HASTER – Satelittantenne må bort – HASTER

Denne står bak gruppelokalet LA2D, og må bort snarest. (Foto: LA3JRA Tom)

Gis bort, selges, kastes – Haster! SIF har mast om denne siden den kom dit. Nå er tålmodigheten deres slutt. Den har vært montert på båt og har gyro for stabilitet. Antenna står bak gruppelokalet, og må bort snarest.
Kontakt styret