MANAGER RAPPORTER OG SAKER TIL ÅRSMØTE 2019

Frist for innlevering av manager rapporter 2018, handlingsplan og budsjett for 2019 er 31.12.2018. Dette sendes på følgende epost: formann(at)la2d.no

Frist for innlevering av saker til årsmøte er 10.01.2019. Dette må skje skriftlig og leveres til noen i styret, eller på epost: post(at)la2d.no

DROP IN 23. JANUAR

Førstkommende onsdag er det igjen tid for drop in på gruppelokalet kl. 1900. Vi møtes til en kopp kaffe og en hyggelig prat.

Vel møtt!

MANAGER RAPPORTER OG SAKER TIL ÅRSMØTE 2019

Frist for innlevering av manager rapporter 2018, handlingsplan og budsjett for 2019 er 31.12.2018.
Dette sendes på følgende epost: formann(at)la2d.no

Frist for innlevering av saker til årsmøte er 10.01.2019
Dette må skje skriftlig og leveres til noen i styret, eller på epost: post(at)la2d.no

CQ World Wide DX Contest

Bilder i hovedmappe: contest.jpgIvar LA6ZFA melder:

Har du hatt lyst til å kjøre HF-test og ikke helt kommet i gang?

I høst har vi planer om å lage et opplegg omkring CQWW testen på SSB 27. og 28. oktober. Hvis det melder seg nok interesserte tar vi en «kurskveld» i forkant der vi går gjennom hvordan en forbereder og gjennomfører en slik test. Dette vil gi deg et bedre grunnlag for å kjøre test senere, men også som en god forberedelse til årets CQWW.  

Continue reading «CQ World Wide DX Contest»