Dugnad på gruppelokalet lørdag 11. mai 2024 – Oppmøte fra kl. 10.00

Denne varmtvannsberederen må deles opp og flyttes ut av lagerrommet.

Vi satser på å ha dugnad på gruppelokalet da det er litt forskjellig å ta tak i etter vinteren:

  • Fjerne varmtvannsberederen inne på lageret
  • Fjerne ICE modem med kabel og antenne.
  • Rydde/ferdigstille lageret
  • Oppdatere og merke om QSL hylla.
  • Muligens noe maling (arbeidstøy påkrevet!)
  • Rense takrenner
  • Overhale R-8 vertikal antenne
  • En solid rundvask av gulver mm.
Grilling

Hvis værgudene spiller på lag, så fyrer vi opp grillen og legger på pølser til den som vil ha.