QST-sendinger i februar

*Per LA5OPA holder qst-sendingen den 6. februar, i Jan Gunnars ånd.
*Geir LA3ONA holder qst-sendingen den 13. og 27. februar.
*Per LA5OPA holder qst-sendingen den 20. februar.
*Anders LB3BJ fortsetter QST-sendingen fra mars og videre utover.