Gullspolen

Statutter

  1. Gullspolen er Drammengruppens hederstegn. Den kan gis til personer som har gjort en spesiell verdifull innsats for gruppen eller radioamatørsaken.


  2. Hederstegnet består av en nål i gull, formet som en spole. Spolen representerer Drammen med spiralen og radioamatørsaken. I tillegg består hederstegnet av et diplom.


  3. Medlemmer i Drammengruppen kan foreslå kandidater til gullspolen. Forslaget fremsettes til formann. En kandidat må ikke gjøres kjent med at han/hun er foreslått.


  4. Hederstegnet forvaltets til en hver tid av styret i Drammengruppen.


  5. Hederstegnet overrekkes fortrinnsvis på bankett/julebord, generalforsamling eller på medlemsmøte.


  6. Hederstegnet skal bæres på møter og arrangementer som arrangeres av Drammengruppen, NRRL eller andre radioamatørorganisasjoner.


    Statutten er vedtatt på generalforsamlingen 12.02.1996


    Styret