LA2D har tre repeatere i drift i vårt område

LA2D har tre repeatere i drift i vårt område. Disse har god plass til større trafikk enn det som er tilfellet i dag. 70cm utsettes for tiden med mye støy fra byggeplasser etc. og oppleves lite brukervennlig. Problematikken er tatt videre til rette instanser. For de av oss som foretrekker analog kommunikasjon tror jeg derfor at 2m repeateren er den greieste løsningen frem til situasjonen på 70cm bedres. Skal vi prøve å få opp aktiviteten på denne, og heller gå QSY når vi tror vi har holdt det gående svært lenge for å slippe andre til med oppkall etc. DMR er QRV og har en viss trafikk for digital folket.
Jan Gunnar LA5JK