Sambandstjeneste

Sambandstjeneste

Vi påtar oss sambandsoppdrag for andre organisasjoner i forbindelse med ulike arrangementer. Vår styrke er at vi har mye utstyr, at vi er trent til å bruke det, og at vi har erfaring i å gjennomføre kommunikasjon, også under vanskelige forhold. Forespørsel om bistand til kommunikasjon/sporing kan rettes til sambandsmanageren. (sambandsmanager(at)la2d.no bytt ut (at) med @)

Tlf: 905 57 996.

Sambandsgruppen i LA2D er en del av en landsomfattende organisasjon (NRRL) med over 40 aktive sambandsgrupper spredt over hele landet. Medlemmene i NRRL Sambandstjenesten er lisensierte radioamatører som har bestått en internasjonalt anerkjent eksamen og blitt tildelt lisens fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Lisensen krever ferdigheter i radioteknikk, radiobølgeutbredelse, kommunikasjon og ekspedisjonsteknikk.

Vi utdanner radioamatører til bruk i redningstjenesten og til katastrofe- og kriseberedskap, og organiserer beredskap for myndighetene gjennom kontakt med sentrale og lokale politimyndigheter, fylker og kommuner.

Amatørradio er ofte brukt verden over som nødsamband ved naturkatastrofer og store ulykker når telefon, mobiltelefon og annet samband feiler. Fordelen med amatørradio et at vi ikke er like avhengig av fast infrastruktur som annet samband og vi kan operere på mange forskjellige frekvenser med forskjellig rekkevidde slik at det alltid finnes en mulighet for å opprette samband. Vi kan også levere sporingstjenester til bruk ved søk- og redningsaksjoner.

Vår målsetting

Å tilby radiokommunikasjon som samband til ansvarlige myndigheter i forbindelse med nød-, katastrofe- og hjelpeaksjoner.
Å tilby sambandsteknisk kompetanse, samt tilby samhandlingsressurser under aksjoner, inkludert elektronisk sporing.
Å være en resurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål.
Å tilby sambandsressurser i forbindelse med idrettsarrangement o.l.

NRRL er medlem av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). Dette er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som er engasjert i norsk offentlig redningstjeneste.

Aktuelle linker:

NRRL Sambandstjenesten www.sambandstjenesten.no

FORF www.forf.no

NRRL www.nrrl.no