Årsmøte i LA2D 15. februar 2023 på Eiker Vekst i Mjøndalen

Det nærmer seg raskt årsmøtetid i Drammengruppen av NRRL, LA2D.
Den 15. februar 2023 avholdes årsmøtet til LA2D. Vi får som i fjor låne kantina til

Eiker Vekst i Mjøndalen
Adressen er: Ryghgata 6, 3050 Mjøndalen
– kantina er i bygg B
Skriftlig innkalling vil bli sendt hver enkelt pr epost til de som er registrert med dette senest 14 dager før møtet. Har du ikke mottatt noe – ta kontakt / gi beskjed på post@la2d.no
Forslag som du ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10. januar 2023. Det samme gjelder alle rapporter fra managere som skal inn i årsmeldingen til LA2D.
Har du deltatt på egne eller andres aktiviteter og prosjekter, vil vi gjerne ha dette med i årsmeldingen.
NB: Benytt post@la2d.no ved innsending.
Vi håper flest mulig av våre medlemmer har anledning til å delta på årsmøtet.
Jan Gunnar LA5JK