Stinn brakke på LA2D

Stinn brakke på LA2D i går. LB3BJ Anders demonstrerte sitt portable oppsett utenfor klubbhuset.
Foto: LA4GHA Roger.