Silent Key

Terje Arntzen – LB7FA
Tidligere formann i LA2D, Terje Arntzen, gikk Silent Key 5. mars 2024. Han ble 61 år.

Jan Gunnar Johannessen – LA5JK
Jan Gunnar gikk Silent Key 18. januar 2024 under snømåking hjemme i Mjøndalen. Han ble 76 år.