Årsmøte i LA2D i kantina på Eiker Vekst

21. februar 2024 Kl. 19.00 avholdes årsmøtet til LA2D. Som i fjor, har vi fått låne kantina til Eiker Vekst i Mjøndalen til møtet. Vi satser på litt enkel bevertning.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10. januar 2024, og det samme gjelder alle rapporter fra managere som skal inn i årsmeldingen til LA2D.
NB: Benytt post@la2d.no ved innsending.

Jan Gunnar LA5JK