lokalt. Først var det på 2 meter repeater, 145.725. Men grunnet tunghørt repeater ble sendinga flyttet over til LA9DR, 434.725. For ikke lenge siden slutta LA3RNA Tord og LA3ONA Geir som opplesere. Dermed er det ingen faste opplesere igjen. LA4ESA Per har vel også tatt på seg rollen innimellom. LA5JK har tatt QST-sendingene på sparket. I kveld, 14.3., hadde LA5OPA Per tatt på seg oppleserrollen. Det har vært annonsert etter flere til å dele på denne rollen, men foreløpig ser det dårlig ut. Så i stedet for å reklamere for QST-sending hver søndag, så melder vi heller fra på forhånd de gangene det blir sending. Veldig dumt at det er sånn, men det er realiteten. Føler noen seg kallet til å prøve seg så si fra. En stor takk til de som har tatt på seg denne rollen, og de som fortsatt holder koken.

Videomøter er en av løsningene for å møtes i disse coronatider

Bergensgruppen kjører nå videomøter hver 1. og 3. mandag i måneden. Møtene er ikke bare for oss på Vestlandet, de er åpne for alle som er interessert i radioteknikk.

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00. Onsdag 17. mars er det møte for sambandsgruppen.

Nedre Romerike gruppe avholder digital generalforsamling tirsdag 16. mars klokken 19.00.

Oslogruppen ønsker velkommen til digitalt medlemsmøte via Zoom, onsdag 17. mars kl. 19.30. Kveldens foredrag er ved LA4LN Tom V. Segalstad, og temaet er «Radiobølge-utbredelse på VHF (over 30 MHz)».
Meld deg på via vår hjemmeside la4o.no og få tilsendt en link på e-post – for innlogging.

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

De fleste gruppene har satt møtevirksomheten på vent pga. coronaviruset. Men noen grupper har altså gått for andre løsninger.

Ny versjon 2.4.0-RC2 av programmet WSJT-X til ut-testing

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

Den 5. mars ble det lagt ut en ny versjon 2.4.0-RC2 av programmet WSJT-X. «RC» står for «Release Candidate». Dette er altså ikke en endelig versjon, men en versjon til ut-testing. Versjon 2.3.0 er fremdeles en versjon for «General Availability», altså for generell bruk. Disse to versjonene kan lastes ned gratis fra internett på adressen: www.tinyurl.com/digimode

Merk at de norske bruker-veiledningene der, skrevet av LA6VQ, er for tiden for en tidligere versjon 2.2.

Nytt i versjon 2.3 var de to nye «modes», altså modulasjons-artene, laget for langbølge og mellombølge, kalt FST4 og FST4W. Mer om disse sto i HF-spalten i «Amatørradio» Nr. 5 for i fjor, 2020.

I versjon 2.4, som nå er til uttesting, er det innført enda en ny mode: Q65. Denne står det om i HF-spalten i «Amatørradio» Nr. 1 for i år, 2021. LA4LN fikk ikke Q65 til å virke i versjon RC1, men i den nyeste versjon 2.4.0-RC2 virker den i LA4LN’s 64-bit PC med operativ-systemet Windows-10.

For å få enda mer følsomhet for mottak med modes FT4, FT8, JT65 og QRA64, ble det fra versjon 2.3 innført en mulighet for såkalt «AP dekoding», som betyr «a priori» dekoding, altså en prioritert dekoding. Denne kan øke følsomheten for dekoding med opp til 4 decibel. Den er lagt inn fast for FT4 fra og med versjon 2.3, men må aktiveres manuelt for de tre andre modes, ved å klikke på «Decode» i meny-linjen øverst, og deretter på «Enable AP» i den lille menyen som kommer til syne. Dekoding kan da ta litt lengre tid, og det kan dukke opp noen flere falske dekodinger av veldig svake signaler.

Hvis «AP-dekodingen» da har vært i bruk for mottatte data, kan det stå en «kode» foran og/eller bak navnet på landet som er dekodet, for eksempel «? a2 England». Disse kodene er forklart i den siste engelske bruker-veiledningens kapittel 12.

Stay Tuned! – NRRLs digitale HamConvention 18. – 26. april 2021

NRRLs kontor melder:

I forbindelse med årets digitale generalforsamling arrangerer NRRL en digital HamConvention 18. – 26. april 2021. Her vil det bli interessante og spennende digitale foredrag de åtte dagene generalforsamlingen pågår.

Vi vil bla. få produktpresentasjoner fra flere av de norske leverandørene av radioamatørutstyr, hvor vi får demonstrert spennende nyheter på utstyrsfronten.

Det vil selvsagt også bli radioamatørfaglige foredrag hvor vi vil få mentalt påfyll fra norske foredragsholdere med spisskompetanse fra ulike felt innenfor radioamatørhobbyen.

Her er eksempler på noe av det foredragene vil inneholde:

 • Vi vil komme nært på NRRLs innsats under redningsaksjonen etter leirraset på Gjerdrum
 • En Nkom-representant vil stille med et aktuelt foredrag
 • Vi vil få se hvordan en norsk DXpedisjon planlegger og gjennomfører en ekspedisjon til en spennende destinasjon.
 • Foredrag om bølgeutbredelse og propagasjon
 • Foredrag knyttet til VHF-, UHF- og SHF-aktiviteter
 • Med mer…

I skrivende stund jobbes det intenst med programmet og alt er ikke fastlagt, så endringer kan forekomme. Men at det blir mye spennende er hevet over enhver tvil.

Informasjon om programmet vil bli annonsert på www.nrrl.no og via QST-LA. Stay tuned!

Resultater NRAU NAC februar 2021

NRRLs VHF Contest Manager LA1KKA melder via LA4LN:

Resultatliste 50 MHz februar 2021

 1. LC1V 20.350 poeng 15 kontakter
 2. LA2D 13.605 poeng 20 kontakter

Kommentarer:
LA2D Denne gangen ble det en ren FT8-contest. Operatør: LB6D.
LC1V Lite tropo og svak meteor-scatter, men god deltagelse rundt om i Europa. Lengste kontakt med Italia IW2HAJ over 1608 km via meteor-scatter. Operatør: LA4LN.

Resultatliste 70 MHz februar 2021

 1. LC1V 12.042 poeng 10 kontakter

Kommentarer:
LC1V Lite tropo og lite meteorer gjorde dette til en utfordrende test. 3 kontakter ble startet, men ble ikke fullført, på grunn av manglende refleksjoner, og stjal dermed mye tid. Lengste kontakt med midt-England G3TCU over 1031 kilometer. Operatør: LA4LN.

Resultatliste 144 MHz februar 2021
Klasse Ekstra

 1. LA2Z 31.432 poeng 52 kontakter
 2. LA3OCT 7.982 poeng 14 kontakter

Klasse Standard

 1. LA3S 22.736 poeng 40 kontakter
 2. LA9DM 8.578 poeng 16 kontakter
 3. LB6ZH 8.578 poeng 9 kontakter

Kommentarer:
LA2Z Svake forhold og etterhvert SWR på antenner grunnet kaldt vær og snø. Worked DXCCs: DL:2, LA:4, OZ:8, PA:1, SM:31, SP:1, ES:1 og OH:4. Operatør: LA6MV.
LA3S Operatør: LA3BO.

Resultatliste 432 MHz februar 2021
Klasse Ekstra

 1. LA2Z 16.280 poeng 25 kontakter

Kommentarer:
LA2Z Svake forhold og problem med rotor som fryste fast. Operatør: LA6MV.

Resultatliste 1.3 GHz februar 2021
Ingen logger mottatt.

Resultatliste mikrobølge februar 2021
Ingen logger mottatt pr. 1. mars 2021.

Contest-regler og mer info på web: www.qsl.net/la1kka

DX-Nytt Nr. 861

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, DX World, DXnews, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

FIJI: 3D2ZK, Joanna, er en ny YL (Young Lady) radioamatør. Hun planlegger å operere fra CONWAY REEF (3D2/C), ROTUMA (3D2/R) og andre øyer rundt Fiji i 3-4 måneder fra og med mai 2021. QSL foreløpig BARE via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World).

ISRAEL: Landet feirer i år 73 års uavhengighet, og radioamatørene vil markere dette, ved å bytte ut sine kallesignalprefikser «4X» med 4X73 – og «4Z» byttes ut med 4Z73. Dette skjer fra og med 14. april, til og med den 17. april.

SAMOA: 5W7X opereres nå «remote» av JF1OCQ fra Japan på alle HF-bånd. QSL til JF1OCQ.

MALDIVENE: SM6LRR, Mats, blir aktiv som 8Q7MS fra Ukulhas Island, Islands-On-The-Air (IOTA) Asia nr. 13 (AS-13) fra 28. mars til 10. april på 40 til 15 meter med mest CW pluss litt SSB. QSL-info vil komme senere, melder han.

ZAMBIA: HB9EWU er nå aktiv som 9J2BG, mest på 20 meter, modes ikke oppgitt. QSL til HB9EWU. QSL vil ikke bli besvart før neste år (2022), når han har kommet tilbake til Sveits.

FORENTE ARABISKE EMIRATER: A65HH vil snart være aktiv. QSL til KD5ESG.

SPANIA: De spesielle stasjonene AM3DIM og AM3YLD er aktive fra 6. til 12. mars i anledning den internasjonale kvinne-dagen 8. mars. Aktiviteten er på forskjellige HF-bånd. Kallesignal-suffikset «DIM» står for, på spansk: «Día Internacional de la Mujer», oversatt: «Den Internasjonale Kvinnedagen». Og kallesignal-suffikset «YLD» står for, på engelsk: «Young Lady Day». Det tilbys et diplom for kontakter med disse spesielle stasjonene, med regler på spansk på QRZ.COM under disse to spesielle kallesignalene.

ØSTERRIKE: De Forente Nasjoners (FN) «Amateur Radio Contest DX Club», ARCDXC, er aktiv i hele mars måned med den spesielle stasjonen C7A på 160 til 10 meter med SSB, CW og digitale modes. Stasjonen C7A tilhører Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO). QSL bare via UA3DX, enten via byrå eller direkte.

TYSKLAND: Den spesielle stasjonen DL21EURO blir aktiv fra 24. mars til 6. juni i anledning UEFA-verdensmesterskapet i fotball i 2021. QSL blir automatisk sendt via byrå for alle kontakter, men direkte QSL vil bli besvart av DK5ON.
I tillegg er den spesielle stasjonen DQ11WCA aktiv til 17. april i anledning World Castle Award Program (WCA). QSL blir automatisk sendt via byrå for alle kontakter, men direkte QSL vil bli besvart av DF6EX.

ECUADOR: HC1MD/2 er aktiv til 15. mai på 40 til 6 meter, men mest på 40 til 17 meter, med mest CW. QSL via K8LJG, eller via LoTW.

DOMINICA: AA7V har søkt om å kunne operere som J7V i løpet av året 2021. Spørsmålet blir, om de vil tillate et så kort kallesignal der? Da LA4LN ville operere derfra, stilte han opp på lisens-kontoret, for å be om et kort kallesignal, men fikk tildelt J73ALN – ikke akkurat kort, men «take it, or leave it» …

HAWAII: Klubbstasjonen KH7M tilhørende «Pu’ u’ O’ o’ Radio Club» opereres nå også «remote» på HF-bånd av NA2U fra USA. QSL via LoTW, eller direkte via IØMWI. «Pu’ u’ O’ o’-vulkanen» er for tiden den mest aktive vulkanen på Hawaii, som har vært besøkt av KH6/LA4LN to ganger under utbrudd, både i 1992 og i 2003.
Navnet på vulkanen er hawaiisk, og betyr «fremspring», altså et vulkan-fjell som vokser. Bilde av KH6/LA4LN rett foran glødende, rennende lava finnes i den skriftlige utgaven av QST-LA. →

WAKE ISLAND: WW6RG/KH9 blir aktiv på dagene 21. mars, 26. mars og 1. april på 20 og 17 meter med SSB mellom klokken 0430 og 0700 UTC. QSL bare til hjemme-kallesignalet WW6RG, og ingen QSL via internett.

PERU: W9SI er aktiv som OA4SS på 80 til 6 meter med SSB og CW. QSL via LoTW, eller direkte til K6BJ, men IKKE via byrå.

FINLAND: Den spesielle stasjonen OF6ØRR (OF seksti RR) feirer 60 års jubiléet for stål-fabrikken RAUTARUKKI. QSL via OH8DR.

BRASIL: Den spesielle stasjonen PQ213CFN feirer 213 års jubiléet for Det Brasilianske Marine-Korpset. QSL via LoTW.

POLEN: De spesielle stasjonene SNØZOSP og SN1ØØZOSP er aktive til 5. februar 2022, for å feire 100 års jubiléet for den frivillige brannslukkings-brigaden i Polen. QSL til SNØZOSP via SP9ODM – og QSL til SN1ØØZOSP via SP9SPJ.

GUATEMALA: VE7BV blir aktiv som TG9BBV i hele november i år på de fleste HF-bånd med mest CW, og litt SSB og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet VE7BV, eller via LoTW.

MARSHALL-ØYENE: KA4WPX er aktiv som V7/KA4WPX eller fra klubb-stasjonen V73AX på 160 til 6 meter, når han ikke er på jobb der. QSL direkte til adressene på QRZ.COM.

IRAK: YI9WS har vært på 60 meter med SSB, og har der hatt flere kontakter med Europa.

Årsmøte avholdt i LA2D via epost – LA7EIA Erik ny formann

LA2D logo

Drammengruppen av NRRL LA2D har nå avholdt sitt årsmøte via epost grunnet C-19. Ingen innsigelser / motforslag var mottatt innen fristen som var satt til 28. februar. Styrets innstilling er da tatt til følge. Gratulerer LA7EIA Erik Mortensen som har påtatt seg vervet som ny formann i LA2D og takker samtidig avtroppende formann LB7FA Terje Arntzen for godt lederskap.

Øvrige styreverv:
Nestformann LA9QDA Ole Jonny Nordby
Sekretær LA4GHA Roger Bjørgvik
Kasserer LA8IM Hans-Jørgen Salvesen
Varamedlem LA5JK Jan Gunnar Johannessen.
Øvrige verv / managere fortsetter som tidligere. Se oversikten på hjemmesidene til LA2D. Medlemsavgiften på Kr 450,- ble beholdt uendret for 2021.
LA5JK Jan Gunnar

Påmelding til NRRLs generalforsamling 2021 er nå åpnet på www.nrrl.no

NRRLs kontor melder:

Som tidligere annonsert vil NRRLs generalforsamling 2021 bli avholdt elektronisk. Dette på grunn av den pågående Covid-19 pandemien. Den elektroniske generalforsamlingen vil åpne den 18. april og vil være åpen til 26. april.

For å kunne delta på generalforsamlingen er det nødvendig å melde seg på via www.nrrl.no. Det er nå åpnet for påmelding og påmeldingsskjema finner du her: nrrl.no/generalforsamling2021

Husk at for å kunne delta så må du ha meldt deg på innen fristen som er: 28. mars 2021, kl. 23.59. Det vil ikke være mulig å melde seg på etter denne frist.

På samme webside finnes også mye nyttig informasjon om generalforsamlingen. Her vil du bla. finne NRRLs årsberetning, regnskapsrapporter for 2020 og forslag til budsjett for 2021. Du vil også finne valgkomiteens innstilling til valgene til hovedstyret, revisorer og valgkomite.

Det vil være mulig å komme med benkeforslag til valgene under generalforsamlingen. Frist for innsending av benkeforslag er 28. mars 2021. For viktig informasjon om benkeforslag vennligst se: nrrl.no/generalforsamling2021

Alle NRRLs medlemmer kan fra «hvor som helst» delta på generalforsamlingen gitt at man disponerer en mobiltelefon som kan ta imot SMS og gitt at man har tilgang til internett og web.

Amatørradio nr. 1-2021 er nå i posten

NRRLs kontor melder:

Amatørradio nr. 1-2021 har nå gått i posten og NRRLs medlemmer kan forvente bladet om få dager. Denne utgaven er den første som er fra redaktør Mona Askerøds hånd. Bladet er som vanlig innholdsrikt hvor NRRLs årsberetning har en selvsagt og fremtredende plass. Men det er også plass til mye annet spennende stoff, bla.: Rapport fra NRRLs innsats ved skredet i Gjerdrum, resultater vintertest og fylkestest, VHF/UHF/SHF-nyheter, med mye mer.

NB: Ved en inkurie har ikke NRRLs balanserapport for 2020 kommet med i bladet. Balanserapporten kan leses eller lastes ned fra dokumentlisten her: www.nrrl.no/generalforsamling2021

NRRL Sambandstjenesten planlegger en serie foredrag på Teams

LA7VK Tormod melder:

Foredrag nr. 2 finner sted tirsdag 16. mars kl. 19.00.
Da er det LA8UIA Steinar som vil snakke om og presentere arbeidet i sporingstjenesten.
En tjeneste som hadde sitt utspring i Oslo området, men som etter hvert er blitt landsdekkende.

For å få adgang til foredraget vil det noen dager i forveien bli lagt ut en lenke på NRRL sin hjemmeside, eller det kan sendes en forespørsel på e-post til NRRL Sambandstjenesten.
E-post adresse til NRRL Sambandstjenesten er: sambandsstjenesten@nrrl.no

RPO-løpet lørdag 13.mars Østlandet utsatt

Radio Orientering Norge v /LA6XI melder:

Det annonserte RPO-løpet lørdag 13.mars på Østlandet ER UTSATT av hensyn til nye smittevern regler på grunn av Covid-19.
Løpet blir satt opp tirsdag 13. april med LA3ST Stein som arrangør.

Resultater NRAU NAC januar og februar 2021

NRRLs VHF Contest Manager LA1KKA melder via LA4LN:

Resultatliste 50 MHz januar 2021:

 1. LC1V 15.399 poeng 15 kontakter
 2. LA9DM 11.412 poeng 20 kontakter
 3. LA3OCT 7.159 poeng 13 kontakter
 4. LA2D 1.647 poeng 3 kontakter

Kommentarer:
LA2D Grunnet antennehavari på gruppelokalet, ble contesten kjørt fra hjemme-QTH i Drammen. Det var nedtur. Kun 3 lokale QSOer havnet i loggen. Tidligere på ettermiddagen var det gode forhold nedover i Europa. Da contesten startet, var det helt stille på båndet. Ikke engang en SM ble kjørt.
Operatør: LB6D.

LC1V Ganske god deltakelse, og tidvis gode forhold for meteor-scatter. Redusert effekt brukt, på grunn av høyt SWR i snø-dekket antenne. Lengste kontakt med Italia IW2HAJ via meteor-scatter over 1608 km.
Operatør: LA4LN.

Resultatliste 70 MHz januar 2021:

 1. LC1V 10.546 poeng 7 kontakter

Kommentarer:
LC1V Svake forhold, og få deltakere. Ingen tropo, og få meteorer. Lengste kontakt med sydvest-England G0GGG over 1274 km.
Operatør: LA4LN.

Resultatliste 144 MHz januar 2021:
Klasse Standard

 1. LA3OCT 11.182 poeng 19 kontakter
 2. LA9DM 9.228 poeng 17 kontakter
 3. LB6ZH 6.565 poeng 14 kontakter

Resultatliste 432 MHz januar 2021:
Ingen logger mottatt.

Resultatliste 1.3 GHz januar 2021:
Ingen logger mottatt.

Resultatliste mikrobølge januar 2021:
Ingen logger mottatt.

DX-Nytt Nr. 860

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, DX World, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

MONACO: Som vi meldte i DX-Nytt Nr. 853, skulle 3A/F4FRL og YL 3A/F5RBB bli aktive fra 24. februar til 2. mars. Men dette har de dessverre vært nødt til å kansellere, på grunn av Corona-situasjonen.

SKOTTLAND: Den spesielle stasjonen GB2CR blir aktiv fra 4. til 18. mars. Kallesignal-suffikset «CR» står for «Collins Radio», fordi stasjonen bare vil bruke eldre Collins-utstyr fra 1933 til 1971. Aktiviteten blir på bånd fra 80 til 10 meter med mest SSB og litt CW. QSL bare via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World) eller ClubLogs OQRS (Online-QSL-Request-System). Mer info på QRZ.COM.

TANZANIA: HA3JB planlegger å bli aktiv som 5H1IP fra øya Unguja Island (IOTA AF-32), nær Zanzibar, fra 20. til 30. september. Aktiviteten blir på 80 til 10 meter med CW, SSB, RTTY og FT8, inkludert deltagelse i CQWW DX RTTY Contest 26. og 27. september. QSL til hjemme-kallesignalet HA3JB, eller via ClubLogs OQRS. Mer info vil etter hvert komme på web-siden: www.ha3jb.com

ST. LUCIA: J68HZ blir aktiv fra 2. til 11. mars med 3 operatører på 160 til 2 meter med CW, SSB, FT8 og via Månen (EME = Earth-Moon-Earth). QSL via LoTW, eQSL, eller direkte via K9HZ, men IKKE via byrå. Operatørene vil også bli aktive med deres egne kallesignaler: J68HZ QSL til K9HZ – J68PG QSL til WA4PGM – og J68CN QSL til WØCN – eller QSL til disse via LoTW.

SVALBARD: Vi meldte i forrige DX-Nytt (Nr. 859) at JW/LB5SH blir aktiv i CQ WPX SSB Contest (27. og 28. mars) – og i et par dager før og etter contesten vil han være aktiv med SSB og FT8. Ohio/Penn DX Bulletin melder at han muligens vil operere i contesten som JW2T. QSL til begge kallesignalene via LoTW eller via ClubLogs OQRS.

PAPUA NEW GUINEA: Den spesielle stasjonen P29MM blir aktiv for å minnes 175 år siden etnologen Nicholas Miklouho-Maclay ble født i Ukraina. Aktiviteten blir på HF-bånd, med QSL via RMØL. Datoer og modulasjons-typer ikke oppgitt.

SINT MAARTEN: PJ7AA er aktiv igjen til 27. mars på 80 til 10 meter med CW og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet AA9A via ClubLogs OQRS, eller via LoTW, men IKKE via byrå.

FERNANDO DE NORONHA: PXØN planlegges å bli aktiv i enten mai eller juni på 80, 40, 20, 15, og 10 meter, modulasjons-typer ikke oppgitt. QSL via EA7FTR.

EUROPEISK RUSSLAND: Den spesielle stasjonen R125PR er aktiv i hele mars måned fra St. Petersburg, for å minnes 125 år siden verdens første telegrafi-melding ble sendt via radio, over 250 meters distanse, den 24. mars 1896. Teksten sendt var «Heinrich Herz». QSL via R1AU.

AUSTRALIA: Flyvåpenet i Australia fyller 100 år, og vil ha 2 spesielle jubileums-stasjoner i gang fra 1. mars: VI1ØØAF til 29. mai, og VK100AF til 31. august. Kallesignal-suffikset «AF» står for «Air Force». De som sender inn QSL-kort direkte med selv-adressert konvolutt og 2 amerikanske dollar for å dekke svarporto, vil få tilbake et QSL-kort med 4 sider. QSL via MØURX sin OQRS, men IKKE send QSL via byrå. Mye mer info, og mange bilder, på QRZ.COM.

ASCENSION ISLAND: Vi meldte i DX-Nytt Nr. 854 at ZD8HZ vil være aktiv i hele 2021, men OH/PENN DX Bulletin melder nå, at han bare vil være aktiv til midten av april. QSL direkte til hjemme-kallesignalet TA1HZ, eller via LoTW, eller via eQSL.

Godt oppmøte på QST LA2D – 16 i loggen i kveld – 18 forrige søndag

Drop-in i LA2D på gruppelokalet på Konnerud. Håper det ikke er lenge til vi kan ha normal møtevirksomhet igjen. Dette bildet ble tatt i fjor.

For det første, en stor takk til LA5JK Jan Gunnar, som stiller opp som leder av QST LA2D. Dette blir tatt på sparket, så lenge ingen foreløpig har tatt på seg dette vervet. Det er bedre hvis det er flere til å dele på denne oppgaven. Er det noen som føler seg kallet, så ta kontakt med Jan Gunnar.
Forrige søndag var det 18 som kom i loggen. I kveld var det 16. Dette er kjempebra. Håper dette fortsetter. Og det er flere som vil melde seg inn i gruppa igjen, etter å ha vært borte i flere år. La oss håpe at flere melder sin interesse, og at vi får opp aktivitetsnivået. Kanskje flere vil troppe opp på våre drop-in og gruppemøter. Men foreløpig er møtene dessverre stoppet av korona. La oss håpe vi snart er tilbake i normal gjenge. Gruppestasjonen kan selvfølgelig benyttes av gruppas medlemmer. Har du noen ideer eller forslag, kom gjerne med dem. Hvordan f.eks. få flere med på møtene våre. Er det kjedelige møter, eller er det andre ting som gjør at du ikke møter opp.
Når det åpnes opp igjen er kaffen klar, og det blir kanskje noe å bite i. Følg med på www.la2d.no for å følge utviklingen og se nyheter. Tips om temaer på møtene tas imot med takk.

NRRLs generalforsamling 2021 vil bli avholdt digitalt fra 18. til 26. april

NRRLs kontor melder:

På grunn av Covid-19 pandemien har NRRLs hovedstyre (HQ) vedtatt at årets generalforsamling må avholdes elektronisk. HQ har valgt OBOS sin løsning «Digitale Årsmøter» for organisasjoner og borettslag.

Alle NRRLs medlemmer kan delta på generalforsamlingen gitt at man disponerer en mobiltelefon som kan ta imot SMS og gitt at man har tilgang til internett og web.

For å delta på generalforsamlingen må man først registrere sin påmelding. Dette gjøres via et web-skjema som vil bli gjort tilgjengelig på www.nrrl.no fra fredag 5. mars. Påmeldingsfrist til generalforsamlingen vil være 28. mars 2021, kl. 23.59

I den elektroniske løsningen vil NRRLs generalforsamling være åpen i 8 dager. Deltagerne kan i løpet av disse 8 dager logge seg inn i den elektroniske løsningen for å gi sin stemme til valgene av tillitsvalgte, godkjenne regnskapet for 2020, budsjettforslag for 2021, samt stemme over forslag som er innkommet til generalforsamlingen. Deltagerne kan, i 8-dagers perioden, logge seg inn flere ganger for å gjøre evt. endringer i sine valg.

Den elektroniske generalforsamlingen vil åpne søndag 18. april kl. 10.00 og vil stenge mandag 26. april kl. 10.00. Resultatet av valg og avstemminger vil bli offentliggjort på www.nrrl.no, via QST-LA og i første mulige utgivelse av bladet Amatørradio.  Detaljert informasjon om generalforsamlingen, inklusiv NRRLs årsberetning, vil komme i bladet Amatørradio nr. 1-2021, som går i posten 4. mars. Fredag 5. mars vil den samme informasjonen være tilgjengelig på www.nrrl.no.

18. april åpner NRRLs digitale HamConvention 2021

NRRLs kontor melder:
I forbindelse med at NRRLs generalforsamling vil foregå fra 18. til 26. april lanseres NRRLs digitale HamConvention 2021. Her vil det foregå mye spennende! Vi vil her presentere spennende og aktuelle foredrag og vi vil få produktinformasjon fra flere norske leverandører av radioamatørutstyr. Mer detaljert informasjon vil komme i QST-LA og på www.nrrl.no. Stay tuned!

DX-Nytt Nr. 859

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, DX World, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

TOGO: HB9EHD, var aktiv som 5VDE – men måtte brukte kallesignalet 5V7DE med FT8, fordi programmet WSJT-X ikke ville akseptere 5VDE som et standard kallesignal. Han var aktiv med FT8 på 40 og 20 meter og via satellitten OQ-100, før han gikk QRT den 20. februar. QSL til HB9EHD direkte, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

ZAMBIA: 9J2RS er aktiv på 20, 17 og 15 meter. QSL direkte til adressen på QRZ.COM.

SABLE ISLAND: Planene for en DXpedisjon hit, med kallesignal-prefiks CYØ, har blitt satt på vent, og vil forsøkes å realiseres i oktober med «forsiktig optimisme», på grunn av Corona-situasjonen.

MARTINIQUE: FM4WDM er nå aktiv, mest på 15 meter med FT8. QSL til W7ROM.

DJIBOUTI, GUINEA og SIERRA LEONE: F1TMY er for tiden aktiv som J28PJ fra DJIBOUTI, men planlegger i september å bli aktiv fra GUINEA (3X) og SIERRA LEONE (9L). Mer informasjon vil komme. J28PJ har i det siste vært særlig aktiv på 14270 kHz med SSB. QSL for J28PJ via hjemme-kallesignalet F1TMY via byrå.

SAINT LUCIA: J6-stasjoner får bruke prefikset J642 til 28. februar, for feiring av 42 års uavhengighet.

MINAMI TORISHIMA: JG8NQJ/JD1 blir aktiv igjen fra Marcus Island (IOTA OC-73) i ca. 2 og en halv måned fra slutten av mars måned. Han vil være mest aktiv på 17 meter, men vil også være aktiv på alle HF-bånd fra 20 til 10 meter pluss 6 meter med CW og sannsynligvis RTTY. QSL direkte via JA8CJY – eller via byrå til hjemme-kallesignalet JG8NQJ.

SVALBARD: JW/LB5SH blir aktiv i CQ WPX SSB Contest (27. til 28. mars) – og i et par dager før og etter contesten vil han være aktiv med SSB og FT8. Mulig han søker om å få operere med et kortere kallesignal.

I tillegg vil LA6VDA, alias OH6VDA, operere som JW6VDA fra klubbstasjonen JW5E i Longyearbyen fra 26. april til 9. mai, og fra 18. oktober til 1. november. QSL BARE via ClubLog’s OQRS.

Og i tillegg vil JW/DC8TM og JW/DF3TS være aktive fra 10. til 13. april neste år (2022) på SSB og FT8. Planen er å reise videre, drivende på et isflak, til Nordpolen med en russisk ekspedisjon, og operere fra Nordpolen som DPØLE (DP0LE blir nesten «D-POLE») I BARE EN HALV TIME før retur. Svalbard og Nordpol-reisen ble utsatt fra i fjor til i år, men må dessverre utsettes til neste år, på grunn av Corona-situasjonen i år. Mer info på web: www.qrz.com/db/DC8TM

ØSTERRIKE: Den spesielle stasjonen OE18AAW er aktiv fra 20. til 28. februar i anledning den 18. «Antarctic Activity Week», derav kallesignal-suffikset «18AAW», på forskjellige HF-bånd. QSL via OE3DMA.

I tillegg vil den spesielle stasjonen OE21M være aktiv fra 24. til 26. april, for å minnes fødselsdagen til radio-pioneren Guglielmo Marconi – som ble født 25. april 1874. QSL direkte til OE21M med adresse på QRZ.COM, eller via byrå til OE1WHC.

CURACAO: PJ2T blir aktiv fra 6. til 7. mars i ARRL DX SSB Contest med 4 operatører fra USA, som også vil operere som PJ2/ foran sine egne kallesignaler fra 1. til 5. mars. Aktiviteten vil bli på 160 til 10 meter med CW, SSB og mulig FT8. QSL til hjemme-kallesignalene, og QSL for PJ2T via W3HNK.

BENIN: ZS6JSI/TY er aktiv til slutten av juli, mest på 20 meter med FT8 rundt klokken 17 og rundt klokken 22 UTC. Han er også i gang på 80 og 40 meter med FT8 og SSB. QSL direkte til adressen på QRZ.COM, eller via eQSL, eller også snart mulig via LoTW.

COCOS KEELING ISLANDS: VK9CE blir aktiv med en DXpedisjon fra 16. til 23. mars med 10 operatører på 80 til 10 meter, og mulig 6 meter (men ikke 60 meter), med CW, SSB og FT8, med 2 stasjoner samtidig. QSL via LoTW, via eQSL, eller via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System). Papir-QSL-manager er EB7DX.

WILLIS ISLAND: VK9HR blir aktiv fra 3. til 13. november med en DXpedisjon med minst 5 operatører på 160 til 10 meter (minus 60 meter) med CW, SSB og FT8, med 4 stasjoner i gang samtidig. Mer info vil komme. Kallesignalet har tidligere vært benyttet fra Lord Howe Island. Gruppen planlegger en DXpedisjon til MELLISH REEF i 2022, og har søkt om å få benytte kallesignalet VK9W der. Hvis det blir avslått, vil de bruke kallesignalet VK9HR igjen fra Mellish Reef.

FALKLANDSØYENE: VP8AWU har vært på 40 meter SSB mellom klokken 1 og 3 UTC. QSL bare direkte.

I tillegg har LA4LN hatt kontakt med VP8ON på 30 meter med FT8 klokken 0030 UTC. QSL bare direkte.

CAMBODIA: XU7AKU er meget aktiv på HF-bånd med CW. QSL via JA1DXA.

SYD-SUDAN: IZØEGB er i gang igjen som Z81B, mest på 20 meter med SSB. QSL til hjemme-kallesignalet IZØEGB, eller via eQSL, eller LoTW, eller via ClubLogs OQRS.

Peter den Førstes Øy-frimerker

LA4LN melder:

Den 19. februar i år utga Posten Norge to frimerker med motiv fra denne norske øya i Sørishavet, ved Antarktis, kalt Peter den Førstes Øy. Frimerket til 27 kroner viser bilde av DXpedisjonen 3Y1EE og 3Y2GV i 1987 med deres antenner og telt. Og frimerket til 45 kroner viser Norsk Polarinstitutts bilde av øya fra luften. Nedenfor vises de to frimerkene med førstedags-stempel (foto: LA4LN).

LA6VM Erling Wiig, som opererte derfra i 2006 som 3Y6VM, har i Postens «Frimerkeposten» Nr. 1 for 2021 gitt en kort beskrivelse av øya, og DXpedisjoner herfra, på side 4 til 9. Mer info på web:

tinyurl.com/3Y1EE-3Y2GV

Bildet på 27-kroners frimerket av DXpedisjonen i 1987 er tatt av 3Y2GV, altså LA2GV, og pryder også forsiden av deres QSL-kort.

Nkom lanserer spesielle kallesignalserier til DXpedisjoner til Svalbard og Jan Mayen

NRRLs kontor melder:
På forespørsel fra NRRL har Nkom nå lansert egne kallesignalserier til DXpedsisjoner til Svalbard og Jan Mayen. Norske radioamatører / grupper med LA-kallesignaler kan fortsatt bruke JX- og JW-prefikset som tidligere. LB-kallesignaler med JX/LBnxx og JW/LBnxx, også som tidligere.

Følgende nye regelverk gjelder for DXpedisjons-kallesignaler:

Jan Mayen:
Kallesignalserie som skal benyttes er JX0A til JX0Z. Disse kallesignalene er midlertidige og det skal betales kr. 1000.- for tildeling. Det er aktuelt med gjenbruk, med karenstid på ca. 5 år. Kan tildeles klubber eller privatpersoner, norske, som utenlandske.

Svalbard:
Kallesignalserie som skal benyttes er JW0A til JW0Z. Unntatt dette er kallesignalet JW0L, som allerede er tildelt på fast basis. Disse kallesignalene er midlertidige og det skal betales kr. 1000.- for tildeling. Det er aktuelt med gjenbruk, med karenstid på ca. 5 år. Kan tildeles klubber eller privatpersoner, norske som utenlandske.

Nkom har gitt ny dispensasjon for contest-trafikk på 160m mellom 1850-1900 kHz

NRRLs kontor melder:

Etter søknad fra NRRL har Nkom nå gitt dispensasjon for bruk av inntil 1000W i frekvensområdet 1850-1900 kHz for deltagere i NRRLs månedstest. Fra før er tilsvarende dispensasjon gitt for følgende contester:

 • ARRL DX contest
 • ARRL 160 meter contest
 • CQ WW DX contest
 • CQ WW WPX contest
 • CQ WW 160 meter contest
 • IARU HF Championship
 • Russian DX Contest

Dispensasjonen er foreløpig gitt frem til desember 2030.

Nytt fra Radio Orientering Norge

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI Knut melder:

RPO-sesongen 2021 er snart i gang, og det blir et RPO-løp lørdag 13.mars kl. 13.00 i Osloregionen.

Det ligger an til at dette blir et ski-RPO. Mer informasjon om arrangør/kontaktperson etc. kommer på rpo.no. og på «RPO-ringen» søndager.

Det tas forbehold om nasjonale retningslinjer for smittevern evt. skulle forhindre at arrangementet kan bli avholdt. Følg med på www.rpo.no!

Det blir for øvrig digitalt årsmøte i RON mandag 1. mars kl. 18.00 på Teams.

«RPO ringen» LA1RPO søndager ca. kl. 10.30 på 3644 kHz LSB.

Sjekk gjerne inn enten du er RPO-løper eller ikke. Alle er velkomne!

Canadisk radioamatør hørte radiosignaler fra planeten Mars

VE7TIL benytter en hjemmelaget parabol-antenne med diameter 60 cm.

LA4LN melder fra ARRL Letter 18. februar 2021:

Den canadiske radioamatøren VE7TIL har hørt radiosignaler fra den kinesiske satellitten «Tianwen-1», som begynte å sirkle rundt planeten Mars den 10. februar. Den Internasjonale Telekommunikasjons-Union (ITU) hadde publisert frekvensen i X-båndet, 8 til 12 Gigahertz. Satellitten fotograferer Mars under sine omløp, og vil i mai eller juni sende ned en «rover», som skal kjøre på Mars-overflaten.

VE7TIL benytter en hjemmelaget parabol-antenne med diameter 60 cm, og en SDR, «software-defined-radio», for lytting. For mer informasjon, gå til www.spaceweather.com, og velg «archives» 17. februar 2021 nesten øverst til høyre på web-siden.

DX-Nytt Nr. 858

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

LIBYA: 5AØYL skrev vi om i DX-Nytt Nr. 856, og hun har vært på 17 meter med FT8 fra klokken 0830 til 1130 og klokken 15 til 18 UTC, og på 20 meter FT8 rundt klokken 14 UTC. QSL bare via ClubLogs OQRS.

MARTINIQUE: FM4WDM er aktiv på HF-bånd. QSL til hjemme-kallesignalet W7ROM.

ITALIA: Vi minner om at den spesielle stasjonen IQ3DD er aktiv til 28. februar fra ski-verdensmesterskapet i alpint i Cortina. Aktiviteten er på 160 meter til 23 cm med CW, SSB og digitale modes, inkludert via satellitten QO-100. QSL via byrå.

COLOMBIA: 3 spesielle stasjoner blir aktive fra 1. til 8. juni: 5J39FUL, 5K8LRB og 5J85FJR. De vil være i gang på HF-bånd, og mer informasjon vil komme.

MADAGASCAR: IZ8DFO skal på ferie, og har fått tildelt kallesignalet 5R8DO. Han vil bli aktiv på HF-båndene, men datoer for ferien er ikke kjent. QSL via hjemme-kallesignalet IZ8DFO.

MALDIVENE: GØVJG skulle bli aktiv som 8Q7CQ fra 6. til 22. mars, men må utsette dette til 29. september til 13. oktober. På grunn av Corona-situasjonen får ikke briter lov til å reise ut av landet. Aktiviteten planlegges på 80 til 10 meter med SSB og digitale modes. QSL via MØOXOs OQRS (Online QSL Request System), eller via ClubLogs OQRS, eller direkte til GØVJG, men IKKE via byrå.

ZAMBIA: 9J2RS er aktiv på 20, 17 og 15 meter. QSL-info på QRZ.COM.

SØR-KOREA: Den spesielle stasjonen D9ØEXPO vil være aktiv fra 1. mars til 17. oktober, for å fremme en militær utstilling. QSL via DS3BBC, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World), eller ClubLogs OQRS.

PUERTO RICO: NP4DX blir aktiv i ARRL International DX CW Contest 20.-21. februar, og utenfor contesten, på 80 til 10 meter med mest CW. QSL via MØOXO.

ARUBA: P4ØW er aktiv igjen til 23. februar på HF-bånd, særlig 160, 30, 17 og 12 meter, med mest CW. QSL via LoTW, eller via N2MM, men IKKE via byrå.

HELLAS: I anledning 200-års jubileet for den greske revolusjonen i 1821 vil greske radioamatører få anledning til å benytte følgende 3 kallesignal-prefikser i hele 2021: SX2ØØ, SY2ØØ og SZ2ØØ. Kontakt med stasjoner med disse prefiksene vil telle for et diplom i 4 klasser: Bronse, sølv, gull og platina. Aktiviteten vil være på HF-bånd og forskjellige modes. Mer info på web: www.sv2rck.gr/200YEARS

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM18AAW er aktiv til 28. februar i anledning den attende «Antarctic Activity Week», derav kallesignal-suffikset «18AAW». Aktiviteten blir på HF-bånd på 40 meter og høyere frekvenser. QSL via F8DVD.

ROMANIA: Den spesielle stasjonen YP145B er aktiv til 3. mars, og feirer 145 år siden den berømte billedhugger Constantin Brâncuşi ble født. Alle kontakter vil bli bekreftet med et spesielt QSL-kort via byrå. Et diplom er tilgjengelig, se info på QRZ.COM, hvor det også er en rekke fotografier av jubilantens kunst.

VENEZUELA: Den spesielle stasjonen YW2ØØBC er i gang for å minnes 200 år siden «Battle of Carabobo» i 1921, derav kallesignal-suffikset «200BC».

LA2D gjorde det bra på NAC testene i 2020

Shacken.

LA2D gjorde det bra på NAC testene i 2020.  Operatør var som vanlig LB6D. Det er kjørt 35 av 36 contester fra gruppestasjonen.

NAC 50Mhz    Første plass med 176805 poeng.
NAC 70Mhz    Andre plass med   20270 poeng.
NAC 144Mhz (S klasse)  Andre plass med 122889 poeng.

Resultatene kan du se på disse linkene:
https://www.qsl.net/la1kka/vhf/index.html
https://www.qsl.net/la1kka/vhf/2020/vhf_total_50.html
https://www.qsl.net/la1kka/vhf/2020/vhf_total_70.html
https://www.qsl.net/la1kka/vhf/2020/vhf_total_144.html
73 de Thor – LB6D

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark – Samarbeidsavtale med NRRL

LA1T Tønsberggruppen av NRRL, melder på vegne av NRRL-gruppene i Vestfold og Telemark:

LA1T viser til pressemelding vedrørende ny samarbeidsavtale mellom Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og NRRL-gruppene i fylket.

Avtalen er resultat av en lang og god prosess mellom Statsforvalteren med sin fylkesberedskapssjef, sambandstjenesten i Vestfold og Telemark, og NRRL-gruppene i fylket.

LA1T Tønsberggruppen er avtalepartner for avtalen på vegne av alle gruppene i fylket. 

Både i forkant og under prosessen fram til avtalen har det vært en god kontakt og samarbeid med sentrale kommuner i fylket gjennom beredskapsrådene og kommuneledelsene. Dette har allerede sikret støtte til både infrastruktur, økt bevissthet for viktigheten av radioamatørmiljøene i regionen, og formell avtale med kommuner og lokal NRRL-gruppe.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark publiserte 2. februar 2021 følgende nyhetssak/pressemelding på sine nettsider:

Samarbeidsavtale med NRRL på plass

Statsforvaltaren har inngått avtale om samarbeid med Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) i Vestfold og Telemark om bistand i fall det vert trong for beredskapssamband under kriser og katastrofar i fylket.

Avtalen førebur eit samarbeid kor NRRL kan setja opp eige uavhengig samband i fylket. Fleire kommunar har allereie eit samarbeid med NRRL, anten om sambandstenester eller utplassering av forsterkarar i utsette delar av fylket.

I 2020 øvde Statsforvaltaren sambandstenesta radioamatørane kan levere, og testa mellom anna ei løysing for dataoverføring via NRRL sin eigen digitale infrastruktur «WinLink». Øvinga var vellukka og samarbeidet er no nedfelt i ein avtale.

NRRL er radioamatørane sin organisasjon og er tilslutta Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). Lokallaga, som dekker heile landet, kan stille med beredskapssamband og andre tenester i fall det vert brot i teleinfrastrukturen, eller dei kan bistå redningstenesta. Under kvikkleireskredet i Gjerdrum til dømes, bistod dei redningsleiinga med sporingsteknologi for innsatsmannskap. For hele pressemeldingen se her: tinyurl.com/fbztfb69

Nødsambands-øvelser på 60 meter i USA

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

ARRL melder, at det vil være ganske mange nødsambands-øvelser i USA i år på 60 meter-båndet mellom Forsvarets radiostasjoner og radioamatørenes nødsambands-tjeneste.

Radioamatørenes kanal 1 på 60 meter vil ved øvelsene bli brukt som kallekanal, som er 5330,5 kHz. Andre 60 meter-kanaler vil også bli brukt.

Pass på, at slike nødsamband ikke blir forstyrret, og vær spesielt oppmerksom på den amerikanske nødsambands-kallekanalen 5330,5 kHz.

Nye versjoner av digimode-dataprogrammet WSJT-X

Nye versjoner av digimode-dataprogrammet WSJT-X.

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:
Joe Taylor, K1JT, meldte mandag kveld, den 1. februar, at en ny versjon 2.3.0 av programmet WSJT-X for generell bruk («General Availability» = GA) er tilgjengelig for gratis nedlasting fra web-siden: www.tinyurl.com/digimode På den web-siden er det linker til bruker-veiledning og til en web-side, som beskriver hva som er nytt i denne versjonen. Natt til torsdag 4. februar ble det på samme sted lagt ut en ny versjon 2.4.0-RC1, altså en ny versjon til beta-testing. Denne nye versjonen inneholder en ny digital mode, kalt Q65. Q65 er laget for minimal (altså kortvarig) kontakt over vanskelige radio-utbredelses-veier. Den forventes å være bedre enn noen andre av modulasjons-artene i dataprogrammet WSJT-X, når det gjelder troposfærisk scatter (avbøyning i den nedre atmosfæren), ionosfærisk scatter, og EME (Earth-Moon-Earth, altså refleksjon fra Månen, også kalt «moonbounce»), spesielt på VHF og høyere frekvenser. Den nye Q65-mode sender ut 65 toner samtidig, pluss en synkroniserings-tone, og har innebygd en CRC automatisk feilretting (CRC = Cyclic Redundancy Check). Følsomheten skal være et par desibel bedre enn for FT8-moden ved 15 sekunders sending og mottak. Flere detaljer kommer i HF-spalten i «Amatørradio» Nr. 1 for 2021. Noen, deriblant LA4LN, har installert WSJT-X versjon 2.4.0-rc1 straks etter at programmet ble tilgjengelig, og finner at det er feil på programmet for den nye digitale mode Q65, fordi programmet stopper, både for 32-bits og 64-bits i Windows-10. Det rapporteres at dette også er et problem for Apple Macintosh-datamaskiner. Feilene er meldt videre til programmererne, så vi får se hva som skjer videre.

Gruppenes årsrapporter

NRRLs kontor melder:

Mange av NRRLs grupper har årsmøter fra nå og i tiden fremover. NRRLs kontor vil derfor minne om at gruppenes årsrapporter skal sendes NRRL. Rapporten kan enkelt og raskt sendes inn via et web-skjema som finnes her: www.nrrl.no/om-nrrl/arsrapport-for-grupper
Den som sender inn årsrapport må være innlogget på www.nrrl.no.

NRRLs kontor er klar over at det på grunn av Covid-19 pandemien er vanskelig for mange grupper å avholde et fysisk årsmøte. Gruppene oppfordres derfor til å avholde årsmøtet via elektroniske løsninger. Har gruppen behov for råd og veiledning i forbindelse med et evt. elektronisk årsmøte så ta kontakt med NRRLs kontor via e-post: nrrl@nrrl.no

Det gjøres oppmerksom på at grupperapport for 2020 må være innsendt NRRLs kontor skal gruppen kunne få tildelt sambandsmidler.
Skal gruppen søke om momskompensasjon må det i tillegg til årsrapport også foreligge et årsmøte-godkjent regnskap. I praksis vil dette si at gruppene må ha avholdt et årsmøte innen søknadsfristen for momskompensasjon, som er 1. juli 2021.

Ny versjon av digimode-programmet WSJT-X til utprøving

Ny versjon av digimode-programmet WSJT-X.

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

Dataprogrammet WSJT-X utvides fortløpende av Joe Taylor, K1JT, og medarbeidere. WSJT-X står for «Weak Signal communication by Joe Taylor – eXtended (and eXperimental)». Se mer i HF-spalten i «Amatørradio» Nr. 3, 2020.

Den 25. januar 2021 ble en ny beta-versjon, såkalt «Release Candidate» = RC, lagt ut for nedlasting, versjon 2.3.0-RC4. Slike beta-versjoner er ikke beregnet for vanlig bruk, bare for testing. Og det forventes, at de som prøver beta-versjonene, rapporterer tilbake hvordan programmets nye innhold fungerer. Denne nyeste versjonen har kort levetid. Så det kan tyde på, at WSJT-X versjon 2.3.0 for generell bruk kan være «like rundt hjørnet».

WSJT-X versjon 2.2.2 er fremdeles siste program-versjon for generell bruk. Alle program-versjoner og instruksjoner kan lastes ned gratis fra web-siden: www.tinyurl.com/digimode

«QSO Today» Virtuell Amatørradio Utstilling

LA4LN melder:
«QSO Today Virtual Ham Expo» ble arrangert for radioamatører på internett i fjor på grunn av Corona-situasjonen, og ble betegnet som meget vellykket. Derfor vil en tilsvarende «virtuell utstilling» med mange foredrag og møter også arrangeres i år, 13. og 14. mars, i hele 48 timer. Det vil her bli nye foredrag, nye foredragsholdere, byggesett-møter, og mye mer.

Tidlig kjøpt billett til «QSO Today» koster 10 amerikanske dollar, og billett kjøpt etter at arrangementet har begynt, vil koste 12,50 amerikanske dollar. Billetten dekker hele møtets 48 timer i sann tid, pluss tilgang til møtets materiale på internett i 30 dager etter møtet.

Flere detaljer og informasjon om registrering finnes på web: www.qsotodayhamexpo.com

Aksjonen i Gjerdrum

LB4WI Normann melder:

I dag, torsdag 28. januar, var det fakkeltog i Ask til minne om de som er rammet. NRK har filmet og har også filmet for minnekonserten for rasofrene i Gjerdrum

Programmet kommer søndag 31. januar kl. 21.45 på NRK1. NRRL er godt synlig og med i programmet. Håper så mange NRRL-medlemmer som mulig får med seg sendingen.

Ny Contest – NRRL månedstest

NRRLs HF testmanager LB3RE Stein-Roar melder:

Etter mange forespørsler og meldinger om at det er for lange opphold mellom NRRLs contest-aktiviteter for grupper og medlemmer, så kommer det nå en ny NRRL-aktivitet, nærmere bestemt NRRL månedstest, som går av stabelen hver første søndag i hver måned.

Månedstesten blir delt i to korte perioder for CW og SSB, på båndene 160, 80 og 40 m.

Det er lagt opp til en liten maraton, hvor man må delta et visst antall ganger og hvor blant annet grupper får ekstra bonus i NRRL cup.

Hovedfokuset er å aktivisere og å få radioamatører i alle norske kommuner på lufta. I tillegg teller Jan Mayen, Bjørnøya og Svalbard som «egne».

Man kan kjøre mobilt, SOTA, portabelt eller hjemmefra!

Les mer på: nrrlcontest.no/manedstest

7. februar er første dato!

Parkering ved gruppelokalet – Nye QSL-kort

Her er det ikke mye plass til biler. Toppen to-tre tipper jeg.

I ettermiddag var jeg en tur på gruppelokalet for å hente QSL-kort. Veien inn var flott brøyta, men isete. Men det var stort sett bra strødd. Inne ved SIF-hytta ble jeg møtt av snø og atter snø, der det før var en ganske stor parkeringsplass. På et skilt stod det SNUPLASS INGEN PARKERING. Tipper det var plass til toppen tre biler på den plassen som var brøyta. Jeg lurer på hvordan vi skulle kunne avholde møter på gruppelokalet med så få parkeringsplasser. Pga. koronapandemien er jo foreløpig situasjonen slik at vi skal unngå møter. Men uansett burde vel plassen vært brøyta. I og med at vi også har møter på vinteren. Regner med at vi betaler for dette. Møteplassene var ikke brøyta tilfredsstillende.

Det er tydelig at her skal det ikke være parkering om vinteren.

Impulsiv QST-sending søndag kveld

Vi var til sammen 12 stk. som sjekket inn på en litt impulsiv QST-sending søndag 24. januar, og det er jo veldig bra.

Fersk ladning med QSL-kort
Det er nå lagt ut fersk ladning med QSL-kort på gruppelokalet. Mengden QSL-kort har sunket under pandemien da det ikke er alle land som opprettholder denne postgangen i disse tider.

NRRLs arbeidsgruppe HMS ønsker innspill fra gruppene

LA6CNA Monica Andersen melder:

En del av radioamatørvirksomheten vår er risikofylt, spesielt arbeid med antenner. Vi vil ikke at noen av våre gruppemedlemmer f.eks. skal miste sitt inntektsgrunnlag etter en ulykke i forbindelse med gruppearbeid. Gruppene, som egne juridiske enheter, har ansvar for aktiviteter, og kan også risikere søksmål i forbindelse med skader.

For de som mottar QST-LA på e-post, eller logger inn på nrrl.no og leser den der, anbefales det å se f.eks. disse lenkene: tinyurl.com/NRRLHMS1 og tinyurl.com/NRRLHMS2

Gruppenes styreleder og styremedlemmer har personlig styreansvar, og kan også risikere erstatningssøksmål. Se f.eks.: tinyurl.com/NRRLHMS3

Summa summarum kan det kanskje virke som amatørradio er blitt en «umulig amatørvirksomhet» i organiserte former, hvis ikke en er sikret på bauger og kanter av forsikringer, HMS-håndbøker, innleide firma for å utføre risikofylt arbeid, og en økonomi til å dekke alt dette.
Kunsten er vel heller å prøve å finne en praktisk gjennomførbar ordning som er god nok, og som vi kan leve med.

Arbeidsgruppen bygger videre på materiale utarbeidet av Hortengruppen, og tar sikte på å samle eksempeldokumenter og gode råd, som kan være nyttig for gruppene. Vi er interessert i å vite hva gruppene eventuelt har gjort på HMS-området, erfaringer, tanker og meninger om dette. Innspill til vårt arbeid kan sendes til nrrl@nrrl.no og vil bli mottatt med takknemlighet.

Gruppen består av LA2JLA Per Olav Stange, LA6CNA Monica Andersen og LB9WH Sindre Riskjell.

Resultater Nasjonal Field Day 2020

NNRLs Field Day-manager LA7WRA Henrik melder:

Field Day 2020 var en aktiv radiohelg rundt om i landet. Det ble sendt inn 14 logger fra ni grupper og fem enkeltpersoner. Godt over 60 personer deltok i løpet av konkurranse perioden.
I løpet av et døgn ble det kjørt 4255 HF QSOer og 46 QSOer over den geostasjonære QO-100 satellitten.

Takk for deltakelse og høres igjen 2021!

Resultat Field Day 2020:

Klasse A Grupper
Kallesignal Poengsum
LA1QRO 600635
LA4O 175352
LA1K 152752
LA5A 30085
LA1AFP 24652
LA1N 20174
LA4D 20124
LA7G 14260
LA2L 1185

Klasse B Enkeltoperatør:
Kallesignal Poengsum
LA2HLA 1854
LA8DNA 217
LB2OG 12

Klasse C QRP:
Kallesignal Poengsum
LA8OKA 28340
LA1TPA 176

Gir 54 millioner for å styrke den frivillige redningstjenesten

NTB melder via NRRLs webredaktør LB1RI Joakim:
Hendelsene på Ask i Gjerdrum har vist hvor viktig den frivillige redningstjenesten er for beredskapen i samfunnet. Nå får organisasjonene en etterlengtet støtte gjennom en gave på 54 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen. De sju organisasjonene som utgjør ryggraden i den frivillige redningstjenesten opplever et kritisk etterslep på riktig, godt og egnet materiell. «Gaven muliggjør et enestående løft», sier Bente Asphaug, daglig leder i FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum).

Som en av syv medlemsorganisasjoner i FORF er NRRL en av mottakerne av denne gaven. Videre framover skal midlene fordeles internt etter fastsatte kriterier. Noe av midlene er forventet å bli brukt på fellesskapet i FORF.

DX-NYTT

SVALBARD: JW/LB2PG er aktiv igjen fra Bjørnøya (IOTA EU-27) til 1. juni på 80 til 20 meter med SSB. QSL til LB2PG via byrå.

GRØNLAND: OX3LX er aktiv igjen fra øya Tasiilaq (IOTA NA-151), hvor han jobber fra 13. til 30. januar. Datoene kan bli forandret, sjekk QRZ.COM. Aktiviteten blir på 40 til 4 meter med fokus på 6 og 4 meter. QSL bare direkte via OZØJ, eller via LoTW, og ClubLog’s OQRS, og kanskje via eQSL.

I tillegg er SM3UQK aktiv igjen fra den sydlige delen av Grønland som OX/SE3A til 28. januar, mest på 20 og 40 meter. QSL til hjemme-kallesignalet SM3UQK.

Riktig tuning av sender

NRRL HF Traffic Manager LA4LN melder:

Det kommer inn klager om at norske radioamatører innstiller sine sendere, det vi kaller «tuning», på frekvenser som er i bruk, og på kalle-frekvenser, der radioamatører lytter. Dette er ganske ubehagelig for de som lytter på frekvensene, hvor det kommer intense pipe-toner fra de som tuner, og som kanskje også overdøver stasjoner som sender på frekvensen. Dette er naturligvis verst, hvis det foregår nødsamband på frekvensen, hvor liv kan stå på spill!

Hver bruker av amatørradio må sjekke og bruke båndplanene for amatørradio-bruk, for oss bestemt av IARU Region 1. Båndplanene, eller link til båndplanene, ligger på websiden www.nrrl.no. De kan være litt vanskelige å finne der, så det enkleste er å søke på Google to ord: «NRRL båndplan».

På båndplanene ligger såkalte aktivitets-sentre, for eksempel «Slow Scan TV og faksimile» på 3735 kHz. Det er en god skikk å la aktivitets-sentrene være fri, pluss/minus 5 kHz fra aktivitets-senteret, for vedkommende aktivitet, og for eksempel for QST-LA-bulletinen, når den sendes ut.

Vi radioamatører er også underlagt radio-reglementet til ITU, FN-organisasjonen «International Telecommunications Union». Her er det en bestemmelse om, at det ikke er tillatt å forstyrre en frekvens der det pågår en kontakt. Derfor må man først lytte, og legge seg på en fri, ubenyttet frekvens minst 5 kHz unna der det foregår en kontakt, og der tune opp senderen – og naturligvis identifisere hvem som tuner, med kallesignal på CW eller telefoni.

Det er også en rekke kalle-frekvenser etablert: Det være seg på forskjellige digitale modes, og for blant annet repeatere. Her gjelder også tunings-regelen, om at man IKKE skal tune opp sender på slike kalle-frekvenser, for eksempel for FT8, for MSK144, og så videre.

Og om man skulle høre at det ved en feil tunes på en benyttet frekvens, skal man holde seg for god til å komme med stygge banne-ord. Det bør holde, at man sier at frekvensen er i bruk og opptatt.

NRRL bidrar med bistand til redningsaksjonen i Gjerdrum

Skredet i Gjerdrum 2020.

NRRLs sambandstjeneste melder:

NRRL Sambandstjenesten har mannskaper i aktivitet i forbindelse med leirskredet i Gjerdrum. Sambandstjenesten Oslo og Øst (SOØ) ble først satt i beredskap som følge av leirskredet og fra 1. januar har mannskaper herfra vært i aktivitet i forbindelse med redningsaksjonen. I de påfølgende dagene ble NRRL-personell fra Østfold, Vestfold, Akershus og Innlandet også engasjert. I tillegg har 2 til 3 menn nasjonalt daglig bistått med planleggingsarbeid vedrørende NRRLs bemanning, turnus og utstyrs-logistikk.

SAR-aksjonen ble avsluttet tirsdag 5. januar kl. 15.00, men Gjerdrum kommune har bedt NRRL Sambandstjenesten om å fortsette sitt engasjement i en periode fremover.

Sambandstjenestens hovedoppgave har vært å utstyre alle mannskaper som arbeider inne i selve rasområdet med trackere for løpende sporing og posisjonering under redningsarbeidet. Selv om SAR-aksjonen nå er avsluttet vil det fremdeles være behov for sporing og posisjonering av de mannskaper som nå vil fortsette å arbeide i rasområdet, hvor det fremdeles anses som risikofylt å befinne seg.
Contest University

«Contest University» vil arrangere en «2021 Propagation Summit»

NRRL’s HF Traffic Manager LA4LN melder fra «HF Happenings»:

«Contest University» vil arrangere en «2021 Propagation Summit», som kanskje kan oversettes til «2021 Bølgeutbredelses toppmøte», via Zoom på Internett, den 23. januar 2021. Deltagelse er gratis. Mer info og påmelding på web: www.contestuniversity.com
På deres web-side er det en rekke interessante bidrag, for eksempel av K1DG om hvordan man kan optimalisere sin stasjon for contest-deltagelse. Denne presentasjonen, og flere andre gode bidrag, ligger under «Files» på web-siden.
DXLOG og N1MM logger i NRRL fylkestest og NRAU BALTIC Contest.

Norsk Hammeeting 2021 avlyst

Gardermogruppen av NRRL LA2G/LM2G melder:
Det er med stor beklagelse at vi må melde at Norsk Hammeeting i Leto Arena 2021 er avlyst. Med smittesituasjonen som vi har på grunn av Korona-pandemien så har helsemyndighetene rådet oss å avlyse arrangementet. Selv om vaksinering er igangsatt, så forventes det fortsatt store begrensninger på arrangementer utover. Vi beklager på det sterkeste og håper på forståelse for vår beslutning. Gardermogruppen av NRRL vil benytte anledningen til å ønske alle et riktig godt nytt år, og ønske velkommen til et nytt arrangement, 22-24 april i 2022.
Følg oss på: www.hammeeting.no

Generalforsamling i NRRL 2021 vil bli avholdt elektronisk

NRRLs kontor melder:
Pr. desember 2020 gir norske myndigheter tydelige signaler på at første halvdel av 2021 antagelig vil være omfattet av smittevernstiltak tilknyttet Covid-19 pandemien. NRRLs hovedstyre anser det derfor som urealistisk å planlegge for en fysisk generalforsamling avholdt i henhold til NRRLs lover. HQ beslutter derfor å avholde en elektronisk generalforsamling via egnede digitale løsninger for videobaserte møter og elektronisk avstemming. En elektronisk generalforsamling vil bli avholdt i april 2021. Nærmere opplysninger om hvordan og når generalforsamlingen vil bli avholdt offentliggjøres via QST-LA, www.nrrl.no og bladet Amatørradio.

Nytt om 5 MHz

NRRL’s HF Traffic Manager LA4LN melder fra «60m Newsletter»:
Østerrike har nå gitt radioamatører tillatelse til å benytte 60 meter- og 630 meter-båndene, og følger ITU’s anbefalte frekvensområde fra WRC-15 (World Radio Conference 2015) for 60 meter fra 5351,5 til 5366,5 kHz med 15 watt EIRP (effektiv isotropisk utstrålt effekt) – og ITU’s anbefalte frekvensområde for 630 meter fra WRC-12 fra 472 til 479 kHz med 1 watt EIRP. GØVJG melder at han har fått skriftlig tillatelse til å benytte 60 meter fra sin DXpedisjon til Maldivene som 8Q7CQ fra 14. til 29. januar 2021. QSL-manager er MØOXO.

God Jul!

NRRLs kontor melder:

NRRLs Hovedstyre og de ansatte på NRRLs kontor ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en riktig God og fredelig Jul! Vi håper alle får feiret høytiden som seg hør og bør selv om julen 2020 nok vil være preget av flere ulike restriksjoner grunnet Covid-19 pandemien.

Jul og nyttår vil NRRLs kontor holde stengt fra og med 23. desember 2020 til og med mandag 4. januar 2021.

Kontoret er åpent som normalt igjen fra og med tirsdag 5. januar 2021.

5 MHz nytt

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder fra 5 MHz Newsletter:
EY8MM i Tajikistan har fått en personlig tillatelse til å benytte frekvens-segmentet 5260 til 5410 kHz med maksimum utgangseffekt 100 watt.
Det meldes også at Serbia snart vil åpne 60 meter for sine radioamatører i henhold til ITUs anbefaling: 5351,5 til 5366,5 kHz med 15 watt EIRP (effektiv isotropisk utstrålt sender-effekt).
I den skriftlige versjonen av QST-LA er det lagt inn et verdenskart, hvor alle land med tillatelse til bruk av båndet 60 meter (5 MHz) er fargelagt med gul farge. Det er nå registrert 78 land med tillatelse for lisensierte radioamatører til bruk av 60 meter-båndet, som blir ca. 40 prosent av alle verdens land.

Ny forskning spår at kommende solflekksyklus kan bli en av de sterkeste som er registrert

National Center for Atmospheric Research og ScienceDaily melder via NRRLs kontor:

I direkte opposisjon til rådende forskning og prognoser, spår nå et team av forskere ledet av National Center for Atmospheric Research (NCAR) at den kommende solflekksyklus 25, som har startet nå i høst, kan bli en av de kraftigste siden solflekkobservasjoner startet for over 270 år siden.

I en ny artikkel publisert i Solar Physics, spår forskerteamet at solflekksyklus 25 vil toppe med et maksimalt solflekktall et sted mellom 210 og 260, noe som i så fall vil sette den nye syklusen i selskap med de kraftigste som noen gang har blitt observert.

Hvis NCAR-prognosen om syklus 25 blir bekreftet, vil dette være i tråd med forskergruppens uortodokse teori, nærmere bestemt at solen har overlappende 22-årige magnetiske sykluser, hvor den velkjente 11-årige solflekksyklusen oppstår som et biprodukt.

For mer informasjon, se her: tinyurl.com/y42zh8jk

Antennearbeid på LA2D

Her jobbes det energisk på taket under værmessige utfordringer.
Utfordrende værforhold for dugnadsgjengen.

Heisann
Bare en liten «hverdagshistorie» fra liv og virke i gruppa i disse Korona-tider, noe som kanskje kunne publiseres på web-sidene våre?
Som de fleste av medlemmene sikkert vet, så har vi etterhvert fått bygget en solid gruppestasjon på klubblokalene. Vi har et bra aktivitetsnivå og noen ildsjeler holder det hele i gang på dugnad.
Ingen radiostasjon er bedre enn antennene som henger oppe, eller i alle fall burde henge oppe, og siste tilskudd på antennefronten i form av en Inverted L for 160m besluttet å havarerer grunnet snø og is. En 160m Inverted L har en ganske lang horisontal komponent som det fort samler seg is og snø på, og is og snø betyr tyngde. Mye tyngde! Såpass mye at 1,5 mm2 ledningen fikk nok og røyk tvers av.

Dugnadsgjeng
En dugnadsgjeng bestående av LA4GHA-Roger, og LA7EIA-Erik med harmoniske (sønn), fant ut at mandag 14. desember var en fin dag og få ting på stell igjen. Værgudene på sin side var ikke helt av samme oppfatning og bød på utfordringer i form av snø i rikt monn og vanskelige kjøreforhold den siste biten innover.

Vanskelige kjøreforhold – BMW i3 stod bom fast
Vi kom nesten inn til SIF-hytta før vi fant veien sperret av en BMW i3 som stod bom fast i snøføyka. Eierne, et ungt par, var rimelig fortvilet. Graving, dytting og til slutt hjelp i form av traktor med skrape fra gården ved SIF hytta løste omsider problemene og en snau time forsinket kunne vi parkere ved SIF-hytta og gå i gang.

160 m antenna reparert – akseptabelt SWR
Tau og restene av antenna ble heist ned og reparert. Skjøtingen ble noe provisorisk men antenna er nå oppe i lufta igjen med akseptabel SWR på 160m. Vi har imidlertid noen ting som må fikses på så snart vær og forhold tillater det. Som bildene viser var det noen værmessige utfordringer, i tillegg til at det var mørkt ute. 
Takk til LA4GHA – Roger for initiativ og «know-how», og takk til Stein Andreas (LA7EIA’s harmoniske) som bistod med bl.a. flombelysning og fotografering.
Hilsen LA7EIA – Erik

Takk til dugnadsgjengen for innsatsen med antenna!

Takk til LA3RNA Tord og LA3ONA Geir for lang og tro tjeneste som ledere av QST LA2D

Søndager i mange år har LA3RNA Tord og LA3ONA Geir vært trofaste ledere av QST LA2D. Tord hadde sin siste sending 6. desember. Geir har hatt sendinger siden 2004. I kveld, 13. desember, var hans siste kveld. Men han vil steppe inn som reserve hvis han har mulighet.
LA5OPA Per vil lede julesendinga 27. desember. Da håper vi at kabalen vil gå opp. Vi trenger flere ledere av QST LA2D.

Litt om Log In

Log In på nettsiden brukes bare av Webredaktør. Det er for tiden ingen innlogging for medlemmene. Beklager dette, men det har sammenheng med bytte til ny web-plattform.

Meteorsvermen Geminidene ventes søndag 13. desember

Geminidene oppstår når Jorda passerer gjennom bånd av støv lagt igjen av asteroiden 3200 Phaethon. Figur (modifisert): meteorshowers.org

NRRLs kontor melder:

Fra utpå kvelden søndag 13. desember til mandag morgen ventes økt stjerneskuddaktivitet i anledning meteorsvermen Geminidene. I 2020 kan denne flotte svermen nytes helt uten forstyrrende månelys. I tillegg til å nyte det rent visuelle vil radioamatører som kjører meteor scatter ha glede av Geminidene.

For mer info se her: tinyurl.com/y6bhnblv

Foto: NASA/JPL
XMA Header Image
Geminidene og adventsplaneter 2020 – Himmelkalenderen
himmelkalenderen.com

Det spesielle kallesignalet SX40ARES

SV1HER Sotirios melder via LA6ETA Henrik:

Amateur Radio Emergency Service of Radio Amateur Association of Greece (RAAG OEA) feirer 40 år med kontinuerlig tjeneste for samfunnet med det spesielle kallesignalet SX40ARES. Kallesignalet vil være aktivt i alle amatørradioband og i alle modi for perioden 5. til 20. desember 2020.

For full informasjon se SX40ARES på qrz.com
Callsign Database by QRZ Ham Radio
qrz.com

NRRL har opprettet Arbeidsgruppe HMS – Innspill ønskes fra gruppene

LA6CNA Monica melder:

En del av radioamatørvirksomheten vår er risikofylt, spesielt arbeid med antenner. Vi vil ikke at noen av våre gruppemedlemmer f.eks. skal miste sitt inntektsgrunnlag etter en ulykke i forbindelse med gruppearbeid.
Gruppene, som egne juridiske enheter, har ansvar for aktiviteter, og kan også risikere søksmål i forbindelse med skader.

For mer informasjon om hvilket juridisk ansvar som påligger både grupper og enkeltpersoner, så disse lenkene anbefales disse lenkene: tinyurl.com/yxgzxh32 og tinyurl.com/y2bufdpo

Gruppenes styreleder og styremedlemmer har personlig styreansvar, og kan også risikere erstatningssøksmål. Se f.eks.: tinyurl.com/y5ggo7nt

Summa summarum kan det kanskje virke som amatørradio er blitt en «umulig amatørvirksomhet» i organiserte former, hvis ikke en er sikret på bauger og kanter av forsikringer, HMS-håndbøker, innleide firma for å utføre risikofylt arbeid, og en økonomi til å dekke alt dette.

Kunsten er vel heller å prøve å finne en praktisk gjennomførbar ordning som er god nok, og som vi kan leve med.

Arbeidsgruppen bygger videre på materiale utarbeidet av Hortengruppen, og tar sikte på å samle eksempeldokumenter og gode råd, som kan være nyttig for gruppene. Vi er interessert i å vite hva gruppene eventuelt har gjort på HMS-området, erfaringer, tanker og meninger om dette. Innspill til vårt arbeid kan sendes til nrrl@nrrl.no og vil mottas med takknemlighet.

Gruppen består av:
LA2JLA Per Olav Stange, LA6CNA Monica Andersen og LB9WH Sindre Riskjell
XMA Header Image
Solund- Juridisk ansvar for frivillige organisasjoner
Ut på tur: Solund- Juridisk ansvar for frivillige organisasjoner (inniskogenmedida.blogspot.com)

Simons verdenskart

LA4LN melder:
Simon, G4ELI, har laget et elegant verdenskart, som kan lastes ned gratis til din PC fra Internett. I kartet er det påført kallesignal-prefikser for alle land i verden, og man kan legge inn det man ønsker, for eksempel gråsoner (det vil si soloppgang og solnedgang), sol-data, soner, og mye mer. Kartet kan lastes ned fra: www.dit-dit-dit.com/world-map
XMA Header Image
Software Define Radio, Ham Radio
dit-dit-dit.com

Nostalgiringen ønsker seg flere ringledere

LA1QH Jon melder:
LA2OLD – Nostalgiringen som går hver lørdag fra kl. 13.00 NT på 3660 +- QRM, ønsker seg flere ringledere. I dag har vi en ringleder for AM ringen og 4 ringledere for SSB ringen.

Ringleder behøver ikke å ha nostalgiradio og heller ikke stor kompetanse på gamle radioer da det er innsjekkerene som skal fortelle om utstyret de benytter, samt gi relevant informasjon om transceiver / receiver og annet evt. utstyr som er tilkoblet under sending.

Vil du bli med i ringlederteamet kan du ringe LB1LH – Jan Tore på tlf.: 913 99 901, eller send e-post til ringleder@la2old.no.

Australia nekter sine radioamatører bruk av 60 meter

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder fra ARRL Letter 10. desember 2020:

Den Internasjonale Telekommunikasjons-Union, ITU, har anbefalt at radioamatører bør få bruke minst 15 kHz av 60-meter-båndet på sekundær basis. Sent i oktober i år mistet radioamatørene i New Zealand tilgang til dette båndet.

Nå har Australian Communications and Media Authority (ACMA) bestemt, at australske radioamatører ikke vil få tilgang til 60-meter-båndet, fordi mer enn 500 forskjellige lisensierte tjenester, pluss det australske militæret, benytter dette båndet.

Radioamatørenes organisasjon Wireless Institute of Australia (WIA) har påpekt, at mer enn 80 land har gitt sine radioamatører tilgang til 60-meter-båndet, og har foreslått en tilgang til mindre enn ITU’s anbefalte 15 kHz båndbredde, som et kompromiss. Men dette har dessverre heller ikke blitt akseptert av ACMA.

Nytt nummer av bladet Amatørradio går i posten 17. desember

NRRLs kontor melder:
Bladet Amatørradio utkommer 6 ganger i året og årets siste utgave er om kort tid i alle medlemmenes postkasser: Det er mye å glede seg til. Fra innholdsfortegnelsen kan nevnes: «For en tur! JW4O», «CQ WW contest – LA7G på Stakston», JOTA-JOTI-rapporter, Fortsettelse av impedans- og admittansmålinger, Impedansmodell for en sentermatet “extended” Zepp-antenne, og mye, mye mer.

Amatørradio nr. 6-2020 blir redaktør LB4CD Ola-Matti og layout-ansvarlig Eldrids siste utgave. Siden august 2013 har disse to stått for produksjonen av bladet. NRRLs hovedstyre og NRRLs kontor vil benytte anledningen til å takke Ola-Matti og Eldrid for en flott arbeidsinnsats. Det er ingen tvil om at vårt medlemsblad er en av pilarene i vår organisasjon.

Tusen takk Ola-Matti og Eldrid!

Ny CrossBand-link mellom Skien og Notodden

LB5OA Kai Vidar melder:
Grenlandgruppen og Notoddengruppen av NRRL har samarbeidet om å sette opp en CrossBand-link mellom Skien og Notodden. Linken er nå satt i prøvedrift.
Lokalt på Notodden brukes 433,0875 MHz simplex, NarrowBand-FM med subtone 74,4 Hz. Denne er linket mot LA5GR VHF-repeater i Skien som benytter 145,650 MHz/tx, 145,050 MHz/rx, NarrowBand FM og subtone 74,4 Hz.

Spesielle jul- og nyttårsstasjoner

FRANKRIKE: De spesielle jul- og nyttår-stasjonene, henholdsvis TM2ØXMAS og TM21HNY, vil være aktive for å feire julen og nyttår. QSL via F4GPB, eller via eQSL, eller via ClubLog’s OQRS.

GRØNLAND: XP1SP, XP1 «Santa Claus», blir aktiv i julehøytidsdagene. QSL via OZ2CBA.

BULGARIA: Den spesielle jule-stasjonen LZ2Ø2ØXMAS vil være aktiv fra 1. desember, til 1. januar neste år. QSL via LZ1VKI.

Ny undervisningsmanager i NRRL

NRRLs kontor melder:
NRRLs hovedstyre vedtok den 24. oktober å utnevne LA2NL Knut Aashamar til ny undervisningsmanager i NRRL.
Knut har lang fartstid som radioamatør og har som sivilingeniør elektronikk bla. vært tilknyttet Teledirektoratet, Norconsult, UNDP og Aker Solution. Knut vil etablere en undervisningsgruppe i NRRL hvor samarbeid med NRRLs grupper er et overordnet mål. Knut vil også arbeide for å utvikle NRRLs nettsider om kurs og utdanning, utvikle videobaserte radioamatørkurs, innføre en fadderordning og oppdatere NRRLs kurs og opplæringsmateriell.

Vi ønsker Knut velkommen som ny undervisningsmanager!

QRP-banden prøver å få til ukentlig aktivitet

LA6HKA Espen Vifladt melder:
Hei, jeg vil melde om at QRP-banden blant norske radioamatører forsøker å få til ukentlig aktivitet, og siden det ligger i sakens natur at det er litt vanskelig å få ut meldinger til så mange som mulig ønsker jeg at det som siste punkt under QST-LA, før oppleseren tar pause og folk avtaler sked,, leses opp følgende:

«QRP-stasjoner møtes på 3690 +/- QRM»

METEOR-SKUREN LEONIDENE

Leonidene observert i 1998. Bildet viser 156 ildkuler i løpet av en eksponeringstid på fire timer.

Maksimum for denne meteor-skuren ble passert denne uken, men høyere meteor-tall enn vanlig vil fremdeles være til stede. Mange fine og lange VHF-kontakter kan gjøres via meteorenes lysende, ioniserte haler, også kjent som «stjerneskudd». Vedlagte animerte bilde av et stjerneskudd fra meteor-skuren Leonidene, er fra Brian Ottum på www.spaceweather.com

Arecibo-observatoriet skal rives

Arrecibo-observatoriet.

«The Verge» melder via NRRLs kontor:

Ingeniører fra Nation Science Foundation har kommet frem til at det ødelagte Arrecibo-observatoriet er i overhengende fare for uforutsigbar kollaps, med fare for liv og omkringliggende strukturer. Planlegging for å demontere eller rive antennesystemet på en sikker måte er nå i gang.

For mer informasjon se her: https://tinyurl.com/y4lnsjwp

CQ WPX Contests oppretter den nye klassen “Multi-Transmitter Distributed”

«CQ Communications Inc.» melder via NRRLs kontor:

En ny klasse «Multi-Transmitter Distributed» opprettes for CQ World Wide WPX-contests for å bedre imøtekomme operatører som ønsker å konkurrere som et lag uten at alle er på samme fysiske sted.

I følge CQ WPX Contest Directors Bud Trench, AA3B (SSB og CW), og Ed Muns, W0YK (RTTY), vil den nye kategorien tillate opptil seks separate stasjoner på forskjellige steder (men alle innenfor samme DX-enhet og CQ-sone) å fungere som en enkelt konkurranseoppføring. Dette har først og fremst blitt gjort som et svar på Coronavirus-pandemien, men Trench og Muns sier at den nye klassen vil være permanent.

Den nye klassen trer i kraft fra og med contests i 2021.

For mer informasjon se her: https://tinyurl.com/yxf5wflw

Valg i NRRL i 2021

Valgkomiteens formann, LA1BP Lennart, melder:
Valgkomiteen i NRRL vil med dette minne om at det er på tide å sende inn forslag på kandidater til valg. Krav til kandidater til Hovedstyret er aktivt medlemskap i minst 2 år, og skriftlig villighetserklæring. Ifølge NRRLs lover skal det også publiseres en relevant CV for kandidatene. Som følge av at funksjonstiden til hovedstyret ble forlenget med ett år er i utgangspunktet hele HQ på valg i 2021. I henhold til NRRL sine lover paragraf 4:464 skal valgene av HQ medlemmer/revisorer arrangeres slik at 2 velges hvert år. For å komme a jour med denne bestemmelsen foreslår valgkomiteen at 2 HQ medlemmer og to revisorer velges denne gangen for ett år.
Under NRRLs Generalforsamling 2021 blir da valgene slik:
President (2 år)
2 hovedstyremedlemmer (2 år)
2 hovedstyremedlemmer (1 år)
2 varamedlemmer til Hovedstyret (1 år)
Revisor 1 (2 år)
Revisor 2 (1 år)
Vara revisor 1 (2 år)
Vara revisor 2 (1 år)
3 medlemmer til valgkomite (1 år)
Vara til valgkomite (1 år)

Valgkomiteen for 2020 har valgt å stille seg til disposisjon også for valgene i 2021 og består av:

Leder LA1BP Lennart Berger, la1bp@online.no telefon 909 83 835
Medlem LA3PK Jan H. Larsen, jhlarse@online.no telefon 917 86 815
Medlem LA6IM Hans Utne, hans@la6im.no telefon 912 41 205
Varamedlem LA9EMA Lars R. Gjøsund, lars.gjosund@gmail.com telefon 997 92 351.

Dette er et viktig valg for NRRL, og vi ser frem til å motta mange forslag på kandidater. Vi anmoder grupper og medlemmer om å komme med forslag til disse viktige vervene så snart som mulig, og senest per 31.12.2020.

Follogruppens repeater LA2YRR på Stangåsen

LA7EU Svein Erik, repeater manager LA3F melder:
LA3F Follogruppen har byttet ut LA2YRR på Stangåsen med en helt ny Motorola SLR-5500 DMR/FM repeater. Uteffekt fra repeateren er satt til 30W. Den gamle repeateren kjørte veldig lav effekt. D-star og Fusion er ikke mulig lenger. Den kan kjøre FM, men for øyeblikket er det bare DMR. QRG: 434.750 MHz TX, 432.750 MHz RX. For talegrupper se Brandmeister. Forventet deknings område: Follo, Asker, Bærum og sannsynligvis Oslo veldig bra. Også deler av Vestfold. Den gamle Fusion DR-1XE repeateren skal bygges om til 23cm repeater, og opp på samme sted.

BOUVETØYA: DXpedisjonen 3YØI

BOUVETØYA: DXpedisjonen 3YØI har ikke gitt opp håpet, om å få til en DXpedisjon. Men de trenger mer penge-støtte, for å kunne betale leie av et skip, som skal ta dem til øya. De har alt nødvendig utstyr samlet og klart i Sør-Afrika, men dit kan ingen reise under Corona-krisen. Sannsynligvis blir det ikke noen aktivitet fra 3YØI før neste sommer i Antarktis, altså om ett års tid, for den polske «Rebel DX Group». De har en «plan B» om aktivitet fra Stillehavets Conway Reef (3D2/C), Rotuma (3D2/R), Fiji (3D2), og andre øyer der – men nå starter syklon-tiden, som varer helt til mars måned, og vil gjøre logistikken vanskelig. Så vi får se hva som skjer, melder DX-gruppen. Den norske Bouvetøya er fremdeles det nest mest ønskede «land» for DXCC, etter Nord-Korea. Norges Peter den Første’s Øy er på niende-plass.

PIRAT:

En stasjon som kaller seg EZ3AA har vært på 40 meter. Men innehaveren av dette kallesignalet har vært Silent Key siden 2016, så neglisjer denne stasjonen.

LB1RI Joakim Forøysund ny administrativ leder i NRRLs sambandstjeneste

NRRLs kontor melder:
1. mars 2021 vil LB1RI Joakim Forøysund tiltre i en 40% lønnet stilling som administrativ leder i NRRLs sambandstjeneste. Joakim åpner opp for en mulighet til tidligere oppstart dersom dette skulle kunne la seg gjøre med hensyn til nåværende arbeidsgiver. Joakim holder til i Melbu og er i dag lærer ved Hadsel videregående skole. I tillegg er Joakim bla. brannkonstabel i Hadsel brann og redningstjeneste, styremedlem i Hadsel Røde Kors og styreleder i medlemsforeningen Radio Nord-Norge. Joakim er radioamatør og er pr. i dag web-redaktør i NRRL. Joakim vil i den nyopprettede stillingen i sambandstjenesten få nok å gjøre.

Her skal han bla. ha hånd om følgende oppgaver:
• Tilrettelegging og praktisk gjennomføring av kompetansehevende samlinger, seminarer og kurs for Sambandstjenestens medlemmer.
• Rekruttering av frivillig personell til sambandstjenesten.
• Utvikle sambandstjenesten i samarbeid med sentral ledelse, fagledere og grupper.
• Utarbeide konsepter og standardisere produkter i samarbeid med faginstanser
• Være bindeledd mot FORF, nasjonale og regionale myndigheter og andre. aktuelle samarbeidspartnere / oppdragsgivere.
• Bistå sambandsledelsen i arbeidet. Dette innebærer f.eks. forberedelse, praktisk gjennomføring og oppfølging etter møter, samt praktisk tilrettelegging av de årlige nasjonale sambandsledermøtene.
• Utarbeide budsjetter basert på tilskudd fra Justisdepartementet og andre inntekter.
Vi ønsker Joakim velkommen som administrativ leder i NRRLs sambandstjeneste.

Verdens eldste(?) radioamatør Silent Key – 109 år

Charles Clifford Kayhart, W4KKP, silent key 26. oktober 2020.

Verdens eldste(?) radioamatør Silent Key. LA4LN melder fra ARRL Letter: Den 109 år gamle amerikanske radioamatør Charles Clifford Kayhart, W4KKP, ble Silent Key den 26. oktober i år. Han var den eldste radioamatør i USA, og kanskje den eldste radioamatør i verden! «Cliff», som han kalte seg selv, bygget sin første radio, da han var bare 9 år gammel, og fikk sin radioamatør-lisens i 1937. Han utdannet seg som elektro-ingeniør med fly-elektronikk som spesialfelt, og jobbet for flere elektronikk-firmaer. Under 2. verdenskrig jobbet han for US Army med radarer og radio-samband, og oppnådde graden kaptein i Hæren. For 3 år siden ble han flyttet til et sykehjem, men fikk lov til å ha en amatørradio-transceiver på rommet. Vi kan legge til, at den omfattende radio- og radar-bruken tydeligvis ikke var til hinder for, at han ble så mye som 109 år gammel.

Nytt QTH og ny subtone for LA5RR Asker og Bærum

Nytt QTH og ny subtone for Asker og Bærumsgruppens repeater LA5RR Repeatermanager i Asker og Bærumsgruppen LA8GKA Rune melder: Asker og Bærumsgruppens repeater LA5RR er flyttet til Toåsen på Nesodden for å gi optimal dekning til gruppens medlemmer. Frekvensen er som før 145.675 MHz med -600 kHz split. Ny subtone er 110,9 Hz.

Stor solflekkgruppe vil de neste ukene kunne påvirke jorden

Solflekker i juni 2004

Stor solflekkgruppe vil de neste ukene kunne påvirke jorden i betydelig grad. Anthony Watts i WUWT melder via LB3RE Stein Roar: Den største solflekkgruppen så langt i år har nylig dukket opp på solen og den 3. november skapte dette aktive området en C-klasse flare som førte til en mindre radio-blackout over det indiske hav. Solflekkgruppen, om den holder seg samlet, vil møte Jorden de neste to ukene når den roterer over solens overflate. Solflekkgruppen kan potensielt føre til et lengre tidsrom med betydelig økt solaktivitet, spesielt sett med radioamatørøyne. Solflekkgruppen er i rotasjon mot jorden på den østlige delen av solens sørlige hemisfære – og den er stor! Den inneholder minst tre mørke kjerneområder på størrelse med jorden. For full artikkel se her (engelsk): https://tinyurl.com/y2ujysdr Foto nedenfor er fra NASAs Solar Dynamics Observatory

Radiomøte hos LA5JK Jan Gunnar

Grunnet coronasituasjonen blir det en stund til vi har normale drop-in. Her har LA5JK Jan Gunnar (t.h.) disket opp med kaffe og kake hjemme hos seg sjøl denne onsdagskvelden, 4.11.2020. T.v. LA4QI Tom. Forrige onsdag ble vi som var på drop-in enige om å sette videre drop-in på pause inntil corona-situasjonen er bedre. Dessverre kunne ikke LB4NI Kåre være med pga. sykdom. Chica var også med på møtet og fulgte med.

I dag er det torsdag 5.11., og fra Stortingets talerstol har statsminister Erna Solberg kommet med nye og strenge regler for å få bukt med covid 19. Hun ber oss holde oss mest mulig hjemme og ha begrenset sosial kontakt. Dette viser at gruppa gjorde det riktige i å ta en pause i møtevirksomheten i tida framover.

Oppleser QST-LA Sør-Norge søkes

Bestyrer QST-LA, LA7EU Svein Erik melder:
Det er så langt ingen som har meldt sin interesse for å bli ny oppleser av QST LA Sør-Norge. Om ingen skulle melde seg innen rimelig tid så vil dette i verste fall kunne føre til at QST LA uteblir en søndag i nær fremtid. Enkelte av oppleserne som gjør denne jobben i dag er «veteraner» som har holdt på i 20 – 30 år. De kan sannsynligvis ikke ta nye 20 – 30 år hi. Du som melder deg må være medlem av NRRL og være villig til å forholde deg til en instruks laget av NRRL. En god 80 m antenne, lite støy og et PA-trinn er en fordel.
Send en E-post til Bestyrer for LA1C, la7eu@online.no, og meld din interesse. Vi trenger snarest en som er villig til å inngå i turnus, samt en reserve. Du må selvfølgelig ha internett slik at du kan sende / motta E-post.

Ubemannede relestasjoner

NRRLs VHF-manager LA6IM Hans melder:
For en del år siden ble det utarbeidet nye retningslinjer for ubemannede radioinstallasjoner / tilsvarende i samråd med Nkom. Disse kan du lese mer om på: https://www.norvhf.no/skjema VHF-seksjonen vil i denne anledning minne om at alle ubemannede relestasjoner, inklusive APRS digipeatere og Internett Gateways, er søknadspliktige og skal ha eget kallesignal. Ved en rask titt på kartet ser vi at det fortsatt er mange radioamatører som har opprettet slike under sitt eget private kallesignal, som da bryter med NRRLs retningslinjer. Samtidig er det klart at eksperimentering skal være tillatt, men innen rimelighetens (tids)grenser, hi.
For evt. spørsmål, ta gjerne kontakt med NRRLs Repeater Manager repeatermanager@nrrl.no.Etablering av ubemannet radioinstallasjon – Nor VHFnorvhf.no

Ny redaktør for bladet Amatørradio

Ny redaktør for bladet Amatørradio er ansatt NRRLs kontor melder: Fra 1. november 2020 er Mona Askerød ansatt som ny redaktør for NRRLs medlemsblad Amatørradio. Mona er ikke radioamatør, men hun har lang erfaring som redaktør og har i mange år arbeidet i presse- og journalistfaglige yrker. Blant annet har Mona vært redaktør og daglig leder av Musikkultur, har vært journalist i Nationen, har vært rådgiver i Norsk Journalistlag, med mye mer. Mona vil arbeide sammen med nåværende redaktør LB4CD Ola-Matti med å ferdigstille Amatørradio nr. 6-2020. Fra og med utgave nr. 1-2021 vil Mona ha det fulle ansvaret for bladet.
Vi ønsker Mona velkommen som ny redaktør av bladet Amatørradio.

Nytt manager-verv i NRRL

NRRLs kontor melder:
NRRLs hovedstyre har på et hovedstyremøte den 20. oktober besluttet å opprette vervet mikrobølgemanager i NRRL. LA0BY Stefan Heck er forespurt og har sagt ja til å påta seg manager-vervet. NRRLs mikrobølgemanager er naturlig plassert i NRRLs VHF-seksjon, under VHF-manager. Stefan vil være engasjert med det stadig økende presset vi radioamatører har fått, og garantert vil få, mot de øvre radioamatørbåndene, særlig i mikrobølgeområdet. Hovedstyret anser at det er viktig at det jobbes målrettet med denne utfordringen, både nasjonalt og internasjonalt. «Use it or loose it» er en påstand som antagelig særlig gjør seg særlig gjeldende for våre mikrobølgebånd og Stefan vil derfor arbeide for både økt og organisert aktivitet her.
Vi ønsker Stefan velkommen som mikrobølgemanager i NRRL.

VIKTIG MELDING

QST-sendingene til LA2D
står nå i fare for å opphøre ved årsskiftet. Det søkes derfor etter 2 opplesere eller aller helst flere som er villig til å være med på laget. Det praktiske rundt sendingene samt nødvendig info vil bli gitt. Om dette passer for deg så ta snarest kontakt slik at vi kan planlegge for videre turnus.
Ta kontakt med LA5JK Jan Gunnar eller LA3ONA Geir hvis dette er noe for deg.

Grupperapporter for 2019

NRRLs kontor melder:
De av NRRLs grupper som ikke har innlevert grupperapport for 2019 bes om å gjøre dette så snart som mulig. Grunnet Covid-19 pandemien kan det ha vært utfordrende for enkelte av NRRLs grupper å få avholdt årsmøte / generalforsamling, allikevel og uavhengig av dette oppfordres alle grupper til å sende inn sin rapport. Elektronisk rapport kan enkelt og raskt innleveres her: https://www.nrrl.no/om-nrrl/arsrapport-for-grupper

Nye fagledere i NRRLs sambandstjeneste

Leder i NRRLs sambandstjeneste, LA6ETA Henrik, melder:
Det har nå blitt oppnevnt nye personer som skal ta hånd om nødnett i NRRL. De nye faglederne er: LA9KKA Svein Jarle Moe er oppnevnt som fagleder nødnett. LA2VTA Leif Konrad Storaas er oppnevnt som hovedinstruktør nødnett. Vi ser frem til å få de to nye inn i NRRLs sambandsvirksomhet!

Oppdatering: Arbeidsgruppe for visjon og handlingsprogram i NRRL

Oppdatert informasjon om Arbeidsgruppe for visjon og handlingsprogram i NRRL LA1TNA Per-Dagfinn melder: Arbeidsgruppe for visjon og handlingsprogram i NRRL har fra staren av også hatt LA1BP Lennart Berger som gruppemedlem. Dette hadde falt ut i QST-LA melding i uke 40.

Riktig melding er som følger:
Hovedstyret har utnevnt følgende personer til å delta i arbeidsgruppe for visjon og handlingsprogram: – LA0BY Stefan Heck – LA4ZCA Torbjørn Skauli – LA6CSA Pål Stagnes – LB0K Peter Ebsworth – LB4WI Normann Støylen – LA1BP Lennart Berger – Fra HQ: LA1TNA Per-Dagfinn.

Bør morse-telegrafi (CW) bli en «verdens-arv»?

Log-periodisk kortbølgeantenne ved siden av gamle Varberg Radiostasjon i Sverige.

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:
Én av sakene på årets IARU-konferanse er forslaget fra IARU Region 1’s formann i HF-komitéen, DF5JL, som går ut på, at de nasjonale medlems-organisasjonene i IARU bør arbeide for å få morse-telegrafi (CW) inn på de nasjonale listene over kultur-arv. Etterpå vil IARU kunne tenke seg å gjøre en henvendelse til UNESCO, for forhåpentligvis å kunne få CW på UNESCOs verdensarv-liste.

En rekke lands amatørradio-organisasjoner tegnet seg, for å forsøke å følge opp dette, også NRRL. Hvis noen av våre radioamatører kan tenke seg å jobbe med denne saken, ta kontakt med HF Manager LA4LN eller NRRLs kontor.

Svenskene har jo klart å få sin Grimeton VLF-stasjon for telegrafi nær Göteborg (15 km øst for Varberg sentrum, i Hallands län), åpnet i 1924, inn på UNESCOs verdensarvs-liste. Så kanskje en kontakt med SSA (Föreningen Sveriges Sändareamatörer) kan gi oss tips, om hvordan vi kan klare å få godkjent CW ? «Continuous Waves») som nasjonal kultur-arv?

Mer om Grimeton-senderen kan man lese om på UNESCOs web-side: https://whc.unesco.org/en/list/1134/

Jamboree-On-The-Air (JOTA) 2020

Nasjonal JOTA-JOTI-koordinator LA4LN melder:
Denne helgen, 16. til 18. oktober, er det den 63. årlige Jamboree-On-The-Air, JOTA, hvor et par millioner speidere over hele verden samles ved radioamatør-stasjoner, for å utveksle speider-erfaringer med hverandre. Speiderne får lov til å sende over amatørradio, så lenge det skjer under kontroll av en lisensiert radioamatør, som starter og avslutter kontakten på lufta.
Vennligst vis hensyn til disse speiderne på lufta denne helgen!

JOTA er av IARU (den Internasjonale Amatør-Radio-Union) sett på som en god anledning, til å vise frem amatørradio, og på denne måten forhåpentligvis kunne rekruttere nye radioamatører!

Det er ønskelig at alle deltagende stasjoner og speidergrupper i JOTA, og i JOTI (på internett), sender inn rapport om sin deltagelse, gjerne med bilder, til LA4LN innen én måned etter JOTA og JOTI.
Send rapporten gjerne via E-post til: LA4LN@HOTMAIL.COM

4U75UN – FN 75 år

FN-bygningen i New York.

FN-BYGNINGEN (i New York):
Den spesielle stasjonen 4U75UN er aktiv for å feire 75 års-jubiléet for dannelsen av De Forente Nasjoner, FN; på engelsk United Nations, UN. QSL via HB9BOU.

Jan Mayen 2020 og 2021

JAN MAYEN: JX2US Erik er nå på øya, og ventes å komme på lufta snart, og vil være aktiv til og med mars 2021. QSL bare via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System). Logg vil bli lastet opp til LoTW (ARRL’s Logbook of The World) etter at han har kommet hjem i april 2021. Men IKKE direkte QSL. (Bildet av Jan Mayen nedenfor er fra www.qrz.com/db/JX2US).

I tillegg melder den planlagte DXpedisjonen JXØX til Jan Mayen i 2021, at de har mottatt ca. 9 tusen dollar i støtte, men har et budsjett på 105 tusen dollar. I løpet av noen uker må de ta stilling til om denne DXpedisjonen kan gjennomføres. De søker derfor om umiddelbar støtte via PayPal til: jx0x@la7gia.com

JOTA 2020

Nasjonal JOTA-JOTI-koordinator LA4LN melder:
Hver tredje hele helg i oktober, i år den 17. og 18. oktober, er det den seksti-tredje verdensomspennende Jamboree-On-The-Air, JOTA, som samler mer enn to millioner speidere over hele verden bak amatørradio-stasjoner, for å utveksle speider-erfaringer med hverandre. Samtidig kan speiderne også samles bak PC’er, og ha kontakt med hverandre via internett, i år den tjue-fjerde Jamboree-On-The-Internet, JOTI. Det er nå åpnet for norsk påmelding til årets JOTA og JOTI på web-siden www.jotajoti.no. Det er fint om alle stasjoner også melder seg på JOTA-JOTI internasjonalt på web-siden www.jotajoti.info. På begge disse web-sidene ligger også en hel del informasjon, om hvordan man deltar i JOTA og JOTI. I år er det ekstra viktig, at man følger reglene til Folkehelse-instituttet, for å unngå eventuell Corona-smitte. Pass på å holde anbefalt avstand mellom hverandre, og bruk desinfeksjons-væske, for å rengjøre mikrofon, PCer, og annet radio- og PC-materiell som berøres, mellom hver bruker.
Lykke til med forberedelsene til JOTA og JOTI 2020!.

Endring av subtoner for alle repeatere i Agder-nettet

LA2JEA Asle melder:
Alle repeatere i Agder-nettet har ny fått endret subtone og hele nettet er nå, siden 2. oktober, operativt med subtone 192,8 Hz.

Endringen gjelder følgende repeatere:
LA6KR 145.750 Hestheia, Greipstad Kristiansand S
LA4ARR 434,625 Hestheia, Greipstad Kristiansand S
LA9KR 145,600 Vestre Håland, Mandal
LA6JR 145,600 Hovassfjell, ved Ose i Setesdal
LA5AR 145,700 Vakttårnheia, Arendal

NRRL sambandstjenesten informerer

NRRL Sambandstjenesten v/ LA6ETA Henrik melder:
Etter vedtak på Sambandsledermøtet 2020, sak 7, utlyses midler for tildeling etter søknad: – Støtte til påkledning – løpende behandling – Støtte til reserve strømforsyning – søknadsfrist 15. november 2020 Epost med full utlysning er sendt sambandsgruppene.

Winlink-info og Sambandstjeneste-info

Winlink-info og Sambandstjeneste-info over Winlink systemet. Fagleder Winlink LA7UM Finn melder: Det er de siste ukene innført en løsning for utsending av QST-LA over Winlink med bruk av alle Winlinks modulasjonsmåter. Dette betyr valgfri bruk av enten internett eller radiomodes etter som det til enhver tid passer best. Avsender trenger aldri bry seg om hvordan mottakeren tar imot meldingen. Allerede etter svært kort tid har over 20 personer meldt sin interesse fra hele landet. Det er overveldende og vitner om økende interesse for kommunikasjon som kan være uavhengig av normale telekommunikasjoner. Nytt nå er at informasjon fra Sambandstjenestens Sentrale Ledelse, SL, får en egen tilsvarende informasjonskanal til alle interesserte slik det også ble innført for Winlink-relatert informasjon sist uke i tillegg til selve standard QSTLA-meldingen. Dette har over lang tid vært svært etterspurt fra interesserte folk landet rundt som føler at de har manglet løpende info fra Sambandstjenesten. Positive og viktige bivirkninger i tillegg til selve informasjonen blir at PC, software og kunnskaper holdes vedlike minst en gang i uken. Vesentlig er også at de interesserte selv velger når og hvilken mode og mot-stasjon de ønsker å bruke for akkurat disse meldings-nedlastningene. Informasjonsutvekslingen med Winlink er tids-uavhengig, stasjons-uavhengig og mode-uavhengig. Internett eller radio betjenes med samme Winlink software. Interesserte inviteres til å melde fra til: winlink@nrrl.no, over vanlig internett. Evt. uten internett fra sitt kallesignal registrert i Winlink-systemet sendt til QSTLA-NRRL -over Winlink-systemet. En ny instruks for hvordan man nå kommer i gang med alt blir utsendt til interesserte i PDF-format over internett og tekst-format over Winlink.

Nytt fra NRRL – To nye arbeidsgrupper

To nye arbeidsgrupper i NRRL er nå i gang med sitt arbeid NRRLs kontor melder:
Arbeidsgruppe for revidering av NRRLs lover er nå i gang med sitt arbeid. Hovedstyret har utnevnt følgende personer til å delta arbeidsgruppen: LA2GKA Olav Emil Skjervik LA5YJ Hugo Ark LA7HAA Svein Perander LB8IH Fredrik Davidsen. Fra HQ utnevnes LA3PNA Thomas.

Arbeidsgruppe for visjon og handlingsprogram i NRRL er også om kort tid også i gang med sitt arbeid. Hovedstyret har utnevnt følgende personer til å delta i arbeidsgruppen: LA0BY Stefan Heck LA4ZCA Torbjørn Skauli LA6CSA Pål Stagnes LB0K Peter Ebsworth LB4WI Norman StøylenFra HQ-utnevnes LA1TNA Per-Dagfinn.

WSJT 2.3.0-RC1 – med nye modes

Ny versjon 2.3.0-RC1 av programmet WSJT-X til utprøving NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:K1JT, Joe Taylor, melder at det nå, 27. september 2020, er lagt ut en ny versjon av dataprogrammet WSJT-X, versjon 2.3.0-RC1. RC1 betyr «Release Candidate 1», altså en ny versjon til utprøving. Den nye versjonen kan lastes ned gratis fra web-siden www.tinyurl.com/digimode. Denne nye versjonen innfører to splitter nye digitale modes: FST4 og FST4W. Disse nye digitale modes er laget til bruk for LF (2200 meter, langbølge) og MF (630 meter, mellombølge), og kan nå beta-testes. FST4 er for to-veis kontakter, hvor sende-lengden kan varieres etter ønske fra 15 sekunder til 30 minutter, med følsomhet ned til -43.2 dB ved 2500 Hz båndbredde. FST4W er som erstatning for WSPR, med følsomhet ned til -44,8 dB signal/støy-forhold ved 2500 Hz båndbredde. Mer info på web-siden.

JAN MAYEN DXpedition 2020-2021

JAN MAYEN: JX2US blir aktiv i ca. et halvt år, fra en gang i oktober 2020 til mars 2021, med mest aktivitet på båndene 160, 80, 40 og 30 meter med mest CW, og med FT8 i DXpedition («FOX / HOUND») mode på frekvensene 1843, 3585, 7056, 10131 og 14090 kHz. QSL via ClubLog’s OQRS, eller via LoTW, etter tilbakekomst til Norge, fra april 2021, men IKKE QSL direkte eller via byrå. I tillegg får DXpedisjonen JXØX fra midt i september til midt i oktober neste år, to nye operatører: LB1QI og EA3HSO. Operatøren RM2D måtte dessverre trekke seg. De har nå 5 operatører, og ser etter én operatør til, slik at de kan holde 4 stasjoner igang samtidig. DXpedisjonen blir nødt til å leie et skip, for å komme til denne arktiske øya, og ser etter økonomisk støtte, gjerne via PayPal til jx0x@la7gia.com. Hvis DXpedisjonen må avlyses, garanterer LA7GIA at hundre prosent av all støtte vil bli tilbakebetalt.

Nye radioamatører etter kurs i Modumgruppa

LA8MOA Morten Larsen melder: Modumgruppen av NRRL har, tross pågående pandemi og lange perioder med samfunnet nærmest i lockdown og uten mulighet til fysisk å kunne møtes, gjennomført kurs. Denne uken resulterte det i fire nye radioamatører.De fire nye er:
LB9JI – Tor Arild Johansen
LB9KI – Terje Pettersen
LB9LI – Sven-Erik Dahl
LB9MI – Bjørn Helsing Hansen

QST-LA over Winlink

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder: Det arbeides med en løsning for utsending av QST-LA over Winlink til interesserte. Positive og viktige bivirkninger i tillegg til selve informasjonen blir at PC og SW kunnskaper holdes vedlike. Vesentlig er at de interesserte selv velger når og hvilken mode og motstasjon de ønsker å bruke akkurat for denne meldingsnedlastningen. I første omgang ønskes interesse meldt til: winlink@nrrl.no

En spesiell rutine for dette vil bli informert til de interesserte.

JOTA 2020 – Påmelding

Nasjonal JOTA-JOTI-organisator LA4LN melder:

Hver tredje hele helg i oktober, i år den 17. og 18. oktober, er det den seksti-tredje verdensomspennende Jamboree-On-The-Air, JOTA, som samler mer enn to millioner speidere over hele verden bak amatørradio-stasjoner, for å utveksle speider-erfaringer med hverandre. Samtidig kan speiderne også samles bak PC’er, og ha kontakt med hverandre via internett, i år den tjue-fjerde Jamboree-On-The-Internet, JOTI.

Det er nå åpnet for norsk påmelding til årets JOTA og JOTI på web-siden www.jotajoti.no

Det er fint om alle stasjoner også melder seg på JOTA-JOTI internasjonalt på web-siden www.jotajoti.info

På begge disse web-sidene ligger også en hel del informasjon, om hvordan man deltar i JOTA og JOTI.

I år er det ekstra viktig, at man følger reglene til Folkehelse-instituttet, for å unngå eventuell Corona-smitte.

Pass på å holde anbefalt avstand mellom hverandre, og bruk desinfeksjons-væske, for å rengjøre mikrofon, PC’er, og annet radio- og PC-materiell som berøres, mellom hver bruker.

Lykke til med forberedelsene til JOTA og JOTI 2020!

Agder repeaternettverk bytter subtone

Formann i Kristiansandsgruppen, LA2JEA Asle Solstad, melder: I månedsskiftet september – oktober 2020 vil subtonen for VHF FM repeaternettverket i Agder endres fra 100Hz til 192.8 Hz. Dette gjelder følgende sammenkoblede repeatere: LA5AR 145.700MHz lokalisert i Arendal LA6KR 145.750MHz lokalisert på Hestheia, Kristiansand S. LA6JR 145.600MHz lokalisert på Hovassfjell ved Ose i Setesdalen. LA9KR 145.600MHz loakalisert på Vestre Håland, Mandal. Og vår link repeater LA4AAR 434.625MHz lokalisert på Hestheia, Kristiansand S.

Grunnen til at vi ikke kan gi en eksakt dato er at LA6JR er vanskelig tilgjengelig og vi må ta værforbehold.

Ledige stillinger i NRRL

NRRLs kontor melder:

Redaktør for NRRLs medlemsblad Amatørradio

For øyeblikket er det to stillinger ledig for ansettelse i NRRL. Den ene stillingen er redaktør for NRRLs medlemsblad Amatørradio. NRRLs nåværende redaktør LB4CD Ola-Matti gir seg ved årsskiftet og NRRL ønsker derfor å få på plass en ny redaktør innen 1. november.
Stillingen er utlyst i bladet Amatørradio. Ønsker du mer informasjon om stillingen, samt muligheten til å kunne søke online, se her: tinyurl.com/nrrl-redaktor

Administrativ leder

Den andre stillingen er en nyopprettet stilling i NRRLs Sambandstjeneste hvor det skal ansettes en administrativ leder. Personen som ansettes vil være en fast koordinerende ressurs for øvelser, kurs og opplæring, rekruttering i sambandstjenesten, samt ansvarlig for kontakt med myndigheter og samarbeidende organisasjoner. Stillingen er utlyst i bladet Amatørradio. Ønsker du mer informasjon om stillingen, samt muligheten til å kunne søke online, se her: tinyurl.com/nrrl-admleder

Ny repeater fra verdensrommet

LA4LN melder fra ARRL Letter for 3. september 2020: Det foregår en utbygging av ARISS, som betyr «Amateur Radio on the International Space Station». Det skal nå nettopp være etablert en kryss-bånds FM repeater med inn-frekvens 145,990 MHz med subtone 67 Herz, og ut-frekvens 437,800 MHz. Etter hvert vil det her også etableres radiostasjoner for APRS pakkeradio, og for SSTV Slow Scan TV.