Årsmøtet 2023 ble avholdt på Eiker Vekst

Som en markering av Drammengruppen sin 90-årsdag (2022) fikk møtedeltakerne servert kaffe og marsipankake. Formann LA7EIA Erik var den første som fikk forsyne seg av den flotte kaka.
Kaka var flott og god.

Onsdag 15. februar ble LA2Ds årsmøte avholdt på Eiker Vekst i Mjøndalen. Etter at det offisielle møtet og valgene var over gikk praten livlig rundt bordene. Dessverre glemte vi å takke Ole Jonny for en fremragende innsats over flere år i styret for LA2D.

Det er ikke lett å huske på alt i kampens hete mens man sikrer seg marsipankake. Marsipankake og kaffe smakte godt.

LB4NI Kåre Nordvang, velkommen i styret!

LA6ZFA Ivar, forslag Nr. 2 fikk tilslutning.

Valg nytt styre 2023

Formann:        Erik R. Mortensen LA7EIA       gjenvalg 1 år

Viseformann:   Roger Bjørgvik LA4GHA          ny, velges for 2 år

Sekretær:       Jan G. Johannessen LA5JK      ny, velges for 1 år

Kasserer:        Hans Jørgen Salvesen LA8IM  gjenvalg 2 år

Varamedlem:   Kåre Harald Nordvang LB4NI  ny, velges for 1 år

Valgkomité:

Leder:             Tom Nilssen LA3JRA               ny, gjenstår 1 år

Medlem:          Anders Kihle LB3BJ                ny, velges for 2 år

Revisor:         Ivar Grønn LA6ZFA                gjenvalg 1 år

Vedtak: Innstillingen fra valgkomitéen ble fulgt.

Jan Gunnar LA5JK