QSL-kort legges ut på gruppelokalet i kveld

QSL-kort legges ut på LA2D i kveld.
LA5JK Jan Gunnar