Støtte fra Forskningsrådet til utvikling av lærestoff for amatørradio

nrrl logo

LA4ZCA Torbjørn melder:

NRRL fikk 2. juni 2021 tildelt midler fra Norges Forskningsråd for tiltak til å «styrke barn og unges digitale kompetanse» gjennom fritidsaktiviteter.

NRRL får 711.000 kroner til et prosjekt for utvikling av nettbasert lærestoff for amatørradio og andre utadrettede aktiviteter. Prosjektet vil løpe i to år med start i oktober. Konkrete leveranser og budsjett vil bli bestemt i forhandlinger med Forskningsrådet i løpet av sommeren. Frivillig innsats fra NRRLs medlemmer vil også være en viktig innsatsfaktor i prosjektet. Vi håper at mange vil ta aktivt del i dette arbeidet, som vil være viktig for fremtiden til amatørradio i Norge.

Mer informasjon kommer i løpet av sommeren. Spørsmål eller innspill kan rettes til NRRLs generalsekretær, eller til LA4ZCA Torbjørn som leder prosjektgruppen som har utarbeidet søknaden i samråd med NRRLs hovedstyre. Gruppen har forøvrig bestått av LA3PNA Thomas (NRRLs president), Mona Askerød (redaktør av «Amatørradio»), LA6CSA Pål, LA7ECA Øyvind (vara i hovedstyret) og LB4IH Trond (NRRLs ungdomskoordinator).

Fire nye radioamatører

LA1TNA Per-Dagfinn har gleden av å meddele:

Bergensgruppen har arrangert radioamatørkurs på nett over 17 kurskvelder i tidsrommet 3. februar til og med 11. mai. 22 deltakere har fullført kurset.
Det har vært deltakelse fra mange deler av landet.

I tillegg til de 14 deltakerne som tidligere har greid lisensen, så har 4 nye deltakere vært oppe til lisensprøve og bestått:

De nye radioamatørene er:

  • LB1YJ Ole Christian Golid, Notodden
  • LB2BJ Ådne Breisnes Utkilen, Austrheim
  • LB2EJ Kjetil Martinsen, Vadsø
  • Sindre Asser N. Nilssen, Varangerbotn. (Sindre har ennå ikke fått tildelt kallesignal)

Vi gratulerer de nye radioamatørene og ønsker alle hjertelig velkommen «på lufta»!

Resten av deltakerne vil gå opp til lisensprøve så snart det er praktisk mulig.
Vi ønsker lykke til med prøven!

Vinnerne av T-skjorter er trukket

nrrl logo

LA6CSA Pål melder:

Vi har trukket ut tre heldige vinnere av NRRLs T-skjorte blant de som har svart på spørreundersøkelsen etter årets digitale HamConvention.

Vinnerne er:

LA3CK Knut Mathisen, Maura
LA1TNA Per-Dagfinn Green, Loddefjord
LA2VTA Leif Konrad Storaas, Gjøvik

Vi gratulerer!

T-skjortene dukker opp i posten i løpet av kort tid.

Takk til alle som har vært med på å besvare spørreundersøkelsen.

LN2HQ trenger operatører i 2021

nrrl logo

LB3RE Stein-Roar melder:

LN2HQ NRRL hovedstasjon søker operatører til IARU HF Championship Contest 10.-11. juli 2021.

Dette er en fin anledning til å delta som MULTI operatør til å betjene et eller flere bånd i 24 timer med pile-up fra din NRRL gruppestasjon eller hjemme QTH

Hva trenger vi?
Vi trenger en stasjon på CW per bånd fra 160 til 10m og en stasjon på SSB per bånd fra 160 til 10m. Altså 12 stasjoner samtidig over hele landet!

Man kan bidra med 6, 12 eller 24 timer i kombinasjon med andre!
NB! Pga. COVID 19 anbefaler vi remote eller maks 2-5 personer per QTH

Kontakt LN2HQ på hfcontest(a)nrrlcontest.no for de som er interessert i å delta på ww.contesting.no/ln2hq

For mer informasjon om ledige slots samt lenker for nedlasting av nødvendig programvare se her: tinyurl.com/axm9hjrk

Ny versjon av dataprogrammet WSJT-X

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

K1JT, Joe Taylor, melder 3. juni at det populære dataprogrammet WSJT-X, med mange digitale modes, kom ut med en ny versjon for utprøving (såkalt «Release Candidate», forkortet RC), versjon 2.5.0-RC1. Denne versjonen er nesten identisk med versjon 2.4.0-GA for generell bruk, hvor GA står for «General Availability».

Den nye versjonen for utprøving er særlig for å gi bedre bruk av måne-refleksjon (EME = Earth – Moon – Earth), ved å videreutvikle den nye digitale mode Q65 til å dekode raskere og bedre. Hvis du ikke er interessert i måne-refleksjon eller den digitale mode Q65, skriver Joe at man kan holde seg til versjonen 2.4.0-GA for generell bruk.

Den nye versjonen kan lastes ned gratis fra web-siden: www.tinyurl.com/digimode
Der ligger også PDF-filer med informasjon om programmet dets forskjellige digitale modes.

Bli med på å samle data til et forskningsprosjekt i regi av HamSCI

KD8OXT Kristina Collins melder:

Jeg leter etter radioamatører som kan hjelpe meg med å samle inn data til doktorgradsarbeidet mitt. Det dreier om data i forbindelse med den kommende solformørkelsen 10. juni 2021.

Alt du trenger for å samle inn data er en HF-radio koblet til en datamaskin som kjører en spesifikk programvare utviklet via åpen kildekode. En presisjonsfrekvensstandard, som for eksempel kan være GPS-basert, er ønsket, men ikke nødvendig for å delta. Alle radioamatører og kortbølge-lyttere over hele verden er invitert til å delta, selv om stasjonen din skulle ligge langt unna sonen med total formørkelse. I fjor var det over 100 deltakere fra 45 land som deltok. Eksperimentet går fra 7. til 12. juni. Alle deltakere vil motta QSL-kort og oppdateringer når dataene blir behandlet. Dette er et piloteksperiment for et Personal Space Weather Station prosjekt i regi av HamSCI, som søker å utvikle et globalt nettverk som overvåker geospace-miljøet.

Det vil være en valgfri øvelsesøkt 30. mai for å velge de beste stasjonene for eksperimentet. For å delta, lytt til RWM (4,996 MHz, 9,996 MHz) og WWV (5 MHz, 10 MHz) på radioen din og fullfør undersøkelsen du finner på web-adressen nedenfor. Det er best å samle inn data på omtrent samme tid på dagen som formørkelsen finner sted (kl. 08.00 UTC).

For mer informasjon se forskningsprosjektets webside her: tinyurl.com/rxpez6nz

KD8OXT Kristina kan nås via e-post: kd8oxt@case.edu

Ny versjon av dataprogrammet WSJT-X

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

Det populære dataprogrammet WSJT-X med mange digitale modes kom den 24. mai ut med en ny versjon for generell bruk (såkalt General Availability, forkortet GA), versjon 2.4.0. Denne versjonen inneholder en ny digital mode, kalt Q65, som har vært til utprøving i versjonens test-versjoner, såkalte «Release Candidates», forkortet «RC».

Den nye digitale mode Q65 egner seg særlig til vanskelige utbredelses-forhold på VHF og høyere frekvenser, for eksempel for iono-scatter, tropo-scatter, regn-scatter, trans-ekvatoriell utbredelse (TEP), og månerefleksjon (EME).

Den nye versjonen kan lastes ned gratis fra web-siden: www.tinyurl.com/digimode

I tillegg melder LA6Q Frode at han har oppdatert den norske brukerveiledningen. Den norske brukerveiledningen kan lastes ned både fra WSJT-X sin hjemmeside og fra www.LA1B.no. I tillegg melder Frode at han denne gang, omsider, fikk Joe Taylor til å rette noen feil som har vært meldt inn noen ganger tidligere. I oppdatert versjon så fremstår WSJT-X User Guide nå bedre enn på lenge.

Ny radioamatør på Notodden

LA7KJ Rune melder:

Notoddengruppen av NRRL melder at Ragnar Steinmoen har bestått prøven til radioamatørlisen etter å ha deltatt på Bergensgruppas digitale kurs i år.
Ragnars kallesignal er LB1RJ.

Vi gratulerer!