Første drop-in på gruppelokalet i 2024

Huk Dro-in

I kveld, 3. januar, var vi ti medlemmer som møtte opp til første drop-in på gruppelokalet på Konnerud i år.